Video

Đăng nhập | Đăng ký

1900633684

Giỏ hàng còn trống
auto
nguyen lieu ep kinh

>
  

Thiết bị ZXW DONGLE (dò sơ đồ mạch)

Thiết bị ZXW DONGLE (dò sơ đồ mạch)

1,500,000 Vnđ
2,700,000 Vnđ
Số lượng:

Máy nắn sườn iphone 6 Gtool Icorner

Máy nắn sườn iphone 6 Gtool Icorner

1,950,000 Vnđ
3,510,000 Vnđ
Số lượng:

máy nắn vỏ sườn mặt sau iphone 6 6 plus

máy nắn vỏ sườn mặt sau iphone 6 6 plus

1,700,000 Vnđ
3,060,000 Vnđ
Số lượng:

S3 mini nút home

S3 mini nút home

23,000 Vnđ
32,200 Vnđ
Số lượng:

I9100 phím home

I9100 phím home

20,000 Vnđ
28,000 Vnđ
Số lượng:

Note 3 nút home (gold, trắng,xám)

Note 3 nút home (gold, trắng,xám)

50,000 Vnđ
70,000 Vnđ
Số lượng:

I9500 nút home (xanh, trắng,đen)

I9500 nút home (xanh, trắng,đen)

25,000 Vnđ
35,000 Vnđ
Số lượng:

I9300 bộ nút (đen,đỏ,xám,trắng,xanh)

I9300 bộ nút (đen,đỏ,xám,trắng,xanh)

33,000 Vnđ
46,200 Vnđ
Số lượng:

Bộ vỏ S7580

Bộ vỏ S7580

170,000 Vnđ
272,000 Vnđ
Số lượng:

Bộ vỏ S7560

Bộ vỏ S7560

140,000 Vnđ
224,000 Vnđ
Số lượng:

Bộ vỏ S7562 trắng ,đen

Bộ vỏ S7562 trắng ,đen

140,000 Vnđ
224,000 Vnđ
Số lượng:

Bộ vỏ S8262 trắng ,xanh

Bộ vỏ S8262 trắng ,xanh

230,000 Vnđ
414,000 Vnđ
Số lượng:

Bộ vỏ I9250 đen

Bộ vỏ I9250 đen

330,000 Vnđ
594,000 Vnđ
Số lượng:

I9152 + bracket (trắng ,xám)

I9152 + bracket (trắng ,xám)

320,000 Vnđ
576,000 Vnđ
Số lượng:

Bộ vỏ I9200 (trắng ,xám)

Bộ vỏ I9200 (trắng ,xám)

350,000 Vnđ
630,000 Vnđ
Số lượng:

Bộ vỏ G7102 grand 2 trắng

Bộ vỏ G7102 grand 2 trắng

170,000 Vnđ
272,000 Vnđ
Số lượng:

Bộ vỏ I9082 grand 1 (trắng ,đen)

Bộ vỏ I9082 grand 1 (trắng ,đen)

140,000 Vnđ
224,000 Vnđ
Số lượng:

Bộ vỏ I8552 (trắng ,xám,cafe)

Bộ vỏ I8552 (trắng ,xám,cafe)

230,000 Vnđ
414,000 Vnđ
Số lượng:

I8552 lưng pin

I8552 lưng pin

50,000 Vnđ
70,000 Vnđ
Số lượng:

S7560 lưng pin

S7560 lưng pin

60,000 Vnđ
84,000 Vnđ
Số lượng:

Vỏ S4 mini 2 sim I9192

Vỏ S4 mini 2 sim I9192

320,000 Vnđ
576,000 Vnđ
Số lượng:

Vỏ S4 mini

Vỏ S4 mini

350,000 Vnđ
630,000 Vnđ
Số lượng:

S3 mini benzen đen

S3 mini benzen đen

120,000 Vnđ
192,000 Vnđ
Số lượng:

S3 mini benzen trắng

S3 mini benzen trắng

105,000 Vnđ
168,000 Vnđ
Số lượng:

S3 mini lưng pin

S3 mini lưng pin

60,000 Vnđ
84,000 Vnđ
Số lượng:

