Chưa mua hàng
siêu thị đồ chơi xe hơi
nguyen lieu ep kinh

Máy ép kính Màn Hình Bể Iphone Dụng cụ vật tư ép kính Máy ép cổ cáp Máy khắc imei laser Màn Hình Điện Thoại Cảm Ứng Điện Thoại
347
Số lượng:

Kính liền ron iphone 6 plus zin

65,800 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

47,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

53,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

Keo lót ép cổ

450,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

250,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

25,000,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

Màn hình iPhone 5 zin bể kính

504,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

280,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

1,040,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

Màn hình iPhone 6 plus zin bể kính

1,422,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

790,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

Màn hình iPhone 6 zin bể kính

684,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

380,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

Màn hình iPhone 7 plus zin bể kính

2,790,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

1,550,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

Màn hình iPhone 7 zin bể kính

1,404,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

780,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

Màn hình iPhone 6s zin bể kính

882,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

490,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

Màn hình iPhone 5s zin bể kính

468,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

260,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

500,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

1,400,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

Máy ép cổ cáp iphone

32,400,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

18,000,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

Kính liền ron iphone 8 plus đẹp

176,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

110,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

Kính liền ron iphone 8 đẹp

160,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

100,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

Phản quang iphone 6s zin máy

192,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

120,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

Phản quang iphone 7 plus zin máy

288,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

180,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

Phản quang iphone 7 zin máy

224,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

140,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

Phản quang iphone 6s plus zin máy

224,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

140,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

50,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

45,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

Phản quang iphone 7 (không 3D)

70,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

50,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

75,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

26,000,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

Miếng đệm khuôn ép liền ron

63,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

45,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

57,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

41,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

41,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

37,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

50,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

57,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

46,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

38,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

47,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

Kính liền ron 7 plus seal Vàng

93,800 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

67,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

Kính liền ron 7 seal Vàng

79,800 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

57,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

5,000,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

12,000,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

19,500,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

Máy ép kính màn hình cong samsung

47,700,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

26,500,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

Khuôn ép kính liền ron iphone 7

184,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

115,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

115,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

1,800,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

Phản quang iphone 6 plus zin máy

56,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

40,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

Phản quang iphone 6 zin máy

40,600 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

29,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

Phản quang iphone 5s zin máy

23,800 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

17,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

Phản quang iphone 5 zin máy

23,800 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

17,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

Phản quang iphone 4 zin máy

19,600 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

14,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

Phản quang iphone 8 zin máy

558,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

310,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

Phản quang iphone 8 plus zin máy

612,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

340,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

Khuôn ép kính màn hình cong

5,400,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

3,000,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

Ron iphone 6s plus

28,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

20,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

Ron iphone 5c

9,800 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

7,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

Ron iphone 5s

8,400 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

6,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

Ron iphone 5

8,400 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

6,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

Ron iphone 4

7,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

5,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

Ron iphone 4s

7,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

5,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

Dây test màn hình iphone 5

65,800 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

47,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

68,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

Bộ dụng cụ đa năng

63,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

45,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

Bộ dao cắt phim

184,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

115,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

29,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

Khuôn cắt phim iphone 7 7plus

216,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

135,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

Khuôn ép kính liền ron iphone X

264,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

165,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

Khuôn ép kính liền ron iphone 8

224,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

140,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

140,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

135,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

khuôn ép kính liền ron iphone 6

133,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

95,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

95,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

khuôn ép kính liền ron iphone 5

133,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

95,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

95,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

95,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

95,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

95,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

Phim ép kính iphone 4 mặt sau

6,720 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

4,800 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

Phim ép kính iphone 5 mặt sau

8,400 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

6,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

Phim ép kính iphone 6 mặt sau

13,720 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

9,800 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

11,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

Phim ép kính iphone 6 zin

21,700 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

15,500 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

Phim ép kính iphone 6 plus zin

27,300 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

19,500 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

Phim ép kính iphone 5 zin

11,900 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

8,500 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

phim ép iphone 4 (bao xai)

3,920 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

2,800 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

Phim ép màn hình 5

8,120 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

5,800 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

Phim ép màn hình 6

11,200 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

8,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

Phim ép màn hình 6 plus

15,400 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

11,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

23,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

mặt kính tách iphone 6

26,600 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

19,000 Vnđ
Số lượng:
347
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

3,300 Vnđ
Số lượng:
1 2 3 4 5 6

BÌNH LUẬN