Video

Đăng nhập | Đăng ký

02866826646

Giỏ hàng còn trống
siêu thị đồ chơi xe hơi
nguyen lieu ep kinh

Máy ép kính Đồ nghề ép kính Dụng cụ ép kính Nguyên liệu ép kính iphone Nguyên liệu ép kính Samsung Nguyên liệu ép kính điện thoại khác
Kính liền ron iphone 6s đẹp loại A

Kính liền ron iphone 6s đẹp loại A

37,000 Vnđ
51,800 Vnđ
Số lượng:

Kính liền ron iphone 6 plus đẹp loại A

Kính liền ron iphone 6 plus đẹp loại A

37,000 Vnđ
51,800 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách iphone 6 zin apple

mặt kính tách iphone 6 zin apple

31,000 Vnđ
43,400 Vnđ
Số lượng:

Kính iphone 7 liền ron

Kính iphone 7 liền ron

72,000 Vnđ
100,800 Vnđ
Số lượng:

Cảm ứng iphone 5 liền ron

Cảm ứng iphone 5 liền ron

70,000 Vnđ
98,000 Vnđ
Số lượng:

Cảm ứng iphone 5s liền ron

Cảm ứng iphone 5s liền ron

70,000 Vnđ
98,000 Vnđ
Số lượng:

Kính liền ron iphone 6 đẹp loại A

Kính liền ron iphone 6 đẹp loại A

33,000 Vnđ
46,200 Vnđ
Số lượng:

kính liền ron iphone 6 zin

kính liền ron iphone 6 zin

40,000 Vnđ
56,000 Vnđ
Số lượng:

Kính liền ron iphone 6 plus đẹp

Kính liền ron iphone 6 plus đẹp

50,000 Vnđ
70,000 Vnđ
Số lượng:

kính liền ron iphone 6s plus zin

kính liền ron iphone 6s plus zin

60,000 Vnđ
84,000 Vnđ
Số lượng:

kính liền ron iphone 6s zin

kính liền ron iphone 6s zin

50,000 Vnđ
70,000 Vnđ
Số lượng:

Kính iphone 7 plus liền ron

Kính iphone 7 plus liền ron

82,000 Vnđ
114,800 Vnđ
Số lượng:

Cảm ứng iphone 6 plus liền ron

Cảm ứng iphone 6 plus liền ron

147,000 Vnđ
235,200 Vnđ
Số lượng:

Kính liền ron iphone 6s plus đẹp loại A

Kính liền ron iphone 6s plus đẹp loại A

43,000 Vnđ
60,200 Vnđ
Số lượng:

kính liền ron iphone 5s zin apple

kính liền ron iphone 5s zin apple

25,000 Vnđ
35,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách iphone 4 kèm cảm ứng

mặt kính tách iphone 4 kèm cảm ứng

45,000 Vnđ
63,000 Vnđ
Số lượng:

cây lăn keo 7 inch

cây lăn keo 7 inch

60,000 Vnđ
84,000 Vnđ
Số lượng:

kính liền ron iphone 5 zin apple

kính liền ron iphone 5 zin apple

25,000 Vnđ
35,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách iphone 4 zin (SL 10 call)

mặt kính tách iphone 4 zin (SL 10 call)

10,500 Vnđ
14,700 Vnđ
Số lượng:

Phản quang iphone 6s (bao xai)

Phản quang iphone 6s (bao xai)

250,000 Vnđ
450,000 Vnđ
Số lượng:

Phản quang iphone 6s plus (bao xai)

Phản quang iphone 6s plus (bao xai)

300,000 Vnđ
540,000 Vnđ
Số lượng:

Dao cắt phim

Dao cắt phim

120,000 Vnđ
192,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách iphone 5 zin apple mới

mặt kính tách iphone 5 zin apple mới

32,000 Vnđ
44,800 Vnđ
Số lượng:

Siêu dung dịch tẩy keo RM-84 loại có...

Siêu dung dịch tẩy keo RM-84 loại có...

