Chưa mua hàng
siêu thị đồ chơi xe hơi
nguyen lieu ep kinh

Máy ép kính Dụng cụ vật tư ép kính Máy ép cổ cáp Máy khắc imei laser Màn Hình Điện Thoại Cảm Ứng Điện Thoại
115
Số lượng:

Màn hình iPhone 5 zin bể kính

504,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

280,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

Màn hình iPhone 5s zin bể kính

432,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

240,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

Màn hình iPhone 6 zin bể kính

612,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

340,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

Màn hình iPhone 6 plus zin bể kính

1,350,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

750,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

Ron iphone 6s plus

28,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

20,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

Ron iphone 5c

9,800 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

7,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

Ron iphone 5s

8,400 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

6,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

Ron iphone 5

8,400 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

6,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

Ron iphone 4

7,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

5,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

Ron iphone 4s

7,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

5,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

Dây test màn hình iphone 5

65,800 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

47,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

68,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

Bộ dụng cụ đa năng

63,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

45,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

Bộ dao cắt phim

184,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

115,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

29,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

53,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

Khuôn cắt phim iphone 7 7plus

216,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

135,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

Miếng đệm khuôn ép liền ron

60,200 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

43,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

Khuôn ép kính liền ron iphone X

264,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

165,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

Khuôn ép kính liền ron iphone 8

224,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

140,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

140,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

135,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

khuôn ép kính liền ron iphone 6

133,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

95,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

95,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

khuôn ép kính liền ron iphone 5

133,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

95,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

115,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

Khuôn ép kính liền ron iphone 7

184,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

115,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

95,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

95,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

95,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

95,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

Phản quang iphone 6s (không 3D)

57,400 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

41,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

51,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

Phản quang iphone 7 (không 3D)

67,200 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

48,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

58,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

Màn hình iPhone 6s zin bể kính

900,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

500,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

Phản quang iphone 6 plus (bao xai)

56,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

40,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

Phản quang iphone 6 (bao xai)

40,600 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

29,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

Phản quang iphone 5s (bao xai)

23,800 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

17,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

Phản quang iphone 5 (bao xai)

23,800 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

17,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

Phản quang iphone 4 (bao xai)

19,600 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

14,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

Phản quang iphone 6s plus (bao xai)

296,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

185,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

Phản quang iphone 7 (bao xai)

296,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

185,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

Phản quang iphone 7 plus (bao xai)

459,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

255,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

Phản quang iphone 6s (bao xai)

240,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

150,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

Phản quang iphone 8 (bao xai)

558,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

310,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

Phản quang iphone 8 plus (bao xai)

612,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

340,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

1,040,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

Phim ép kính iphone 4 mặt sau

6,720 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

4,800 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

Phim ép kính iphone 5 mặt sau

8,400 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

6,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

Phim ép kính iphone 6 mặt sau

13,720 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

9,800 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

11,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

Màn hình iPhone 7 zin bể kính

1,422,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

790,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

Phim ép kính iphone 6 zin

21,700 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

15,500 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

Phim ép kính iphone 6 plus zin

27,300 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

19,500 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

Màn hình iPhone 7 plus zin bể kính

2,880,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

1,600,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

Phim ép kính iphone 5 zin

11,900 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

8,500 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

phim ép iphone 4 (bao xai)

3,920 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

2,800 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

Phim ép màn hình 5

8,120 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

5,800 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

Phim ép màn hình 6

11,200 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

8,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

Phim ép màn hình 6 plus

15,400 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

11,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

23,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

mặt kính tách iphone 6

26,600 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

19,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

3,300 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

4,300 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

5,800 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

7,800 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

Keo khô OCA iphone X (Nhật Bản)

11,900 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

8,500 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

Kính iphone 7 liền ron

85,400 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

61,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

Kính iphone 7 plus liền ron

99,400 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

71,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

13,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

39,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

35,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

32,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

kính liền ron iphone 6 zin

53,200 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

38,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

35,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

47,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

kính liền ron iphone 6s zin

65,800 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

47,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

kính liền ron iphone 6s plus zin

74,200 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

53,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

9,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

kính liền ron iphone 5s zin apple

32,200 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

23,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

kính liền ron iphone 5 zin apple

32,200 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

23,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

7,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

Keo khô OCA samsung j5

11,200 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

8,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

Keo khô OCA samsung j7

11,200 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

8,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

Keo khô đa năng 7 inch

44,800 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

32,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

38,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

11,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

10,000 Vnđ
Số lượng:
115
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

22,000 Vnđ
Số lượng:
1 2 3 4 5 6

BÌNH LUẬN