Bộ vỏ S3 mini trắng

Bộ vỏ S3 mini trắng

270,000 Vnđ
486,000 Vnđ
Số lượng:

Bộ vỏ S3 mini (xanh,đen)

Bộ vỏ S3 mini (xanh,đen)

250,000 Vnđ
450,000 Vnđ
Số lượng:

Bộ vỏ I9082 (đen,trắng)

Bộ vỏ I9082 (đen,trắng)

170,000 Vnđ
272,000 Vnđ
Số lượng:

Bộ vỏ E120L (xanh,trắng)

Bộ vỏ E120L (xanh,trắng)

280,000 Vnđ
504,000 Vnđ
Số lượng:

Bộ vỏ E120S (đen,trắng)

Bộ vỏ E120S (đen,trắng)

300,000 Vnđ
540,000 Vnđ
Số lượng:

Note 3 lưng pin (đen,hồng ,trắng,gold)

Note 3 lưng pin (đen,hồng ,trắng,gold)

95,000 Vnđ
133,000 Vnđ
Số lượng:

Note 3 sườn N900

Note 3 sườn N900

240,000 Vnđ
432,000 Vnđ
Số lượng:

Note 3 sườn N9005

Note 3 sườn N9005

310,000 Vnđ
558,000 Vnđ
Số lượng:

N900S benzen gold

N900S benzen gold

230,000 Vnđ
414,000 Vnđ
Số lượng:

N9005 benzen gold

N9005 benzen gold

230,000 Vnđ
414,000 Vnđ
Số lượng:

N9002 benzen

N9002 benzen

270,000 Vnđ
486,000 Vnđ
Số lượng:

N9005 benzen

N9005 benzen

180,000 Vnđ
288,000 Vnđ
Số lượng:

N900S benzen

N900S benzen

230,000 Vnđ
414,000 Vnđ
Số lượng:

N900 benzen gold

N900 benzen gold

245,000 Vnđ
441,000 Vnđ
Số lượng:

N900 T benzen

N900 T benzen

180,000 Vnđ
288,000 Vnđ
Số lượng:

N900 A benzen

N900 A benzen

180,000 Vnđ
288,000 Vnđ
Số lượng:

N900 3G benzen

N900 3G benzen

195,000 Vnđ
312,000 Vnđ
Số lượng:

T989

T989

370,000 Vnđ
666,000 Vnđ
Số lượng:

E250S/L sườn + lưng pin

E250S/L sườn + lưng pin

180,000 Vnđ
288,000 Vnđ
Số lượng:

E250S/L bracket zin tháo máy

E250S/L bracket zin tháo máy

120,000 Vnđ
192,000 Vnđ
Số lượng:

N7100 lưng pin

N7100 lưng pin

60,000 Vnđ
84,000 Vnđ
Số lượng:

N7100 sườn

N7100 sườn

95,000 Vnđ
133,000 Vnđ
Số lượng:

N7100 bracket zin tháo máy

N7100 bracket zin tháo máy

120,000 Vnđ
192,000 Vnđ
Số lượng:

E160S  sườn + lưng pin

E160S sườn + lưng pin

160,000 Vnđ
256,000 Vnđ
Số lượng:

E160L  sườn + lưng pin

E160L sườn + lưng pin

160,000 Vnđ
256,000 Vnđ
Số lượng:

E160S benzen

E160S benzen

140,000 Vnđ
224,000 Vnđ
Số lượng:

E160L benzen

E160L benzen

140,000 Vnđ
224,000 Vnđ
Số lượng:

I717 (đen ,trắng) full

I717 (đen ,trắng) full

300,000 Vnđ
540,000 Vnđ
Số lượng:

N7000 sườn + lưng (đen ,trắng)

N7000 sườn + lưng (đen ,trắng)

160,000 Vnđ
256,000 Vnđ
Số lượng:

N7000 benzen

N7000 benzen

140,000 Vnđ
224,000 Vnđ
Số lượng:

S5 lưng pin (xanh, gold)

S5 lưng pin (xanh, gold)

90,000 Vnđ
126,000 Vnđ
Số lượng:

S5 lưng pin (đen ,trắng)

S5 lưng pin (đen ,trắng)

