Video

Đăng nhập | Đăng ký

02866826646

Giỏ hàng còn trống
auto
nguyen lieu ep kinh

>
Next

Dán Laptop 14

 

Giá lẻ: 60,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

84,000 Vnđ

Số lượng:
Dán LAPTOP 14.6'

 

Giá lẻ: 60,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

84,000 Vnđ

Số lượng:
Dán LAPTOP 15.6''

 

Giá lẻ: 60,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

84,000 Vnđ

Số lượng:
Dán LAPTOP 13'

 

Giá lẻ: 60,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

84,000 Vnđ

Số lượng:
miếng dán iphone 4 kim tuyến (2in1)

 

Giá lẻ: 24,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

33,600 Vnđ

Số lượng:
Tạm hết
miếng dán iphone 5 kim tuyến (2in1)

 

Giá lẻ: 24,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

33,600 Vnđ

Số lượng:
Tạm hết
miếng dán iphone 4 3d hình đủ loại...

 

Giá lẻ: 20,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

28,000 Vnđ

Số lượng:
Tạm hết
miếng dán iphone 4 3d trong hình màu(đặt...

 

Giá lẻ: 28,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

39,200 Vnđ

Số lượng:
miếng dán iphone 5 3d hình đủ loại...

 

Giá lẻ: 20,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

28,000 Vnđ

Số lượng:
miếng dán ipad mini 3d khối

 

Giá lẻ: 66,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

92,400 Vnđ

Số lượng:
Tạm hết
miếng dán iphone 5 viền bóng đẹp Sticker

 

Giá lẻ:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

Số lượng:
miếng dán iphone 5 đính hạt Hàn Quốc...

 

Giá lẻ: 56,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

78,400 Vnđ

Số lượng:
miếng dán iphone 4 hàng hiệu + viền

 

Giá lẻ: 28,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

39,200 Vnđ

Số lượng:
miếng dán iphone 4 đính hạt Hàn Quốc...

 

Giá lẻ: 56,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

78,400 Vnđ

Số lượng:
miếng dán iphone 5 đính hạt Hàn Quốc...

 

Giá lẻ: 56,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

78,400 Vnđ

Số lượng:
miếng dán iphone 5 đính hạt Hàn Quốc...

 

Giá lẻ: 56,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

78,400 Vnđ

Số lượng:
miếng dán iphone 5 đính hạt Hàn Quốc...

 

Giá lẻ: 56,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

78,400 Vnđ

Số lượng:
miếng dán iphone 4 đính hạt Hàn Quốc...

 

Giá lẻ: 56,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

78,400 Vnđ

Số lượng:
miếng dán iphone 5s 4d kim tuyến (2in1)

 

Giá lẻ: 38,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

53,200 Vnđ

Số lượng:
miếng dán iphone 5 đính hạt Hàn Quốc...

 

Giá lẻ: 56,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

78,400 Vnđ

Số lượng:
miếng dán iphone 5 hiệu xe + CLB

 

Giá lẻ: 32,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

44,800 Vnđ

Số lượng:
miếng dán ipad mini kim tuyến xịn (2in1)

 

Giá lẻ: 114,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

182,400 Vnđ

Số lượng:
miếng dán iphone 5 thành 5S vàng+bạc(...

 

Giá lẻ: 34,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

47,600 Vnđ

Số lượng:
miếng dán iphone 4 kim tuyến trọn bộ

 

Giá lẻ: 36,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

50,400 Vnđ

Số lượng:
miếng dán iphone 5+5s kim tuyến trọn bộ

 

Giá lẻ: 32,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

44,800 Vnđ

Số lượng:
miếng dán iphone 4 hiệu xe + CLB

 

Giá lẻ: 32,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

44,800 Vnđ

Số lượng:
miếng dán iphone 5 hiệu xe + CLB

 

Giá lẻ: 32,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

44,800 Vnđ

Số lượng:
miếng dán iphone 5 thành 5S vàng Champian (...

 

Giá lẻ: 70,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

98,000 Vnđ

Số lượng:
miếng dán iphone 5 vàng champain rẻ

 

Giá lẻ: 24,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

33,600 Vnđ

Số lượng:
miếng dán iphone 4,5 kim tuyến+ viền (kẻ...

