Chưa mua hàng
siêu thị đồ chơi xe hơi
nguyen lieu ep kinh

Linh kiện Iphone Linh kiện Ipad Linh kiện sửa chữa khác Sim ghép Iphone Sửa Chữa Điện Thoại Mô hình điện thoại main IC iphone Màn hình cảm ứng smartphone pin điện thoại chính hãng Máy ép kính điện thoại
Để thuận tiện đặt hàng - Quý khách vui lòng chọn dòng sản phẩm ở dòng trên
2254
Số lượng:

Máy tách bằng tay kèm chân không

5,400,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

3,000,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

Kính đèn flash 5s

12,600 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

9,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

Nút home 5g giả 5s

12,600 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

9,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

195,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

150,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

142,500 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

3,450,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

Màn hình FE170/ K012 LCD Bộ

2,520,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

1,400,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

Máy phun sườn iphone

3,960,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

2,200,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

Pin 6 plus tháo máy

208,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

130,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

Pin ipad mini tháo máy

576,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

320,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

cụm wifi 4s

28,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

20,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

Cảm ứng Google NEXUS 7 2012

810,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

450,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

Cảm ứng ME372/ K00E

1,296,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

720,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

Cảm ứng ME371/ K004

1,170,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

650,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

Cảm ứng ACER A1-830

576,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

320,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

Cảm ứng ACER B1-A71

900,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

500,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

Cảm ứng ACER A501

810,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

450,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

Màn hình ZENFONE 6 LCD BỘ

1,764,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

980,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

Màn hình ZENFONE 5 LCD BỘ

882,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

490,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

Màn hình ME372/ ME173X LCD

1,296,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

720,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

Màn hình ME372/ K00E LCD BỘ

3,060,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

1,700,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

Màn hình ME371/ K004 LCD BỘ

2,430,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

1,350,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

Màn hình Google Nexus 7 2012 LCD bộ

1,620,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

900,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

Màn hình Google Nexus 7 2013 LCD bộ

2,700,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

1,500,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

Màn hình ACER B1-A71 LCD bộ

2,160,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

1,200,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

Màn hình ACER B1-A71 LCD

864,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

480,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

Cảm ứng Asus FE170CG/ K012

1,494,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

830,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

Cảm ứng ME102A/ K00F

1,890,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

1,050,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

Cảm ứng ME172/ K0W

954,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

530,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

Cảm ứng ME173

1,188,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

660,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

Cảm ứng Asus ME173X/ Memo pad HD7

1,260,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

700,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

Cảm ứng Asus Zenfone 4/ A400CG

900,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

500,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

Cảm ứng ZENFONE 5/ A500CG

232,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

145,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

Cảm ứng ZENFONE 6/ A600CG

468,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

260,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

Cảm ứng Google Nexus 7 2013

990,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

550,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:
Tạm hết
Màn hình ACER B1-721 LCD

Màn hình ACER B1-721 LCD

1,350,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

750,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

màn hình LCD Asus FE170CG/ K012

1,440,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

800,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

Màn hình ME173 LCD

1,368,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

760,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

Màn hình ME371/ K004 LCD

1,296,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

720,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

LCD Bộ Asuss Zenfone A450

1,800,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

1,000,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

Cảm ứng ME176

1,620,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

900,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

Mô hình điện thoại Iphone 5G

232,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

145,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

PIN IPAD TOUCH GEN 4

192,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

120,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

PIN IPAD TOUCH GEN 3

112,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

80,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

PIN IPAD TOUCH GEN 1

112,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

80,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

Cảm ứng A1000

648,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

360,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

Cảm ứng A208T

208,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

130,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

Cảm ứng A218

208,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

130,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

Cảm ứng A269

208,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

130,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

Cảm ứng A308

208,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

130,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

Cảm ứng A318

208,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

130,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

Cảm ứng A3500

1,260,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

700,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

Cảm ứng A369

208,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

130,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

Cảm ứng A376

432,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

240,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

Cảm ứng A385

486,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

270,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

Cảm ứng A398T

486,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

270,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

Cảm ứng A5000

756,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

420,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

Cảm ứng A516

378,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

210,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

Cảm ứng A526

450,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

250,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

Cảm ứng A529

432,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

240,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:
Tạm hết
Cảm ứng A5500

Cảm ứng A5500

1,710,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

950,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

Cảm ứng A670

450,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

250,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

Cảm ứng A680

432,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

240,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

Cảm ứng A706

450,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

250,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

Cảm ứng A708

432,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

240,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

Cảm ứng A780

450,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

250,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

Cảm ứng A800

450,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

250,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

Cảm ứng A820 SKY

756,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

420,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

Cảm ứng A860

612,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

340,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

Cảm ứng A880

486,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

270,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

Cảm ứng B8000

1,584,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

880,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

Cảm ứng K860

630,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

350,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

Cảm ứng P700

486,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

270,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

Cảm ứng S6000

1,350,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

750,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

Cảm ứng S650

414,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

230,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

Cảm ứng S720

432,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

240,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

Cảm ứng S820

540,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

300,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

Cảm ứng S880

432,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

240,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

Cảm ứng S920

522,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

290,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

Màn hình S820 LCD bộ

1,620,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

900,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

Màn hình ME172/ K0W LCD bộ

2,610,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

1,450,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

Màn hình ME180A/ K00L LCD BỘ

3,168,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

1,760,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

Cảm ứng FE170/ K012

1,494,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

830,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

màn hình zenfone 4

1,260,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

700,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

Màn hình zenfone 6

1,764,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

980,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

Màn hình zenfone 5

900,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

500,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

Kính thay sườn iphone 5 vàng

63,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

45,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

kính thay sườn vàng iphone 5s

77,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

55,000 Vnđ
Số lượng:
2254
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

45,000 Vnđ
Số lượng:
3 4 5 6 7 8

BÌNH LUẬN