110,000 Vnđ
176,000 Vnđ
Số lượng:

Khuôn ép kính màn hình cong

Khuôn ép kính màn hình cong

2,000,000 Vnđ
3,600,000 Vnđ
Số lượng:

Bình xịt Nước tẩy keo FALCON 530

Bình xịt Nước tẩy keo FALCON 530

55,000 Vnđ
77,000 Vnđ
Số lượng:

Máy Ép Kính Chuyên Trị Kính Liền Ron

Máy Ép Kính Chuyên Trị Kính Liền Ron

24,500,000 Vnđ
44,100,000 Vnđ
Số lượng:

Kính liền ron iphone 6s plus zin có keo

Kính liền ron iphone 6s plus zin có keo

92,000 Vnđ
128,800 Vnđ
Số lượng:

kính liền ron iphone 6s zin có keo

kính liền ron iphone 6s zin có keo

82,000 Vnđ
114,800 Vnđ
Số lượng:

kính liền ron iphone 6 plus zin có keo

kính liền ron iphone 6 plus zin có keo

82,000 Vnđ
114,800 Vnđ
Số lượng:

kính liền ron iphone 6 zin  có keo

kính liền ron iphone 6 zin có keo

72,000 Vnđ
100,800 Vnđ
Số lượng:

Kính liền ron iphone 6s plus zin có keo

Kính liền ron iphone 6s plus zin có keo

92,000 Vnđ
128,800 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách iphone 6 plus zin trắng/ đen

mặt kính tách iphone 6 plus zin trắng/ đen

34,000 Vnđ
47,600 Vnđ
Số lượng:

Keo khô OCA  iphone 5 (Nhật Bản)

Keo khô OCA iphone 5 (Nhật Bản)

5,000 Vnđ
7,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung galaxy note 2 xanh

mặt kính tách samsung galaxy note 2 xanh

40,000 Vnđ
56,000 Vnđ
Số lượng:

Mặt kính tách Nokia 1520

Mặt kính tách Nokia 1520

40,000 Vnđ
56,000 Vnđ
Số lượng:

Keo khô OCA samsung j5

Keo khô OCA samsung j5

8,000 Vnđ
11,200 Vnđ
Số lượng:

Cuộn dây tách 0.06mm 100m (dây đồng)

Cuộn dây tách 0.06mm 100m (dây đồng)

30,000 Vnđ
42,000 Vnđ
Số lượng:

Phản quang iphone 5  (bao xai)

Phản quang iphone 5 (bao xai)

18,000 Vnđ
25,200 Vnđ
Số lượng:

Phản quang iphone 5s (bao xai)

Phản quang iphone 5s (bao xai)

18,000 Vnđ
25,200 Vnđ
Số lượng:

Tấm đệm lót sửa chữa ( màu đỏ)

Tấm đệm lót sửa chữa ( màu đỏ)

55,000 Vnđ
77,000 Vnđ
Số lượng:

Miếng đệm khuôn ép liền ron

Miếng đệm khuôn ép liền ron

45,000 Vnđ
63,000 Vnđ
Số lượng:

Keo khô OCA samsung j7

Keo khô OCA samsung j7

8,000 Vnđ
11,200 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách Nokia 630

mặt kính tách Nokia 630

35,000 Vnđ
49,000 Vnđ
Số lượng:

Mặt kính tách Nokia 720

Mặt kính tách Nokia 720

35,000 Vnđ
49,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách nokia 1320

mặt kính tách nokia 1320

40,000 Vnđ
56,000 Vnđ
Số lượng:

Mặt kính tách samsung j5 2016 ( trắng,...

Mặt kính tách samsung j5 2016 ( trắng,...

