Video

Đăng nhập | Đăng ký

02866826646

Giỏ hàng còn trống
auto
nguyen lieu ep kinh

>
  

Thiết bị ZXW DONGLE (dò sơ đồ mạch)

Thiết bị ZXW DONGLE (dò sơ đồ mạch)

1,500,000 Vnđ
2,700,000 Vnđ
Số lượng:

Máy nắn sườn iphone 6 Gtool Icorner

Máy nắn sườn iphone 6 Gtool Icorner

1,950,000 Vnđ
3,510,000 Vnđ
Số lượng:

máy nắn vỏ sườn mặt sau iphone 6 6 plus

máy nắn vỏ sườn mặt sau iphone 6 6 plus

1,700,000 Vnđ
3,060,000 Vnđ
Số lượng:

S3 mini nút home

S3 mini nút home

23,000 Vnđ
32,200 Vnđ
Số lượng:

I9100 phím home

I9100 phím home

20,000 Vnđ
28,000 Vnđ
Số lượng:

Note 3 nút home (gold, trắng,xám)

Note 3 nút home (gold, trắng,xám)

50,000 Vnđ
70,000 Vnđ
Số lượng:

I9500 nút home (xanh, trắng,đen)

I9500 nút home (xanh, trắng,đen)

25,000 Vnđ
35,000 Vnđ
Số lượng:

I9300 bộ nút (đen,đỏ,xám,trắng,xanh)

I9300 bộ nút (đen,đỏ,xám,trắng,xanh)

33,000 Vnđ
46,200 Vnđ
Số lượng:

Bộ vỏ S7580

Bộ vỏ S7580

170,000 Vnđ
272,000 Vnđ
Số lượng:

Bộ vỏ S7560

Bộ vỏ S7560

140,000 Vnđ
224,000 Vnđ
Số lượng:

Bộ vỏ S7562 trắng ,đen

Bộ vỏ S7562 trắng ,đen

140,000 Vnđ
224,000 Vnđ
Số lượng:

Bộ vỏ S8262 trắng ,xanh

Bộ vỏ S8262 trắng ,xanh

230,000 Vnđ
414,000 Vnđ
Số lượng:

Bộ vỏ I9250 đen

Bộ vỏ I9250 đen

330,000 Vnđ
594,000 Vnđ
Số lượng:

I9152 + bracket (trắng ,xám)

I9152 + bracket (trắng ,xám)

320,000 Vnđ
576,000 Vnđ
Số lượng:

Bộ vỏ I9200 (trắng ,xám)

Bộ vỏ I9200 (trắng ,xám)

350,000 Vnđ
630,000 Vnđ
Số lượng:

Bộ vỏ G7102 grand 2 trắng

Bộ vỏ G7102 grand 2 trắng

170,000 Vnđ
272,000 Vnđ
Số lượng:

Bộ vỏ I9082 grand 1 (trắng ,đen)

Bộ vỏ I9082 grand 1 (trắng ,đen)

140,000 Vnđ
224,000 Vnđ
Số lượng:

Bộ vỏ I8552 (trắng ,xám,cafe)

Bộ vỏ I8552 (trắng ,xám,cafe)

230,000 Vnđ
414,000 Vnđ
Số lượng:

I8552 lưng pin

I8552 lưng pin

50,000 Vnđ
70,000 Vnđ
Số lượng:

S7560 lưng pin

S7560 lưng pin

60,000 Vnđ
84,000 Vnđ
Số lượng:

Vỏ S4 mini 2 sim I9192

Vỏ S4 mini 2 sim I9192

320,000 Vnđ
576,000 Vnđ
Số lượng:

Vỏ S4 mini

Vỏ S4 mini

350,000 Vnđ
630,000 Vnđ
Số lượng:

S3 mini benzen đen

S3 mini benzen đen

120,000 Vnđ
192,000 Vnđ
Số lượng:

S3 mini benzen trắng

S3 mini benzen trắng

105,000 Vnđ
168,000 Vnđ
Số lượng:

S3 mini lưng pin

S3 mini lưng pin

60,000 Vnđ
84,000 Vnđ
Số lượng:

Bộ vỏ S3 mini trắng

Bộ vỏ S3 mini trắng

270,000 Vnđ
486,000 Vnđ
Số lượng:

Bộ vỏ S3 mini (xanh,đen)

Bộ vỏ S3 mini (xanh,đen)

250,000 Vnđ
450,000 Vnđ
Số lượng:

Bộ vỏ I9082 (đen,trắng)

Bộ vỏ I9082 (đen,trắng)

