Video

Đăng nhập | Đăng ký

02866826646

Giỏ hàng còn trống
auto
nguyen lieu ep kinh

Máy ép kính Đồ nghề ép kính Dụng cụ ép kính Nguyên liệu ép kính iphone Nguyên liệu ép kính Samsung Nguyên liệu ép kính điện thoại khác
Máy ép cổ cáp công nghệ mới

Máy ép cổ cáp công nghệ mới

17,000,000 Vnđ
30,600,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung A8 trắng đen

mặt kính tách samsung A8 trắng đen

45,000 Vnđ
63,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung A7 vàng

mặt kính tách samsung A7 vàng

35,000 Vnđ
49,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung A7

mặt kính tách samsung A7

35,000 Vnđ
49,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung A5 trắng, đen

mặt kính tách samsung A5 trắng, đen

35,000 Vnđ
49,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung A5 vàng

mặt kính tách samsung A5 vàng

35,000 Vnđ
49,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung A3 trắng đen

mặt kính tách samsung A3 trắng đen

35,000 Vnđ
49,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung S5(trắng+ đen)  (SL...

mặt kính tách samsung S5(trắng+ đen) (SL...

35,000 Vnđ
49,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung S5 đỏ xanh

mặt kính tách samsung S5 đỏ xanh

35,000 Vnđ
49,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung galaxy s5 nâu xám...

mặt kính tách samsung galaxy s5 nâu xám...

35,000 Vnđ
49,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung galaxy s4 màu cafe

mặt kính tách samsung galaxy s4 màu cafe

35,000 Vnđ
49,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung galaxy s4 trắng/...

mặt kính tách samsung galaxy s4 trắng/...

35,000 Vnđ
49,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung S3 trắng, đen (SL 10...

mặt kính tách samsung S3 trắng, đen (SL 10...

35,000 Vnđ
49,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung galaxy s3 hồng đỏ

mặt kính tách samsung galaxy s3 hồng đỏ

35,000 Vnđ
49,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung j7 trắng đen

mặt kính tách samsung j7 trắng đen

35,000 Vnđ
49,000 Vnđ
Số lượng:

Mặt kính tách samsung j7 vàng

Mặt kính tách samsung j7 vàng

35,000 Vnđ
49,000 Vnđ
Số lượng:

Mặt kính tách samsung j5 vàng

Mặt kính tách samsung j5 vàng

35,000 Vnđ
49,000 Vnđ
Số lượng:

Mặt kính tách samsung j5 đen, trắng

Mặt kính tách samsung j5 đen, trắng

35,000 Vnđ
49,000 Vnđ
Số lượng:

Mặt kính tách samsung j5 2016 ( trắng,...

Mặt kính tách samsung j5 2016 ( trắng,...

35,000 Vnđ
49,000 Vnđ
Số lượng:

Mặt kính tách samsung j3

Mặt kính tách samsung j3

35,000 Vnđ
49,000 Vnđ
Số lượng:

Keo khô OCA samsung S4 (Nhật Bản)

Keo khô OCA samsung S4 (Nhật Bản)

7,000 Vnđ
9,800 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung note 3 mini trắng...

mặt kính tách samsung note 3 mini trắng...

40,000 Vnđ
56,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung galaxy note 4...

mặt kính tách samsung galaxy note 4...

40,000 Vnđ
56,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung galaxy note 2 đen...

mặt kính tách samsung galaxy note 2 đen...

35,000 Vnđ
49,000 Vnđ
Số lượng:

kính s7 edeg linh kiện

kính s7 edeg linh kiện

55,000 Vnđ
77,000 Vnđ
Số lượng:

Kính S7e( xanh đen vàng ) zin

Kính S7e( xanh đen vàng ) zin

190,000 Vnđ
304,000 Vnđ
Số lượng:

Kính S7e ( hồng) zin

Kính S7e ( hồng) zin

210,000 Vnđ
378,000 Vnđ
Số lượng:

Kính s6e+ zin

Kính s6e+ zin

300,000 Vnđ
540,000 Vnđ
Số lượng:

Kính s6 edge zin

Kính s6 edge zin

160,000 Vnđ
256,000 Vnđ
Số lượng:

Mặt kính tách samsung S6 trắng vàng

Mặt kính tách samsung S6 trắng vàng

55,000 Vnđ
77,000 Vnđ
Số lượng:

Tạm hết
Keo khô S6e siêu mỏng

Keo khô S6e siêu mỏng

12,000 Vnđ
16,800 Vnđ
Số lượng:

Phim ép đa năng 8 inch

Phim ép đa năng 8 inch

25,000 Vnđ
35,000 Vnđ
Số lượng:

Phim sau iphone 6

Phim sau iphone 6

10,000 Vnđ
14,000 Vnđ
Số lượng:

Phim sau iphone 4

Phim sau iphone 4

5,000 Vnđ
7,000 Vnđ
Số lượng:

