Chưa mua hàng

>
  

Linh kiện iphone 6s Linh kiện iphone 6s plus Linh kiện iphone 6 Linh kiện iphone 6 plus Linh kiện iphone 5s Linh kiện iphone 5 Linh kiện iphone 4s Linh kiện iphone 4 Linh kiện iphone 3gs Linh kiện iphone 3g Linh kiện iphone 7 Linh kiện iphone 7 plus
Để đặt hàng thuận tiện nhất - Quý khách vui lòng chọn dòng sản phẩm ở dòng trên
78
Số lượng:

dây volume iphone 6

63000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

45000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

Camera trước + cảm biến 6

133000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

95000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

Cùm trên iphone ip 6

105000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

75000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

day noi dai nut home iphone 6

56000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

40000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

Cục rung iphone 6

63000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

45000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

Loa ngoài 6

112000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

80000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

Khay sim 6

21000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

15000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

call
Số lượng:
78
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

45000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

Dây Anten wifi 6

35000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

25000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

45000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

dây test màn hình 6

103600 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

74000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

Cùm trên iphone 6s plus

176000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

110000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

155000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

130000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

Camera sau 6s plus

522000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

290000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

dây test màn hình 6s plus

126000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

90000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

105000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

150000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

Camera sau 6s

378000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

210000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

dây test màn hình 6s

110600 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

79000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

470000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

Pin 6S loại tốt

296000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

185000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

vỏ 12r* 3g 8gb đen

98000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

70000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

vỏ 12r* 3g 16gb trắng

98000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

70000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

Vỏ nguyên bộ+ ron+ inox 3g

774000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

430000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

235000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

vỏ 12r* 3g 16gb đen

98000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

70000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

vỏ 12r* 3g 8gb trắng

98000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

70000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

Vỏ sau 4g đen

42000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

30000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

Vỏ sau 4s trắng

42000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

30000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

Vỏ sau 4s đen

42000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

30000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

Vỏ sau 4g trắng

42000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

30000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

620000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

550000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

540000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

520000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

Pin 4g tháo máy

105000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

75000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

Pin 4s loại tốt

160000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

100000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

40000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

Bộ ốc 4G

14000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

10000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

30000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

45000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

Cục rung iphone 4G

42000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

30000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

50000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

Cùm dưới iphone 4 trắng

70000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

50000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

Cáp Micro iphone ip 4G

28000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

20000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

Dây ăngten wifi iphone ip 4G

39200 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

28000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

Dây ăngten Wifi iphone ip 4s

21000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

15000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

8000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

15000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

19000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

35000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

35000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

dây nút hom 4s zin

9800 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

7000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

80000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

Ron 4 4s (trắng,đen) zin

9100 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

6500 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

ốc nguyên bộ 4s

14000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

10000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

nút hom 4s zin

21000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

15000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

dây anten sóng 4s

21000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

15000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

camera sau 4s zin

70000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

50000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

bẫy sim ( 4s , 4g )

7000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

5000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

Dây Anten wifi 4/4s

39200 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

28000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

15000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

15000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

15000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

15000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

Kính đèn flash 5s

12600 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

9000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

cụm wifi 4s

28000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

20000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

Nút home 4g trắng

21000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

15000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

Cùm trên tai nghe 4g trắng

67200 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

48000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

Bảy sim 4g nguyên bộ

49000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

35000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

Cùm trên tai nghe 4G đen

67200 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

48000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

Nút home 4g đen

21000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

15000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

Loa ngoài 4G

18200 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

13000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

Màn loa dưới 4g

9800 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

7000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

Bộ nút 4G

32200 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

23000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

Lót tai nghe 4G

14000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

10000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

Camera trước 4G

84000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

60000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

Camera sau 4G

77000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

55000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

Dán 4 cảm ứng

12600 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

9000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

50000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

Lọc màu 4s

14000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

10000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

Camera sau zin 4s

98000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

70000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

Cảm biến ánh sáng 4s

84000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

60000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

Camera trước 4s

77000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

55000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

Chân đồng camera 4s

42000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

30000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

Nút home 4s có miếng chặn

35000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

25000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

bo nut 5

28000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

20000 Vnd
Số lượng:
78
Số lượng:

Loa trong 4G

7000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

5000 Vnd
Số lượng:
1 2 3 4 5 6

BÌNH LUẬN