50,000 Vnđ
70,000 Vnđ
Số lượng:

001 Vít mở chi lphone 7 + Apple watch

001 Vít mở chi lphone 7 + Apple watch

48,000 Vnđ
67,200 Vnđ
Số lượng:

002 Vít mở chi lphone 7 + Apple watch

002 Vít mở chi lphone 7 + Apple watch

75,000 Vnđ
105,000 Vnđ
Số lượng:

Vít 3 cạnh cho iphone 7

Vít 3 cạnh cho iphone 7

48,000 Vnđ
67,200 Vnđ
Số lượng:

Phim ép màn hình 5

Phim ép màn hình 5

6,000 Vnđ
8,400 Vnđ
Số lượng:

phim ép iphone 4 (bao xai)

phim ép iphone 4 (bao xai)

3,000 Vnđ
4,200 Vnđ
Số lượng:

Keo khô OCA  iphone 6 (Nhật Bản)

Keo khô OCA iphone 6 (Nhật Bản)

6,000 Vnđ
8,400 Vnđ
Số lượng:

Keo khô OCA  iphone 6 plus (Nhật Bản)

Keo khô OCA iphone 6 plus (Nhật Bản)

8,000 Vnđ
11,200 Vnđ
Số lượng:

Keo khô OCA Iphone 4 (Nhật Bản)

Keo khô OCA Iphone 4 (Nhật Bản)

4,500 Vnđ
6,300 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách iphone 5 zin (SL 10 call)

mặt kính tách iphone 5 zin (SL 10 call)

14,000 Vnđ
19,600 Vnđ
Số lượng:

Phim ép màn hình 6 plus

Phim ép màn hình 6 plus

12,000 Vnđ
16,800 Vnđ
Số lượng:

Phim ép màn hình 6

Phim ép màn hình 6

9,000 Vnđ
12,600 Vnđ
Số lượng:

khuôn ép màn hình điện thoại iphone 4 (...

khuôn ép màn hình điện thoại iphone 4 (...

100,000 Vnđ
160,000 Vnđ
Số lượng:

khuôn ép màn hình điện thoại iphone 5 (...

khuôn ép màn hình điện thoại iphone 5 (...

100,000 Vnđ
160,000 Vnđ
Số lượng:

khuôn ép màn hình điện thoại iphone 6 (...

khuôn ép màn hình điện thoại iphone 6 (...

100,000 Vnđ
160,000 Vnđ
Số lượng:

khuôn ép màn hình điện thoại iphone 6...

khuôn ép màn hình điện thoại iphone 6...

100,000 Vnđ
160,000 Vnđ
Số lượng:

khuôn ép kính liền ron iphone 6

khuôn ép kính liền ron iphone 6

100,000 Vnđ
160,000 Vnđ
Số lượng:

khuôn ép kính liền ron iphone 6 plus

khuôn ép kính liền ron iphone 6 plus

100,000 Vnđ
160,000 Vnđ
Số lượng:

Khuôn ép kính liền ron iphone 7

Khuôn ép kính liền ron iphone 7

120,000 Vnđ
192,000 Vnđ
Số lượng:

Khuôn ép kính liền ron iphone 7 plus

Khuôn ép kính liền ron iphone 7 plus

120,000 Vnđ
192,000 Vnđ
Số lượng:

khuôn ép kính liền ron iphone 5

khuôn ép kính liền ron iphone 5

100,000 Vnđ
160,000 Vnđ
Số lượng:

khuôn cắt phim 6 6plus

khuôn cắt phim 6 6plus

135,000 Vnđ
216,000 Vnđ
Số lượng:

khuôn cắt phim iphone 4 5

khuôn cắt phim iphone 4 5

135,000 Vnđ
216,000 Vnđ
Số lượng:

Đệm cao su chịu nhiệt sửa chữa (màu...

Đệm cao su chịu nhiệt sửa chữa (màu...

115,000 Vnđ
184,000 Vnđ
Số lượng:

Miếng dán cường lực samsung j5 2016 có...

Miếng dán cường lực samsung j5 2016 có...