 

Giá lẻ: 38,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

53,200 Vnđ

Số lượng:
miếng dán iphone 5C 3d khối ( 1 mặt)

 

Giá lẻ: 24,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

33,600 Vnđ

Số lượng:
miếng dán iphone 5S 4d khối (2in1) (hở...

 

Giá lẻ: 28,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

39,200 Vnđ

Số lượng:
miếng dán iphone 5S Kim tuyến xịn

 

Giá lẻ: 28,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

39,200 Vnđ

Số lượng:
miếng dán samsung S4 hình kim tuyến xịn

 

Giá lẻ: 50,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

70,000 Vnđ

Số lượng:
miếng dán samsung Note 2 kim tuyến xịn

 

Giá lẻ: 50,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

70,000 Vnđ

Số lượng:
miếng dán iphone 5 4d khối có kim tuyến

 

Giá lẻ: 38,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

53,200 Vnđ

Số lượng:
miếng dán iphone 4 hình kim tuyến xịn

 

Giá lẻ: 28,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

39,200 Vnđ

Số lượng:
miếng dán iphone 4 3d hình ánh khối

 

Giá lẻ: 34,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

47,600 Vnđ

Số lượng:
miếng dán iphone 4 thành 5 xịn (ko tróc)

 

Giá lẻ: 50,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

70,000 Vnđ

Số lượng:
Tạm hết
miếng dán iphone 5 kim tuyến nhám bộ

 

Giá lẻ: 70,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

98,000 Vnđ

Số lượng:
Tạm hết
miếng dán iphone 4 kim tuyến nhám bộ

 

Giá lẻ: 70,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

98,000 Vnđ

Số lượng:
miếng dán iphone 5 bộ đen có hoa văn

 

Giá lẻ: 24,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

33,600 Vnđ

Số lượng:
Tạm hết
miếng dán iphone 4 bộ đen có hoa văn

 

Giá lẻ: 24,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

33,600 Vnđ

Số lượng:
miếng dán iphone 5 hình kim tuyến xịn...

 

Giá lẻ: 28,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

39,200 Vnđ

Số lượng:
miếng dán iphone 4 4d khối có kim tuyến

 

Giá lẻ: 38,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

53,200 Vnđ

Số lượng:
miếng dán iphone 5 hồng phát quang

 

Giá lẻ: 76,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

106,400 Vnđ

Số lượng:
miếng dán iphone 4 3d trong hình màu

 

Giá lẻ: 28,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

39,200 Vnđ

Số lượng:
miếng dán iphone 4 hình kim tuyến xịn

 

Giá lẻ: 28,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

39,200 Vnđ

Số lượng:
miếng dán iphone 4 hình kim tuyến xịn

 

Giá lẻ: 28,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

39,200 Vnđ

Số lượng:
miếng dán iphone 5 hình kim tuyến xịn

 

Giá lẻ: 28,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

39,200 Vnđ

Số lượng:
miếng dán iphone 5 hình kim tuyến xịn

 

Giá lẻ: 28,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

39,200 Vnđ

Số lượng:
miếng dán samsung Note 2 kim tuyến xịn

 

Giá lẻ: 50,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

70,000 Vnđ

Số lượng:
miếng dán samsung S3 kim tuyến xịn

 

Giá lẻ: 50,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

70,000 Vnđ

Số lượng:
miếng dán ipad mini kim tuyến xịn (2in1)

 

Giá lẻ: 114,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

182,400 Vnđ

Số lượng:
miếng dán samsung S4 kim tuyến xịn

 

Giá lẻ: 50,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

70,000 Vnđ

Số lượng:
miếng dán samsung Note 2 3d hình khối

 

Giá lẻ: 24,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

33,600 Vnđ

Số lượng:
miếng dán iphone 5 bộ kim tuyến ( sau...