170,000 Vnđ
272,000 Vnđ
Số lượng:

Bộ vỏ E120L (xanh,trắng)

Bộ vỏ E120L (xanh,trắng)

280,000 Vnđ
504,000 Vnđ
Số lượng:

Bộ vỏ E120S (đen,trắng)

Bộ vỏ E120S (đen,trắng)

300,000 Vnđ
540,000 Vnđ
Số lượng:

Note 3 lưng pin (đen,hồng ,trắng,gold)

Note 3 lưng pin (đen,hồng ,trắng,gold)

95,000 Vnđ
133,000 Vnđ
Số lượng:

Note 3 sườn N900

Note 3 sườn N900

240,000 Vnđ
432,000 Vnđ
Số lượng:

Note 3 sườn N9005

Note 3 sườn N9005

310,000 Vnđ
558,000 Vnđ
Số lượng:

N900S benzen gold

N900S benzen gold

230,000 Vnđ
414,000 Vnđ
Số lượng:

N9005 benzen gold

N9005 benzen gold

230,000 Vnđ
414,000 Vnđ
Số lượng:

N9002 benzen

N9002 benzen

270,000 Vnđ
486,000 Vnđ
Số lượng:

N9005 benzen

N9005 benzen

180,000 Vnđ
288,000 Vnđ
Số lượng:

N900S benzen

N900S benzen

230,000 Vnđ
414,000 Vnđ
Số lượng:

N900 benzen gold

N900 benzen gold

245,000 Vnđ
441,000 Vnđ
Số lượng:

N900 T benzen

N900 T benzen

180,000 Vnđ
288,000 Vnđ
Số lượng:

N900 A benzen

N900 A benzen

180,000 Vnđ
288,000 Vnđ
Số lượng:

N900 3G benzen

N900 3G benzen

195,000 Vnđ
312,000 Vnđ
Số lượng:

T989

T989

370,000 Vnđ
666,000 Vnđ
Số lượng:

E250S/L sườn + lưng pin

E250S/L sườn + lưng pin

180,000 Vnđ
288,000 Vnđ
Số lượng:

E250S/L bracket zin tháo máy

E250S/L bracket zin tháo máy

120,000 Vnđ
192,000 Vnđ
Số lượng:

N7100 lưng pin

N7100 lưng pin

60,000 Vnđ
84,000 Vnđ
Số lượng:

N7100 sườn

N7100 sườn

95,000 Vnđ
133,000 Vnđ
Số lượng:

N7100 bracket zin tháo máy

N7100 bracket zin tháo máy

120,000 Vnđ
192,000 Vnđ
Số lượng:

E160S  sườn + lưng pin

E160S sườn + lưng pin

160,000 Vnđ
256,000 Vnđ
Số lượng:

E160L  sườn + lưng pin

E160L sườn + lưng pin

160,000 Vnđ
256,000 Vnđ
Số lượng:

E160S benzen

E160S benzen

140,000 Vnđ
224,000 Vnđ
Số lượng:

E160L benzen

E160L benzen

140,000 Vnđ
224,000 Vnđ
Số lượng:

I717 (đen ,trắng) full

I717 (đen ,trắng) full

300,000 Vnđ
540,000 Vnđ
Số lượng:

N7000 sườn + lưng (đen ,trắng)

N7000 sườn + lưng (đen ,trắng)

160,000 Vnđ
256,000 Vnđ
Số lượng:

N7000 benzen

N7000 benzen

140,000 Vnđ
224,000 Vnđ
Số lượng:

S5 lưng pin (xanh, gold)

S5 lưng pin (xanh, gold)

90,000 Vnđ
126,000 Vnđ
Số lượng:

S5 lưng pin (đen ,trắng)

S5 lưng pin (đen ,trắng)

80,000 Vnđ
112,000 Vnđ
Số lượng:

S5 Bracket

S5 Bracket

200,000 Vnđ
320,000 Vnđ
Số lượng:

S4 lưng tím

S4 lưng tím

105,000 Vnđ
168,000 Vnđ
Số lượng:

S4 lưng đỏ

S4 lưng đỏ

130,000 Vnđ
208,000 Vnđ
Số lượng:

I9500 lưng đen (da)

I9500 lưng đen (da)

80,000 Vnđ
112,000 Vnđ
Số lượng:

I9500 lưng xám

I9500 lưng xám

90,000 Vnđ
126,000 Vnđ
Số lượng:

I9500 lưng (trắng ,xanh)

I9500 lưng (trắng ,xanh)

60,000 Vnđ
84,000 Vnđ
Số lượng:

