Video

Đăng nhập | Đăng ký

1900633684

Giỏ hàng còn trống
auto
nguyen lieu ep kinh

>
  

Keo khô OCA  iphone 6 (Nhật Bản)

Keo khô OCA iphone 6 (Nhật Bản)

6,000 Vnđ
8,400 Vnđ
Số lượng:

Keo khô OCA  iphone X (Nhật Bản)

Keo khô OCA iphone X (Nhật Bản)

9,000 Vnđ
12,600 Vnđ
Số lượng:

Keo khô OCA Iphone 4 (Nhật Bản)

Keo khô OCA Iphone 4 (Nhật Bản)

3,500 Vnđ
4,900 Vnđ
Số lượng:

Keo khô OCA  iphone 5 (Nhật Bản)

Keo khô OCA iphone 5 (Nhật Bản)

4,500 Vnđ
6,300 Vnđ
Số lượng:

Keo khô OCA  iphone 6 plus (Nhật Bản)

Keo khô OCA iphone 6 plus (Nhật Bản)

8,000 Vnđ
11,200 Vnđ
Số lượng:

Cảm ứng iphone 6 liền ron

Cảm ứng iphone 6 liền ron

95,000 Vnđ
133,000 Vnđ
Số lượng:

Viền ron iphone 6s có keo

Viền ron iphone 6s có keo

15,000 Vnđ
21,000 Vnđ
Số lượng:

Ron iphone 6 plus có keo

Ron iphone 6 plus có keo

15,000 Vnđ
21,000 Vnđ
Số lượng:

Ron iphone 6 có keo

Ron iphone 6 có keo

12,000 Vnđ
16,800 Vnđ
Số lượng:

Kính liền ron iphone 8 plus đẹp

Kính liền ron iphone 8 plus đẹp

165,000 Vnđ
264,000 Vnđ
Số lượng:

Kính liền ron iphone 8 đẹp

Kính liền ron iphone 8 đẹp

155,000 Vnđ
248,000 Vnđ
Số lượng:

Phản quang iphone 6s (không 3D)

Phản quang iphone 6s (không 3D)

50,000 Vnđ
70,000 Vnđ
Số lượng:

Phản quang iphone 6s plus (không 3D)

Phản quang iphone 6s plus (không 3D)

60,000 Vnđ
84,000 Vnđ
Số lượng:

Phản quang iphone 7 (không 3D)

Phản quang iphone 7 (không 3D)

50,000 Vnđ
70,000 Vnđ
Số lượng:

Phản quang iphone 8 plus (bao xai)

Phản quang iphone 8 plus (bao xai)

380,000 Vnđ
684,000 Vnđ
Số lượng:

Phản quang iphone 6s (bao xai)

Phản quang iphone 6s (bao xai)

180,000 Vnđ
288,000 Vnđ
Số lượng:

Phản quang iphone 6s plus (bao xai)

Phản quang iphone 6s plus (bao xai)

230,000 Vnđ
414,000 Vnđ
Số lượng:

Phản quang iphone 8  (bao xai)

Phản quang iphone 8 (bao xai)

330,000 Vnđ
594,000 Vnđ
Số lượng:

Kính iphone 7 liền ron

Kính iphone 7 liền ron

67,000 Vnđ
93,800 Vnđ
Số lượng:

Kính iphone 7 plus liền ron

Kính iphone 7 plus liền ron

77,000 Vnđ
107,800 Vnđ
Số lượng:

Phản quang iphone 7  (bao xai)

Phản quang iphone 7 (bao xai)

250,000 Vnđ
450,000 Vnđ
Số lượng:

Phản quang iphone 7 plus  (bao xai)

Phản quang iphone 7 plus (bao xai)

300,000 Vnđ
540,000 Vnđ
Số lượng:

Phản quang iphone 7 plus (không 3D)

Phản quang iphone 7 plus (không 3D)

60,000 Vnđ
84,000 Vnđ
Số lượng:

Cảm ứng iphone 5 liền ron

Cảm ứng iphone 5 liền ron

64,000 Vnđ
89,600 Vnđ
Số lượng:

Cảm ứng iphone 5s liền ron

Cảm ứng iphone 5s liền ron

64,000 Vnđ
89,600 Vnđ
Số lượng:

