Chưa mua hàng
siêu thị đồ chơi xe hơi
vua man hinh

Máy ép kính Dụng cụ vật tư ép kính Máy ép cổ cáp Máy cắt kính cường lực Máy khắc imei laser Màn Hình Điện Thoại Cảm Ứng Điện Thoại Màn Hình iPhone
476
Số lượng:

Phản quang iphone 5 zin máy

23,800 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

17,000 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

Khuôn ép kính màn hình cong

5,400,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

3,000,000 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

Ron iphone 6s plus

28,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

20,000 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

Ron iphone 5c

9,800 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

7,000 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

Ron iphone 5s

8,400 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

6,000 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

Ron iphone 5

8,400 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

6,000 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

Ron iphone 4

7,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

5,000 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

Ron iphone 4s

7,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

5,000 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

Dây test màn hình iphone 5

65,800 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

47,000 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

68,000 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

Bộ dụng cụ đa năng

63,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

45,000 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

Bộ dao cắt phim

184,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

115,000 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

29,000 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

Khuôn cắt phim iphone 7 7plus

216,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

135,000 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

Khuôn ép kính liền ron iphone X

264,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

165,000 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

Khuôn ép kính liền ron iphone 8

224,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

140,000 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

140,000 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

135,000 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

khuôn ép kính liền ron iphone 6

133,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

95,000 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

95,000 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

khuôn ép kính liền ron iphone 5

133,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

95,000 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

95,000 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

95,000 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

95,000 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

95,000 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

Phim ép kính iphone 4 mặt sau

6,720 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

4,800 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

Phim ép kính iphone 5 mặt sau

8,400 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

6,000 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

Phim ép kính iphone 6 mặt sau

13,720 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

9,800 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

11,000 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

Phim ép kính iphone 6 zin

21,700 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

15,500 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

Phim ép kính iphone 6 plus zin

27,300 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

19,500 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

Phim ép kính iphone 5 zin

11,900 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

8,500 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

phim ép iphone 4 (bao xai)

3,920 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

2,800 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

Phim ép màn hình 5

8,120 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

5,800 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

Phim ép màn hình 6

11,200 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

8,000 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

Phim ép màn hình 6 plus

15,400 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

11,000 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

23,000 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

mặt kính tách iphone 6

26,600 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

19,000 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

3,300 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

4,300 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

5,800 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

7,800 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

Keo khô OCA iphone X (Nhật Bản)

11,900 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

8,500 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

13,000 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

9,000 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

kính liền ron iphone 5s zin apple

32,200 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

23,000 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

kính liền ron iphone 5 zin apple

32,200 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

23,000 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

7,000 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

Keo khô OCA samsung j5

11,200 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

8,000 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

Keo khô OCA samsung j7

11,200 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

8,000 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

Keo khô đa năng 7 inch

44,800 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

32,000 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

38,000 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

11,000 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

10,000 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

22,000 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

8,500 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

8,500 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

22,000 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

8,000 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

23,000 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

8,000 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

23,000 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

7,000 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

15,000 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

7,000 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

15,000 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

70,000 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

15,000 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

15,000 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

65,000 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

18,000 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

11,500 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

15,000 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

50,000 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

12,000 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

14,000 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

12,000 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

14,000 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

26,000 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

19,000 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

10,500 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

9,000 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

15,000 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

14,000 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

14,000 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

14,000 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

keo OCA lg f350

36,400 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

26,000 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

15,000 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

9,000 Vnđ
Số lượng:
476
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

92,000 Vnđ
Số lượng:
1 2 3 4 5 6

BÌNH LUẬN