E300 sườn

E300 sườn

110,000 Vnđ
176,000 Vnđ
Số lượng:

I9502 sườn

I9502 sườn

140,000 Vnđ
224,000 Vnđ
Số lượng:

I9505/I9500 sườn

I9505/I9500 sườn

80,000 Vnđ
112,000 Vnđ
Số lượng:

I9500 benzen đen

I9500 benzen đen

160,000 Vnđ
256,000 Vnđ
Số lượng:

I545/L720 benzen

I545/L720 benzen

150,000 Vnđ
240,000 Vnđ
Số lượng:

E330L benzen

E330L benzen

150,000 Vnđ
240,000 Vnđ
Số lượng:

E330S benzen

E330S benzen

150,000 Vnđ
240,000 Vnđ
Số lượng:

E300 benzen

E300 benzen

150,000 Vnđ
240,000 Vnđ
Số lượng:

I337/M919 benzen

I337/M919 benzen

120,000 Vnđ
192,000 Vnđ
Số lượng:

I9505 benzen gold

I9505 benzen gold

160,000 Vnđ
256,000 Vnđ
Số lượng:

I9505 benzen

I9505 benzen

100,000 Vnđ
160,000 Vnđ
Số lượng:

I9500 benzen

I9500 benzen

100,000 Vnđ
160,000 Vnđ
Số lượng:

E210L lưng pin

E210L lưng pin

75,000 Vnđ
105,000 Vnđ
Số lượng:

E210S lưng pin

E210S lưng pin

75,000 Vnđ
105,000 Vnđ
Số lượng:

E210L khung cam

E210L khung cam

60,000 Vnđ
84,000 Vnđ
Số lượng:

E210S khung cam

E210S khung cam

60,000 Vnđ
84,000 Vnđ
Số lượng:

E210L (trắng ,xanh)

E210L (trắng ,xanh)

110,000 Vnđ
176,000 Vnđ
Số lượng:

E210S (trắng ,xanh)

E210S (trắng ,xanh)

110,000 Vnđ
176,000 Vnđ
Số lượng:

T999 khung cam

T999 khung cam

100,000 Vnđ
160,000 Vnđ
Số lượng:

T999 lưng pin

T999 lưng pin

75,000 Vnđ
105,000 Vnđ
Số lượng:

T999/1747 benzen

T999/1747 benzen

140,000 Vnđ
224,000 Vnđ
Số lượng:

I9305 benzen

I9305 benzen

130,000 Vnđ
208,000 Vnđ
Số lượng:

I9300 (đen ,trắng,đỏ ,titan)

I9300 (đen ,trắng,đỏ ,titan)

75,000 Vnđ
105,000 Vnđ
Số lượng:

I9300 lưng pin (đỏ ,titan)

I9300 lưng pin (đỏ ,titan)

60,000 Vnđ
84,000 Vnđ
Số lượng:

I9300 lưng pin (đen ,trắng)

I9300 lưng pin (đen ,trắng)

55,000 Vnđ
77,000 Vnđ
Số lượng:

I9300 benzen titan

I9300 benzen titan

130,000 Vnđ
208,000 Vnđ
Số lượng:

I9300 benzen đen

I9300 benzen đen

130,000 Vnđ
208,000 Vnđ
Số lượng:

1 2 3 4 5 6

BÌNH LUẬN

Nhanh tay đăng ký tại mẫu sau :  

Quý khách sỉ vui lòng nhập Email để nhận khuyến mãi và sản phẩm mới thường xuyên từ DP

Quý khách sỉ vui lòng nhập Email để nhận khuyến mãi và sản phẩm mới thường xuyên từ DP

QUẢNG CÁO

thanh toan the

Phải mua hang

Phản ánh dịch vụ

Ép Kính

linh kien iphone chinh hang

giao hàng tận nợi

TAI NGHE NHAN DIEN GIONG NOI

Bao da deo lung

CHÍNH SÁCH VIP

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

Tên tài khoản: Phạm Ngọc Thế Anh
 

Vietcombank

CN TP.Hồ Chí Minh

Số TK: 007-100-250-1536
 

Đông Á

CN TP.Hồ Chí Minh

Số TK: 0101-800-646
 

Agribank

CN TP.Hồ Chí Minh

Số TK: 1900 2061 73813 
 

Saccombank

CN TP.Hồ Chí Minh

Số TK: 0600-5390-0480

 

THÀNH VIÊN ĐANG ONLINE (2)

Quoc Y
Lê Cư Thế

NHẬN XÉT CỦA KHÁCH HÀNG

GÓC THƯ GIẢN