Chưa mua hàng

>
  

81
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

1500000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

1950000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

1700000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

S3 mini nút home

32200 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

23000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

I9100 phím home

28000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

20000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

50000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

25000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

33000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

Bộ vỏ S7580

272000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

170000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

Bộ vỏ S7560

224000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

140000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

Bộ vỏ S7562 trắng ,đen

224000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

140000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

Bộ vỏ S8262 trắng ,xanh

414000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

230000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

Bộ vỏ I9250 đen

594000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

330000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

I9152 + bracket (trắng ,xám)

576000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

320000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

Bộ vỏ I9200 (trắng ,xám)

630000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

350000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

Bộ vỏ G7102 grand 2 trắng

272000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

170000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

140000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

230000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

I8552 lưng pin

70000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

50000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

S7560 lưng pin

84000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

60000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

Vỏ S4 mini 2 sim I9192

576000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

320000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

Vỏ S4 mini

630000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

350000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

S3 mini benzen đen

192000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

120000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

S3 mini benzen trắng

168000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

105000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

S3 mini lưng pin

84000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

60000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

Bộ vỏ S3 mini trắng

486000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

270000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

Bộ vỏ S3 mini (xanh,đen)

450000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

250000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

Bộ vỏ I9082 (đen,trắng)

272000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

170000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

Bộ vỏ E120L (xanh,trắng)

504000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

280000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

Bộ vỏ E120S (đen,trắng)

540000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

300000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

95000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

Note 3 sườn N900

432000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

240000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

Note 3 sườn N9005

558000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

310000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

N900S benzen gold

414000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

230000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

N9005 benzen gold

414000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

230000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

N9002 benzen

486000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

270000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

N9005 benzen

288000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

180000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

N900S benzen

414000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

230000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

N900 benzen gold

441000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

245000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

N900 T benzen

288000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

180000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

N900 A benzen

288000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

180000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

N900 3G benzen

312000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

195000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

T989

666000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

370000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

E250S/L sườn + lưng pin

288000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

180000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

E250S/L bracket zin tháo máy

192000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

120000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

N7100 lưng pin

84000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

60000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

N7100 sườn

133000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

95000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

N7100 bracket zin tháo máy

192000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

120000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

E160S sườn + lưng pin

256000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

160000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

E160L sườn + lưng pin

256000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

160000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

E160S benzen

224000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

140000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

E160L benzen

224000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

140000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

I717 (đen ,trắng) full

540000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

300000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

160000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

N7000 benzen

224000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

140000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

S5 lưng pin (xanh, gold)

126000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

90000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

S5 lưng pin (đen ,trắng)

112000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

80000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

S5 Bracket

320000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

200000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

S4 lưng tím

168000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

105000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

S4 lưng đỏ

208000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

130000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

I9500 lưng đen (da)

112000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

80000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

I9500 lưng xám

126000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

90000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

I9500 lưng (trắng ,xanh)

84000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

60000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

E300 sườn

176000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

110000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

I9502 sườn

224000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

140000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

I9505/I9500 sườn

112000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

80000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

I9500 benzen đen

256000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

160000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

I545/L720 benzen

240000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

150000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

E330L benzen

240000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

150000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

E330S benzen

240000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

150000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

E300 benzen

240000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

150000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

I337/M919 benzen

192000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

120000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

I9505 benzen gold

256000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

160000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

I9505 benzen

160000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

100000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

I9500 benzen

160000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

100000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

E210L lưng pin

105000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

75000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

E210S lưng pin

105000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

75000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

E210L khung cam

84000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

60000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

E210S khung cam

84000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

60000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

E210L (trắng ,xanh)

176000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

110000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

E210S (trắng ,xanh)

176000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

110000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

T999 khung cam

160000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

100000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

T999 lưng pin

105000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

75000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

T999/1747 benzen

224000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

140000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

I9305 benzen

208000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

130000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

75000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

I9300 lưng pin (đỏ ,titan)

84000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

60000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

I9300 lưng pin (đen ,trắng)

77000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

55000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

I9300 benzen titan

208000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

130000 Vnd
Số lượng:

81
Số lượng:

I9300 benzen đen

208000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

130000 Vnd
Số lượng:

1 2 3 4 5 6

BÌNH LUẬN