Cảm ứng iphone 6 plus liền ron

Cảm ứng iphone 6 plus liền ron

110,000 Vnđ
176,000 Vnđ
Số lượng:

kính liền ron iphone 6s plus zin

kính liền ron iphone 6s plus zin

55,000 Vnđ
77,000 Vnđ
Số lượng:

Kính liền ron iphone 6 plus đẹp

Kính liền ron iphone 6 plus đẹp

49,000 Vnđ
68,600 Vnđ
Số lượng:

kính liền ron iphone 6s zin

kính liền ron iphone 6s zin

49,000 Vnđ
68,600 Vnđ
Số lượng:

kính liền ron iphone 6 zin

kính liền ron iphone 6 zin

39,000 Vnđ
54,600 Vnđ
Số lượng:

Kính liền ron iphone 6s đẹp loại A

Kính liền ron iphone 6s đẹp loại A

37,000 Vnđ
51,800 Vnđ
Số lượng:

Kính liền ron iphone 6 plus đẹp loại A

Kính liền ron iphone 6 plus đẹp loại A

37,000 Vnđ
51,800 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách iphone 6 zin apple

mặt kính tách iphone 6 zin apple

31,000 Vnđ
43,400 Vnđ
Số lượng:

Kính liền ron iphone 6 đẹp loại A

Kính liền ron iphone 6 đẹp loại A

33,000 Vnđ
46,200 Vnđ
Số lượng:

Kính liền ron iphone 6s plus đẹp loại A

Kính liền ron iphone 6s plus đẹp loại A

43,000 Vnđ
60,200 Vnđ
Số lượng:

kính liền ron iphone 5s zin apple

kính liền ron iphone 5s zin apple

25,000 Vnđ
35,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách iphone 4 kèm cảm ứng

mặt kính tách iphone 4 kèm cảm ứng

45,000 Vnđ
63,000 Vnđ
Số lượng:

kính liền ron iphone 5 zin apple

kính liền ron iphone 5 zin apple

25,000 Vnđ
35,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách iphone 4 zin (SL 10 call)

mặt kính tách iphone 4 zin (SL 10 call)

10,500 Vnđ
14,700 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách iphone 5 zin apple mới

mặt kính tách iphone 5 zin apple mới

32,000 Vnđ
44,800 Vnđ
Số lượng:

Kính liền ron iphone 6s plus zin có keo

Kính liền ron iphone 6s plus zin có keo

92,000 Vnđ
128,800 Vnđ
Số lượng:

kính liền ron iphone 6s zin có keo

kính liền ron iphone 6s zin có keo

82,000 Vnđ
114,800 Vnđ
Số lượng:

kính liền ron iphone 6 plus zin có keo

kính liền ron iphone 6 plus zin có keo

82,000 Vnđ
114,800 Vnđ
Số lượng:

kính liền ron iphone 6 zin  có keo

kính liền ron iphone 6 zin có keo

72,000 Vnđ
100,800 Vnđ
Số lượng:

Kính liền ron iphone 6s plus zin có keo

Kính liền ron iphone 6s plus zin có keo

92,000 Vnđ
128,800 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách iphone 6 plus zin trắng/ đen

mặt kính tách iphone 6 plus zin trắng/ đen

34,000 Vnđ
47,600 Vnđ
Số lượng:

Phim ép màn hình 5

Phim ép màn hình 5

6,000 Vnđ
8,400 Vnđ
Số lượng:

phim ép iphone 4 (bao xai)

phim ép iphone 4 (bao xai)

3,000 Vnđ
4,200 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách iphone 5 zin (SL 10 call)

mặt kính tách iphone 5 zin (SL 10 call)

14,000 Vnđ
19,600 Vnđ
Số lượng:

Phim ép màn hình 6 plus

Phim ép màn hình 6 plus

12,000 Vnđ
16,800 Vnđ
Số lượng:

Phim ép màn hình 6

Phim ép màn hình 6

9,000 Vnđ
12,600 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách iphone 6

mặt kính tách iphone 6

22,000 Vnđ
30,800 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách dán sẵn keo điện thoại...

mặt kính tách dán sẵn keo điện thoại...

65,000 Vnđ
91,000 Vnđ
Số lượng:

Mặt kính ép iphone 5 zin apple (bao xai)

Mặt kính ép iphone 5 zin apple (bao xai)

29,000 Vnđ
40,600 Vnđ
Số lượng:

BÌNH LUẬN