Chưa mua hàng
siêu thị đồ chơi xe hơi
nguyen lieu ep kinh

>
  

Màn hình cảm ứng Acer, asus Màn hình cảm ứng Nokia Màn hình cảm ứng Samsung Màn hình cảm ứng HTC Màn hình cảm ứng oppo Màn hình cảm ứng sony Màn hình cảm ứng Lennovo
1900
Số lượng:

Màn hình FE170/ K012 LCD Bộ

2,520,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

1,400,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Cảm ứng Google NEXUS 7 2012

810,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

450,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Cảm ứng ME372/ K00E

1,296,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

720,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Cảm ứng ME371/ K004

1,170,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

650,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Cảm ứng ACER A1-830

576,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

320,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Cảm ứng ACER B1-A71

900,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

500,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Cảm ứng ACER A501

810,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

450,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Màn hình ZENFONE 6 LCD BỘ

1,764,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

980,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Màn hình ZENFONE 5 LCD BỘ

882,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

490,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Màn hình ME372/ ME173X LCD

1,296,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

720,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Màn hình ME372/ K00E LCD BỘ

3,060,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

1,700,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Màn hình ME371/ K004 LCD BỘ

2,430,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

1,350,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Màn hình Google Nexus 7 2012 LCD bộ

1,620,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

900,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Màn hình Google Nexus 7 2013 LCD bộ

2,700,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

1,500,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Màn hình ACER B1-A71 LCD bộ

2,160,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

1,200,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Màn hình ACER B1-A71 LCD

864,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

480,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Cảm ứng Asus FE170CG/ K012

1,494,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

830,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Cảm ứng ME102A/ K00F

1,890,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

1,050,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Cảm ứng ME172/ K0W

954,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

530,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Cảm ứng ME173

1,188,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

660,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Cảm ứng Asus ME173X/ Memo pad HD7

1,260,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

700,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Cảm ứng Asus Zenfone 4/ A400CG

900,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

500,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Cảm ứng ZENFONE 5/ A500CG

232,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

145,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Cảm ứng ZENFONE 6/ A600CG

468,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

260,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Cảm ứng Google Nexus 7 2013

990,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

550,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:
Tạm hết
Màn hình ACER B1-721 LCD

Màn hình ACER B1-721 LCD

1,350,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

750,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

màn hình LCD Asus FE170CG/ K012

1,440,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

800,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Màn hình ME173 LCD

1,368,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

760,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Màn hình ME371/ K004 LCD

1,296,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

720,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

LCD Bộ Asuss Zenfone A450

1,800,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

1,000,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Cảm ứng ME176

1,620,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

900,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Cảm ứng A1000

648,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

360,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Cảm ứng A208T

208,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

130,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Cảm ứng A218

208,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

130,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Cảm ứng A269

208,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

130,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Cảm ứng A308

208,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

130,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Cảm ứng A318

208,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

130,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Cảm ứng A3500

1,260,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

700,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Cảm ứng A369

208,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

130,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Cảm ứng A376

432,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

240,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Cảm ứng A385

486,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

270,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Cảm ứng A398T

486,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

270,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Cảm ứng A5000

756,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

420,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Cảm ứng A516

378,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

210,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Cảm ứng A526

450,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

250,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Cảm ứng A529

432,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

240,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:
Tạm hết
Cảm ứng A5500

Cảm ứng A5500

1,710,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

950,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Cảm ứng A670

450,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

250,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Cảm ứng A680

432,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

240,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Cảm ứng A706

450,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

250,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Cảm ứng A708

432,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

240,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Cảm ứng A780

450,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

250,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Cảm ứng A800

450,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

250,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Cảm ứng A820 SKY

756,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

420,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Cảm ứng A860

612,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

340,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Cảm ứng A880

486,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

270,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Cảm ứng B8000

1,584,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

880,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Cảm ứng K860

630,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

350,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Cảm ứng P700

486,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

270,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Cảm ứng S6000

1,350,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

750,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Cảm ứng S650

414,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

230,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Cảm ứng S720

432,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

240,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Cảm ứng S820

540,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

300,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Cảm ứng S880

432,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

240,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Cảm ứng S920

522,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

290,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Màn hình S820 LCD bộ

1,620,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

900,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Màn hình ME172/ K0W LCD bộ

2,610,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

1,450,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Màn hình ME180A/ K00L LCD BỘ

3,168,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

1,760,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Cảm ứng FE170/ K012

1,494,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

830,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

màn hình zenfone 4

1,260,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

700,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Màn hình zenfone 6

1,764,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

980,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Màn hình zenfone 5

900,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

500,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Cảm ứng S5000

900,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

500,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Cảm ứng P770

486,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

270,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Cảm ứng A850

468,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

260,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Cảm ứng A66

378,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

210,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Cảm ứng A3000

648,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

360,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Cảm ứng TF600

1,134,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

630,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Cảm ứng TTF201

1,314,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

730,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Cảm ứng TF101

1,008,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

560,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Cảm ứng ME180/ K00L (Đen)

1,296,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

720,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Cảm ứng ME180/ K00L (Trắng)

1,296,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

720,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Màn hình ACER A1-810 LCD bộ

2,430,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

1,350,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Màn hình LCD Nokia lumia 625

1,260,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

700,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Màn hình LCD Nokia lumia 820

2,430,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

1,350,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Màn hình LCD Nokia lumia 720

1,170,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

650,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Màn hình LCD Nokia lumia 620

594,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

330,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

Màn hình LCD Nokia lumia 520

576,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

320,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

1,150,000 Vnđ
Số lượng:
1900
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

580,000 Vnđ
Số lượng:
1 2 3 4 5 6

BÌNH LUẬN