Cảm ứng iphone 6 liền ron

Cảm ứng iphone 6 liền ron

95,000 Vnđ
133,000 Vnđ
Số lượng:

Ron iphone 4(bao xai)

Ron iphone 4(bao xai)

5,000 Vnđ
7,000 Vnđ
Số lượng:

Viền ron iphone 6s có keo

Viền ron iphone 6s có keo

15,000 Vnđ
21,000 Vnđ
Số lượng:

Ron iphone 6 plus có keo

Ron iphone 6 plus có keo

15,000 Vnđ
21,000 Vnđ
Số lượng:

Ron iphone 6 có keo

Ron iphone 6 có keo

12,000 Vnđ
16,800 Vnđ
Số lượng:

Kính liền ron iphone 8 plus đẹp

Kính liền ron iphone 8 plus đẹp

165,000 Vnđ
264,000 Vnđ
Số lượng:

Kính liền ron iphone 8 đẹp

Kính liền ron iphone 8 đẹp

155,000 Vnđ
248,000 Vnđ
Số lượng:

Phản quang iphone 6s (không 3D)

Phản quang iphone 6s (không 3D)

50,000 Vnđ
70,000 Vnđ
Số lượng:

Phản quang iphone 6s plus (không 3D)

Phản quang iphone 6s plus (không 3D)

60,000 Vnđ
84,000 Vnđ
Số lượng:

Phản quang iphone 7 (không 3D)

Phản quang iphone 7 (không 3D)

50,000 Vnđ
70,000 Vnđ
Số lượng:

Phản quang iphone 8 plus (bao xai)

Phản quang iphone 8 plus (bao xai)

380,000 Vnđ
684,000 Vnđ
Số lượng:

Keo khô OCA  iphone 5 (Nhật Bản)

Keo khô OCA iphone 5 (Nhật Bản)

4,700 Vnđ
6,580 Vnđ
Số lượng:

Keo khô OCA  iphone X (Nhật Bản)

Keo khô OCA iphone X (Nhật Bản)

10,000 Vnđ
14,000 Vnđ
Số lượng:

Keo khô OCA Iphone 4 (Nhật Bản)

Keo khô OCA Iphone 4 (Nhật Bản)

4,000 Vnđ
5,600 Vnđ
Số lượng:

Phản quang iphone 6s (bao xai)

Phản quang iphone 6s (bao xai)

180,000 Vnđ
288,000 Vnđ
Số lượng:

Phản quang iphone 6s plus (bao xai)

Phản quang iphone 6s plus (bao xai)

230,000 Vnđ
414,000 Vnđ
Số lượng:

Phản quang iphone 8  (bao xai)

Phản quang iphone 8 (bao xai)

330,000 Vnđ
594,000 Vnđ
Số lượng:

Kính iphone 7 liền ron

Kính iphone 7 liền ron

67,000 Vnđ
93,800 Vnđ
Số lượng:

Kính iphone 7 plus liền ron

Kính iphone 7 plus liền ron

77,000 Vnđ
107,800 Vnđ
Số lượng:

Phản quang iphone 7  (bao xai)

Phản quang iphone 7 (bao xai)

250,000 Vnđ
450,000 Vnđ
Số lượng:

Phản quang iphone 7 plus  (bao xai)

Phản quang iphone 7 plus (bao xai)

300,000 Vnđ
540,000 Vnđ
Số lượng:

Phản quang iphone 7 plus (không 3D)

Phản quang iphone 7 plus (không 3D)

60,000 Vnđ
84,000 Vnđ
Số lượng:

Keo Crystal Glue H9000

Keo Crystal Glue H9000

55,000 Vnđ
77,000 Vnđ
Số lượng:

Máy ép cổ cáp cao cấp Việt Nam

Máy ép cổ cáp cao cấp Việt Nam

19,000,000 Vnđ
34,200,000 Vnđ
Số lượng:

Máy ép cổ cáp OCA các dòng Smartphone

Máy ép cổ cáp OCA các dòng Smartphone

27,000,000 Vnđ
48,600,000 Vnđ
Số lượng:

Máy ép cổ cáp nhập khẩu cao cấp thế...

Máy ép cổ cáp nhập khẩu cao cấp thế...

30,000,000 Vnđ
54,000,000 Vnđ
Số lượng:

Cảm ứng iphone 5 liền ron

Cảm ứng iphone 5 liền ron

64,000 Vnđ
89,600 Vnđ
Số lượng:

Cảm ứng iphone 5s liền ron

Cảm ứng iphone 5s liền ron

64,000 Vnđ
89,600 Vnđ
Số lượng:

Cảm ứng iphone 6 plus liền ron

Cảm ứng iphone 6 plus liền ron

110,000 Vnđ
176,000 Vnđ
Số lượng:

dung dich siêu tẩy keo OCA ép kinh 883

dung dich siêu tẩy keo OCA ép kinh 883

55,000 Vnđ
77,000 Vnđ
Số lượng:

kính liền ron iphone 6s plus zin

kính liền ron iphone 6s plus zin

55,000 Vnđ
77,000 Vnđ
Số lượng:

Keo khô OCA  iphone 6 (Nhật Bản)

Keo khô OCA iphone 6 (Nhật Bản)

6,500 Vnđ
9,100 Vnđ
Số lượng:

Kính liền ron iphone 6 plus đẹp

Kính liền ron iphone 6 plus đẹp

49,000 Vnđ
68,600 Vnđ
Số lượng:

kính liền ron iphone 6s zin

kính liền ron iphone 6s zin

49,000 Vnđ
68,600 Vnđ
Số lượng:

kính liền ron iphone 6 zin

kính liền ron iphone 6 zin

39,000 Vnđ
54,600 Vnđ
Số lượng:

Phim ép s7

Phim ép s7

9,000 Vnđ
12,600 Vnđ
Số lượng:

Phim ép s6

Phim ép s6

9,000 Vnđ
12,600 Vnđ
Số lượng:

Keo khô S8+

Keo khô S8+

17,000 Vnđ
23,800 Vnđ
Số lượng:

Keo khô s8

Keo khô s8

17,000 Vnđ
23,800 Vnđ
Số lượng:

Keo khô S7e siêu mỏng

Keo khô S7e siêu mỏng

14,000 Vnđ
19,600 Vnđ
Số lượng:

Kính Samsung S7

Kính Samsung S7

120,000 Vnđ
192,000 Vnđ
Số lượng:

Kính s6 edge linh kiện

Kính s6 edge linh kiện

50,000 Vnđ
70,000 Vnđ
Số lượng:

Mặt kính tách S8plus

Mặt kính tách S8plus

230,000 Vnđ
414,000 Vnđ
Số lượng:

Mặt kính tách S8

Mặt kính tách S8

230,000 Vnđ
414,000 Vnđ
Số lượng:

Khuôn ép kính màn hình cong

Khuôn ép kính màn hình cong

3,000,000 Vnđ
5,400,000 Vnđ
Số lượng:

Máy tách ron đa năng cao cấp

Máy tách ron đa năng cao cấp

900,000 Vnđ
1,620,000 Vnđ
Số lượng:

Máy ép kính màn hình cong samsung

Máy ép kính màn hình cong samsung

26,500,000 Vnđ
47,700,000 Vnđ
Số lượng:

Máy ép kính cảm biến siêu tốc 2016

Máy ép kính cảm biến siêu tốc 2016

19,500,000 Vnđ
35,100,000 Vnđ
Số lượng:

Kính liền ron iphone 6s đẹp loại A

Kính liền ron iphone 6s đẹp loại A

37,000 Vnđ
51,800 Vnđ
Số lượng:

Kính liền ron iphone 6 plus đẹp loại A

Kính liền ron iphone 6 plus đẹp loại A

37,000 Vnđ
51,800 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách iphone 6 zin apple

mặt kính tách iphone 6 zin apple

31,000 Vnđ
43,400 Vnđ
Số lượng:

Kính liền ron iphone 6 đẹp loại A

Kính liền ron iphone 6 đẹp loại A

33,000 Vnđ
46,200 Vnđ
Số lượng:

Kính liền ron iphone 6s plus đẹp loại A

Kính liền ron iphone 6s plus đẹp loại A

43,000 Vnđ
60,200 Vnđ
Số lượng:

kính liền ron iphone 5s zin apple

kính liền ron iphone 5s zin apple

25,000 Vnđ
35,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách iphone 4 kèm cảm ứng

mặt kính tách iphone 4 kèm cảm ứng

45,000 Vnđ
63,000 Vnđ
Số lượng:

cây lăn keo 7 inch

cây lăn keo 7 inch

60,000 Vnđ
84,000 Vnđ
Số lượng:

1 2 3 4 5 6

BÌNH LUẬN

Nhanh tay đăng ký tại mẫu sau :  

Quý khách sỉ vui lòng nhập Email để nhận khuyến mãi và sản phẩm mới thường xuyên từ DP

Quý khách sỉ vui lòng nhập Email để nhận khuyến mãi và sản phẩm mới thường xuyên từ DP

QUẢNG CÁO

thanh toan the

Phải mua hang

Phản ánh dịch vụ

Ép Kính

linh kien iphone chinh hang

giao hàng tận nợi

TAI NGHE NHAN DIEN GIONG NOI

Bao da deo lung

CHÍNH SÁCH VIP

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

Tên tài khoản: Phạm Ngọc Thế Anh
 

Vietcombank

CN TP.Hồ Chí Minh

Số TK: 007-100-250-1536
 

Đông Á

CN TP.Hồ Chí Minh

Số TK: 0101-800-646
 

Agribank

CN TP.Hồ Chí Minh

Số TK: 1900 2061 73813 
 

Saccombank

CN TP.Hồ Chí Minh

Số TK: 0600-5390-0480

 

THÀNH VIÊN ĐANG ONLINE (0)

NHẬN XÉT CỦA KHÁCH HÀNG

GÓC THƯ GIẢN
02866826646