Chưa mua hàng
siêu thị đồ chơi xe hơi
vua man hinh

>
  

Linh kiện iphone 6s Linh kiện iphone 6s plus Linh kiện iphone 6 Linh kiện iphone 6 plus Linh kiện iphone 5s Linh kiện iphone 5 Linh kiện iphone 4s Linh kiện iphone 4 Linh kiện iphone 3gs Linh kiện iphone 3g Linh kiện iphone 7 Linh kiện iphone 7 plus
Để đặt hàng thuận tiện nhất - Quý khách vui lòng chọn dòng sản phẩm ở dòng trên
1747
Số lượng:

vỏ 12r* 3g 8gb đen

98,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

70,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

vỏ 12r* 3g 16gb trắng

98,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

70,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

Vỏ nguyên bộ+ ron+ inox 3g

774,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

430,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

235,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

vỏ 12r* 3g 16gb đen

98,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

70,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

vỏ 12r* 3g 8gb trắng

98,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

70,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

Vỏ sau 4g đen

42,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

30,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

Vỏ sau 4s trắng

42,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

30,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

Vỏ sau 4s đen

42,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

30,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

Vỏ sau 4g trắng

42,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

30,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

305,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

180,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

180,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

Vỏ sườn iphone 6 plus zin

549,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

305,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

275,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

Vỏ Sườn iphone 6 plus hồng

549,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

305,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

Vỏ Sườn iphone 6 hồng

495,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

275,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

455,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

455,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

455,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

455,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

340,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

460,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:
Tạm hết
Vỏ sườn iphone 5s giả iphone 5SE

(Đăng nhập xem giá sỉ)

210,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:
Tạm hết
Vỏ sườn iphone 5 giả iphone 5SE

(Đăng nhập xem giá sỉ)

210,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

140000
Số lượng:
1747

(Đăng nhập xem giá sỉ)

140000
Số lượng:
1747
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

190,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

190,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

190,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

190,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

190,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

190,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

210,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

210,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

210,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

620,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

550,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

Vỏ sườn iphone 6s giả iphone 7

972,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

540,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

Vỏ sườn iphone 6 giả iphone 7

936,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

520,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

Vỏ sườn iphone 7 màu xanh

1,980,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

1,100,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

Vỏ sườn iphone 5s giả iphone 7

954,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

530,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

Vỏ sườn iphone 5 giả iphone 7

954,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

530,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

550,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

550,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

470,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

Vỏ sườn iphone 7 đỏ

936,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

520,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

Vỏ sườn iphone 7 plus đỏ

990,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

550,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

Pin 4g tháo máy

105,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

75,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

Pin 6S loại tốt

296,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

185,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

Pin 6s plus loại tốt

256,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

160,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

Pin 5s tháo máy

163,200 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

102,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

Pin 6 tháo máy

216,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

135,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

Pin 4s loại tốt

160,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

100,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

Pin 6 plus tháo máy

264,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

165,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

pin 5 zin thao may

163,200 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

102,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

470,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

Dây test màn hình 5s

65,800 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

47,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

dây test màn hình 6

103,600 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

74,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

dây test màn hình 6 plus

110,600 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

79,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

dây test màn hình 6s

110,600 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

79,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

dây test màn hình 6s plus

126,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

90,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

ron iphone 5c zin có keo

9,800 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

7,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

Dây nút home 6 zin có nút home

63,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

45,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

call
Số lượng:
1747
Số lượng:

Camera sau 6 plus

272,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

170,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

007 V7k 1.54 cãm ứng+GPS

2,700,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

1,500,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

Camera sau 6s

378,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

210,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

40,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

Camera sau 6s plus

522,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

290,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

130,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

dây ĂNGTEN WIFI 5

32,200 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

23,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

Bộ ốc 4G

14,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

10,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

day noi dai nut home iphone 6 plus

63,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

45,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

 Camera sau 5S

160,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

100,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

Dây Anten wifi 6

35,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

25,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

Dây socket nút home iphone ip 6

63,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

45,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

150,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

155,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

Dây Anten wifi 6 plus

42,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

30,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

Khay sim 6

21,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

15,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

Viền ron iphone 6s plus có keo

42,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

30,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

Camera trước + cảm biến 6 plus

160,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

100,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

ốc bộ 5G

21,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

15,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

Loa ngoài 6 plus

126,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

90,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

Loa ngoài 6

112,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

80,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

105,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

45,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

Dây Ănten wifi 5s

42,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

30,000 Vnđ
Số lượng:
1747
Số lượng:

 Camera sau 5

112,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

80,000 Vnđ
Số lượng:
1 2 3 4 5 6

BÌNH LUẬN