110,000 Vnđ
176,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung A7

mặt kính tách samsung A7

40,000 Vnđ
56,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung A7 vàng

mặt kính tách samsung A7 vàng

40,000 Vnđ
56,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung j7 trắng đen

mặt kính tách samsung j7 trắng đen

40,000 Vnđ
56,000 Vnđ
Số lượng:

Mặt kính tách samsung j7 vàng

Mặt kính tách samsung j7 vàng

40,000 Vnđ
56,000 Vnđ
Số lượng:

Mặt kính tách samsung j5 đen, trắng

Mặt kính tách samsung j5 đen, trắng

40,000 Vnđ
56,000 Vnđ
Số lượng:

Mặt kính tách samsung j5 vàng

Mặt kính tách samsung j5 vàng

40,000 Vnđ
56,000 Vnđ
Số lượng:

Tạm hết
mặt kính tách samsung galaxy note 5 trắng,...

mặt kính tách samsung galaxy note 5 trắng,...

40,000 Vnđ
56,000 Vnđ
Số lượng:

Keo khô đa năng 7 inch

Keo khô đa năng 7 inch

32,000 Vnđ
44,800 Vnđ
Số lượng:

Máy tách kính đa năng 16 inch

Máy tách kính đa năng 16 inch

1,000,000 Vnđ
1,800,000 Vnđ
Số lượng:

Dụng cụ bảo vệ tay khi cạo keo loại...

Dụng cụ bảo vệ tay khi cạo keo loại...

70,000 Vnđ
98,000 Vnđ
Số lượng:

Khăn lau mặt kính (bịch lớn)

Khăn lau mặt kính (bịch lớn)

45,000 Vnđ
63,000 Vnđ
Số lượng:

Phản quang iphone 6  (bao xai)

Phản quang iphone 6 (bao xai)

31,000 Vnđ
43,400 Vnđ
Số lượng:

Phim sau iphone 5

Phim sau iphone 5

7,000 Vnđ
9,800 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung galaxy note 4...

mặt kính tách samsung galaxy note 4...

45,000 Vnđ
63,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung Note 2 xám (SL 10 call)

mặt kính tách samsung Note 2 xám (SL 10 call)

40,000 Vnđ
56,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung note 2 màu cafe

mặt kính tách samsung note 2 màu cafe

40,000 Vnđ
56,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung galaxy note 2 đen...

mặt kính tách samsung galaxy note 2 đen...

40,000 Vnđ
56,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách note 1 trắng đen

mặt kính tách note 1 trắng đen

40,000 Vnđ
56,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung galaxy s4 trắng/...

mặt kính tách samsung galaxy s4 trắng/...

40,000 Vnđ
56,000 Vnđ
Số lượng:

1 2 3 4 5 6

BÌNH LUẬN

Nhanh tay đăng ký tại mẫu sau :  

Quý khách sỉ vui lòng nhập Email để nhận khuyến mãi và sản phẩm mới thường xuyên từ DP

Quý khách sỉ vui lòng nhập Email để nhận khuyến mãi và sản phẩm mới thường xuyên từ DP

QUẢNG CÁO

Phải mua hang

Phản ánh dịch vụ

zxw

bao hanh iphone

Ép Kính

linh kien iphone chinh hang

giao hàng tận nợi

TAI NGHE NHAN DIEN GIONG NOI

Bao da deo lung

CHÍNH SÁCH VIP

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

Tên tài khoản:

Phạm Ngọc Thế Anh

Vietcombank

CN TP.Hồ Chí Minh

Số TK: 007-100-250-1536

Đông Á

CN TP.Hồ Chí Minh

Số TK: 0101-800-646

Agribank

CN TP.Hồ Chí Minh

Số TK: 1900 2061 73813 

 

Saccombank

CN TP.Hồ Chí Minh

Số TK: 0600-5390-0480

 

THÀNH VIÊN ĐANG ONLINE (16)

apple hoang thien
vien phuong
Ngoc Hung-KH0337(LAN TIEN GIANG)
Trâm
Pham The Duy
Tuấn
linparaway
Hoàng Thạch
hoang thanh hai
kim hoa
trantu
Hà Thị Thùy Trang
Nguyễn Tuấn Đạt
Nhan Chí Lập
lê văn quyết
Duongle

NHẬN XÉT CỦA KHÁCH HÀNG

GÓC THƯ GIẢN