Video

Đăng nhập | Đăng ký

1900633684

Giỏ hàng còn trống
auto
nguyen lieu ep kinh

>
Next

Cùm dưới iphone 3s (trắng,đen)

Cùm dưới iphone 3s (trắng,đen)

75,000 Vnđ
105,000 Vnđ
Số lượng:

Cáp Micro iphone ip 3+3s

Cáp Micro iphone ip 3+3s

10,000 Vnđ
14,000 Vnđ
Số lượng:

Dây ăngten wifi iphone ip 3g+3gs

Dây ăngten wifi iphone ip 3g+3gs

19,000 Vnđ
26,600 Vnđ
Số lượng:

Dây socket nút home iphone ip 3s

Dây socket nút home iphone ip 3s

5,000 Vnđ
7,000 Vnđ
Số lượng:

Cùm cụm cục rung iphone ip 3g+3gs zin máy

Cùm cụm cục rung iphone ip 3g+3gs zin máy

20,000 Vnđ
28,000 Vnđ
Số lượng:

Bẩy sim 3g+3s

Bẩy sim 3g+3s

4,000 Vnđ
5,600 Vnđ
Số lượng:

Nẹp cùm trên 3g+3gs

Nẹp cùm trên 3g+3gs

20,000 Vnđ
28,000 Vnđ
Số lượng:

Bộ ốc 3g+3gs

Bộ ốc 3g+3gs

23,000 Vnđ
32,200 Vnđ
Số lượng:

Loa trong 3g+3gs

Loa trong 3g+3gs

18,000 Vnđ
25,200 Vnđ
Số lượng:

Cáp loa trong 3g+3gs ( cảm biến)

Cáp loa trong 3g+3gs ( cảm biến)

38,000 Vnđ
53,200 Vnđ
Số lượng:

Khay sim máy 3g+3gs

Khay sim máy 3g+3gs

43,000 Vnđ
60,200 Vnđ
Số lượng:

Nút nguồn 3g+3gs

Nút nguồn 3g+3gs

9,000 Vnđ
12,600 Vnđ
Số lượng:

Nút home 3g+3gs(trắng,đen)

Nút home 3g+3gs(trắng,đen)

14,000 Vnđ
19,600 Vnđ
Số lượng:

Cùm trên tai nghe 3gs

Cùm trên tai nghe 3gs

40,000 Vnđ
56,000 Vnđ
Số lượng:

Vòng xi camera 3g+3gs

Vòng xi camera 3g+3gs

4,000 Vnđ
5,600 Vnđ
Số lượng:

Lót camera 3gs

Lót camera 3gs

4,000 Vnđ
5,600 Vnđ
Số lượng:

Viền xi Inox máy 3+3s

Viền xi Inox máy 3+3s

85,000 Vnđ
119,000 Vnđ
Số lượng:

Màn hình 3S (8)

Màn hình 3S (8)

280,000 Vnđ
504,000 Vnđ
Số lượng:

Vỏ 3gs 12R* thường

Vỏ 3gs 12R* thường

56,000 Vnđ
78,400 Vnđ
Số lượng:

vỏ 12r* 3s 8gb trắng

vỏ 12r* 3s 8gb trắng

70,000 Vnđ
98,000 Vnđ
Số lượng:

Cảm ứng trắng 3s

Cảm ứng trắng 3s

75,000 Vnđ
105,000 Vnđ
Số lượng:

Viền ron 3+3s

Viền ron 3+3s

28,000 Vnđ
39,200 Vnđ
Số lượng:

Dây tai nghe 3s trắng loại 1

Dây tai nghe 3s trắng loại 1

28,000 Vnđ
39,200 Vnđ
Số lượng:

Loa ngoài 3g+3gs

Loa ngoài 3g+3gs

9,000 Vnđ
12,600 Vnđ
Số lượng:

dây tai nghe 3s đen loại 1

dây tai nghe 3s đen loại 1

28,000 Vnđ
39,200 Vnđ
Số lượng:

Ron trắng 3s

Ron trắng 3s

60,000 Vnđ
84,000 Vnđ
Số lượng:

Vỏ nguyên bộ+ ron+ inox 3s

Vỏ nguyên bộ+ ron+ inox 3s

440,000 Vnđ
792,000 Vnđ
Số lượng:

Vỏ sau 3gs ráp sẵn camera như zin

Vỏ sau 3gs ráp sẵn camera như zin

245,000 Vnđ
441,000 Vnđ
Số lượng:

Lót tai nghe 3g+3s

Lót tai nghe 3g+3s

4,000 Vnđ
5,600 Vnđ
Số lượng:

Cây chọt sim zin

Cây chọt sim zin

2,000 Vnđ
2,800 Vnđ
Số lượng:

ốc đít 3g,3s

ốc đít 3g,3s

2,000 Vnđ
2,800 Vnđ
Số lượng:

Miếng nhôm màn hình 3g+3s

Miếng nhôm màn hình 3g+3s

30,000 Vnđ
42,000 Vnđ
Số lượng:

Nút gạt rung 3g+3s

Nút gạt rung 3g+3s

9,000 Vnđ
12,600 Vnđ
Số lượng:

Dán 3+3s cảm ứng

Dán 3+3s cảm ứng

2,500 Vnđ
3,500 Vnđ
Số lượng:

Cáp cùm dưới 3s

Cáp cùm dưới 3s

45,000 Vnđ
63,000 Vnđ
Số lượng:

vỏ 12r* 3s 8gb đen

vỏ 12r* 3s 8gb đen

70,000 Vnđ
98,000 Vnđ
Số lượng:

vỏ 12r* 3s 32gb đen

vỏ 12r* 3s 32gb đen

70,000 Vnđ
98,000 Vnđ
Số lượng:

vỏ 12r* 3s 32gb trắng

vỏ 12r* 3s 32gb trắng

70,000 Vnđ
98,000 Vnđ
Số lượng:

Nẹp cáp loa trong 3+3s

Nẹp cáp loa trong 3+3s

25,000 Vnđ
35,000 Vnđ
Số lượng:

Camera  sau 3s

Camera sau 3s

28,000 Vnđ
39,200 Vnđ
Số lượng:

Mạch sóng 3s

Mạch sóng 3s

30,000 Vnđ
42,000 Vnđ
Số lượng:

vỏ 12r* 3s 16gb đen

vỏ 12r* 3s 16gb đen

70,000 Vnđ
98,000 Vnđ
Số lượng:

BÌNH LUẬN