 

Giá lẻ: 76,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

106,400 Vnđ

Số lượng:
miếng dán iphone 3 kim tuyến

 

Giá lẻ: 16,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

22,400 Vnđ

Số lượng:
miếng dán iphone 4 thành 5

 

Giá lẻ: 76,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

106,400 Vnđ

Số lượng:
miếng dán iphone 4 viền kim tuyến

 

Giá lẻ: 28,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

39,200 Vnđ

Số lượng:
miếng dán iphone 4s viền kim tuyến

 

Giá lẻ: 28,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

39,200 Vnđ

Số lượng:
miếng dán iphone 5 viền kim tuyến

 

Giá lẻ: 28,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

39,200 Vnđ

Số lượng:
miếng dán iphone 5 bộ kim tuyến nhám

 

Giá lẻ: 74,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

103,600 Vnđ

Số lượng:
miếng dán iphone 4 bộ kim tuyến nhám

 

Giá lẻ: 74,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

103,600 Vnđ

Số lượng:
miếng dán iphone 4 viền màu thường

 

Giá lẻ: 9,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

12,600 Vnđ

Số lượng:
miếng dán iphone 4s viền màu

 

Giá lẻ: 9,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

12,600 Vnđ

Số lượng:
miếng dán iphone 5 4d hình khối (2in1)

 

Giá lẻ: 20,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

28,000 Vnđ

Số lượng:
miếng dán ipad2 3d hình đủ loại

 

Giá lẻ: 104,500 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

167,200 Vnđ

Số lượng:
miếng dán samsung S2 3d hình đủ loại

 

Giá lẻ: 48,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

67,200 Vnđ

Số lượng:
miếng dán samsung S3 3d hình đủ loại

 

Giá lẻ: 48,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

67,200 Vnđ

Số lượng:
miếng dán iphone 4 3d ánh quang (loại 6)

 

Giá lẻ: 84,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

117,600 Vnđ

Số lượng:
miếng dán iphone 5 hình màu xịn

 

Giá lẻ: 80,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

112,000 Vnđ

Số lượng:
miếng dán iphone 5 viền trong suốt +...

 

Giá lẻ: 8,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

11,200 Vnđ

Số lượng:
miếng dán iphone 4 viền trong suốt +...

 

Giá lẻ: 8,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

11,200 Vnđ

Số lượng:
miếng dán iphone 3 trong xịn

 

Giá lẻ: 8,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

11,200 Vnđ

Số lượng:
miếng dán iphone 3 mờ xịn

 

Giá lẻ: 10,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

14,000 Vnđ

Số lượng:
Tạm hết
miếng dán iphone 4 da thật (còn trắng)

 

Giá lẻ: 50,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

70,000 Vnđ

Số lượng:
Tạm hết
miếng dán ipad 2 kim cương

 

Giá lẻ: 76,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

106,400 Vnđ

Số lượng:
miếng dán iphone viền hột

 

Giá lẻ: 60,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

84,000 Vnđ

Số lượng:
miếng dán iphone 4 viền xịn ( bao bì xanh)

 

Giá lẻ: 36,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

50,400 Vnđ

Số lượng:
Tạm hết
miếng dán iphone 4 3d trong hình màu 1 ...

 

Giá lẻ: 28,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

39,200 Vnđ

Số lượng:
Dán 5 viền màu (đủ kiểu)

 

Giá lẻ: 9,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

12,600 Vnđ

Số lượng:
 Dán 4s viền trong suốt + trong nhám (ghi...

 

Giá lẻ: 8,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

11,200 Vnđ

Số lượng:
Dán 4 3d hình nổi

 

Giá lẻ: 36,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

50,400 Vnđ

Số lượng:

BÌNH LUẬN

Nhanh tay đăng ký tại mẫu sau :  

Quý khách sỉ vui lòng nhập Email để nhận khuyến mãi và sản phẩm mới thường xuyên từ DP

Quý khách sỉ vui lòng nhập Email để nhận khuyến mãi và sản phẩm mới thường xuyên từ DP

QUẢNG CÁO

thanh toan the

Phải mua hang

Phản ánh dịch vụ

Ép Kính

linh kien iphone chinh hang

giao hàng tận nợi

TAI NGHE NHAN DIEN GIONG NOI

Bao da deo lung

CHÍNH SÁCH VIP

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

Tên tài khoản: Phạm Ngọc Thế Anh
 

Vietcombank

CN TP.Hồ Chí Minh

Số TK: 007-100-250-1536
 

Đông Á

CN TP.Hồ Chí Minh

Số TK: 0101-800-646
 

Agribank

CN TP.Hồ Chí Minh

Số TK: 1900 2061 73813 
 

Saccombank

CN TP.Hồ Chí Minh

Số TK: 0600-5390-0480

 

THÀNH VIÊN ĐANG ONLINE (0)

NHẬN XÉT CỦA KHÁCH HÀNG

GÓC THƯ GIẢN
02866826646