80,000 Vnđ
112,000 Vnđ
Số lượng:

S5 Bracket

S5 Bracket

200,000 Vnđ
320,000 Vnđ
Số lượng:

S4 lưng tím

S4 lưng tím

105,000 Vnđ
168,000 Vnđ
Số lượng:

S4 lưng đỏ

S4 lưng đỏ

130,000 Vnđ
208,000 Vnđ
Số lượng:

I9500 lưng đen (da)

I9500 lưng đen (da)

80,000 Vnđ
112,000 Vnđ
Số lượng:

I9500 lưng xám

I9500 lưng xám

90,000 Vnđ
126,000 Vnđ
Số lượng:

I9500 lưng (trắng ,xanh)

I9500 lưng (trắng ,xanh)

60,000 Vnđ
84,000 Vnđ
Số lượng:

E300 sườn

E300 sườn

110,000 Vnđ
176,000 Vnđ
Số lượng:

I9502 sườn

I9502 sườn

140,000 Vnđ
224,000 Vnđ
Số lượng:

I9505/I9500 sườn

I9505/I9500 sườn

80,000 Vnđ
112,000 Vnđ
Số lượng:

I9500 benzen đen

I9500 benzen đen

160,000 Vnđ
256,000 Vnđ
Số lượng:

I545/L720 benzen

I545/L720 benzen

150,000 Vnđ
240,000 Vnđ
Số lượng:

E330L benzen

E330L benzen

150,000 Vnđ
240,000 Vnđ
Số lượng:

E330S benzen

E330S benzen

150,000 Vnđ
240,000 Vnđ
Số lượng:

E300 benzen

E300 benzen

150,000 Vnđ
240,000 Vnđ
Số lượng:

I337/M919 benzen

I337/M919 benzen

120,000 Vnđ
192,000 Vnđ
Số lượng:

I9505 benzen gold

I9505 benzen gold

160,000 Vnđ
256,000 Vnđ
Số lượng:

I9505 benzen

I9505 benzen

100,000 Vnđ
160,000 Vnđ
Số lượng:

I9500 benzen

I9500 benzen

100,000 Vnđ
160,000 Vnđ
Số lượng:

E210L lưng pin

E210L lưng pin

75,000 Vnđ
105,000 Vnđ
Số lượng:

E210S lưng pin

E210S lưng pin

75,000 Vnđ
105,000 Vnđ
Số lượng:

E210L khung cam

E210L khung cam

60,000 Vnđ
84,000 Vnđ
Số lượng:

E210S khung cam

E210S khung cam

60,000 Vnđ
84,000 Vnđ
Số lượng:

E210L (trắng ,xanh)

E210L (trắng ,xanh)

110,000 Vnđ
176,000 Vnđ
Số lượng:

E210S (trắng ,xanh)

E210S (trắng ,xanh)

110,000 Vnđ
176,000 Vnđ
Số lượng:

T999 khung cam

T999 khung cam

100,000 Vnđ
160,000 Vnđ
Số lượng:

T999 lưng pin

T999 lưng pin

75,000 Vnđ
105,000 Vnđ
Số lượng:

T999/1747 benzen

T999/1747 benzen

140,000 Vnđ
224,000 Vnđ
Số lượng:

I9305 benzen

I9305 benzen

130,000 Vnđ
208,000 Vnđ
Số lượng:

I9300 (đen ,trắng,đỏ ,titan)

I9300 (đen ,trắng,đỏ ,titan)

75,000 Vnđ
105,000 Vnđ
Số lượng:

I9300 lưng pin (đỏ ,titan)

I9300 lưng pin (đỏ ,titan)

60,000 Vnđ
84,000 Vnđ
Số lượng:

I9300 lưng pin (đen ,trắng)

I9300 lưng pin (đen ,trắng)

55,000 Vnđ
77,000 Vnđ
Số lượng:

I9300 benzen titan

I9300 benzen titan

130,000 Vnđ
208,000 Vnđ
Số lượng:

I9300 benzen đen

I9300 benzen đen

130,000 Vnđ
208,000 Vnđ
Số lượng:

1 2 3 4 5 6

BÌNH LUẬN