Chưa mua hàng
siêu thị đồ chơi xe hơi
nguyen lieu ep kinh

Máy ép kính Màn Hình Bể Iphone Dụng cụ vật tư ép kính Máy ép cổ cáp Máy cắt kính cường lực Máy khắc imei laser Màn Hình Điện Thoại Cảm Ứng Điện Thoại
295
Số lượng:

Kích tách lạnh iphone 6s plus

224,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

140,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

Kích tách lạnh iphone 7 plus

441,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

245,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

Kích tách lạnh iphone 7

168,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

105,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

Kích tách lạnh iphone 6s

208,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

130,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

Kích tách lạnh iphone 6

75,600 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

54,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

Kích tách lạnh iphone 6 plus

119,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

85,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

22,000,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

Máy ép cổ cáp iphone

30,240,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

16,800,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

Kính liền ron iphone 8 đẹp

84,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

60,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

Kính liền ron iphone 8 plus đẹp

112,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

80,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

35,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

29,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

40,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

52,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

47,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

29,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

35,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

35,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

40,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

Kính liền ron iphone 6 plus zin

49,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

35,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

Phản quang iphone 6s plus zin máy

192,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

120,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

Phản quang iphone 7 zin máy

208,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

130,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

Phản quang iphone 6 plus zin máy

54,600 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

39,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

Phản quang iphone 7 plus zin máy

256,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

160,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

Phản quang iphone 6s zin máy

160,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

100,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

20,500,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

15,000,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

32,000,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

20,500,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

13,000,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

920,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

460,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

Màn hình iPhone 6s zin bể kính

846,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

470,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

Màn hình iphone 5s ic zin

320,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

200,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

900,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

Màn hình iPhone 7 zin bể kính

1,332,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

740,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

Màn hình iPhone 6 plus zin bể kính

1,386,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

770,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

Keo lót ép cổ

450,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

250,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

25,000,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

Màn hình iPhone 5 zin bể kính

504,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

280,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

1,040,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

Màn hình iPhone 6 zin bể kính

684,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

380,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

Màn hình iPhone 7 plus zin bể kính

2,790,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

1,550,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

Màn hình iPhone 5s zin bể kính

468,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

260,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

1,400,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

50,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

45,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

Phản quang iphone 7 (không 3D)

70,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

50,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

75,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

26,000,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

Miếng đệm khuôn ép liền ron

63,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

45,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

57,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

Kính liền ron 7 plus seal Vàng

93,800 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

67,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

Kính liền ron 7 seal Vàng

79,800 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

57,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

5,000,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

12,000,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

19,500,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

Máy ép kính màn hình cong samsung

47,700,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

26,500,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

Khuôn ép kính liền ron iphone 7

184,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

115,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

115,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

1,800,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

Phản quang iphone 6 zin máy

40,600 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

29,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

Phản quang iphone 5s zin máy

23,800 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

17,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

Phản quang iphone 5 zin máy

23,800 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

17,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

Phản quang iphone 4 zin máy

19,600 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

14,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

Phản quang iphone 8 zin máy

558,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

310,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

Phản quang iphone 8 plus zin máy

612,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

340,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

Khuôn ép kính màn hình cong

5,400,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

3,000,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

Ron iphone 6s plus

28,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

20,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

Ron iphone 5c

9,800 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

7,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

Ron iphone 5s

8,400 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

6,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

Ron iphone 5

8,400 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

6,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

Ron iphone 4

7,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

5,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

Ron iphone 4s

7,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

5,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

Dây test màn hình iphone 5

65,800 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

47,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

68,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

Bộ dụng cụ đa năng

63,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

45,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

Bộ dao cắt phim

184,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

115,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

29,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

Khuôn cắt phim iphone 7 7plus

216,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

135,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

Khuôn ép kính liền ron iphone X

264,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

165,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

Khuôn ép kính liền ron iphone 8

224,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

140,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

140,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

135,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

khuôn ép kính liền ron iphone 6

133,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

95,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

95,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

khuôn ép kính liền ron iphone 5

133,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

95,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

95,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

95,000 Vnđ
Số lượng:
295
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

95,000 Vnđ
Số lượng:
1 2 3 4 5 6

BÌNH LUẬN