Video

Đăng nhập | Đăng ký

02866826646

Giỏ hàng còn trống
auto
nguyen lieu ep kinh

>
  

Mặt kính tách Nokia 1520

Mặt kính tách Nokia 1520

40,000 Vnđ
56,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách Nokia 630

mặt kính tách Nokia 630

35,000 Vnđ
49,000 Vnđ
Số lượng:

Mặt kính tách Nokia 720

Mặt kính tách Nokia 720

35,000 Vnđ
49,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách nokia 1320

mặt kính tách nokia 1320

40,000 Vnđ
56,000 Vnđ
Số lượng:

Keo khô đa năng 7 inch

Keo khô đa năng 7 inch

32,000 Vnđ
44,800 Vnđ
Số lượng:

Phim ép đa năng 10.1 inch

Phim ép đa năng 10.1 inch

35,000 Vnđ
49,000 Vnđ
Số lượng:

Phim ép đa năng 8 inch

Phim ép đa năng 8 inch

20,000 Vnđ
28,000 Vnđ
Số lượng:

Phim ép đa năng 9.7 inch

Phim ép đa năng 9.7 inch

32,000 Vnđ
44,800 Vnđ
Số lượng:

Phim ép đa năng 12 inch

Phim ép đa năng 12 inch

44,000 Vnđ
61,600 Vnđ
Số lượng:

Keo khô OCA máy tính bảng 12 inch

Keo khô OCA máy tính bảng 12 inch

65,000 Vnđ
91,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách 1020 (SL 10 call) (85)

mặt kính tách 1020 (SL 10 call) (85)

98,000 Vnđ
137,200 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách Nokia 730

mặt kính tách Nokia 730

56,000 Vnđ
78,400 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách I717 trắng đen

mặt kính tách I717 trắng đen

68,000 Vnđ
95,200 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách Nokia 925 (SL 10 call) (85)

mặt kính tách Nokia 925 (SL 10 call) (85)

75,000 Vnđ
105,000 Vnđ
Số lượng:

Mặt kính tách Nokia 625

Mặt kính tách Nokia 625

80,000 Vnđ
112,000 Vnđ
Số lượng:

Mặt kính tách Nokia 928

Mặt kính tách Nokia 928

90,000 Vnđ
126,000 Vnđ
Số lượng:

Mặt kính tách Nokia 9082

Mặt kính tách Nokia 9082

60,000 Vnđ
84,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách 9260 (T 77K, Đ 82K) (SL 10...

mặt kính tách 9260 (T 77K, Đ 82K) (SL 10...

82,000 Vnđ
114,800 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách N800 (SL 10 call) (85)

mặt kính tách N800 (SL 10 call) (85)

68,000 Vnđ
95,200 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách HTC one S (SL 10 call)

mặt kính tách HTC one S (SL 10 call)

67,000 Vnđ
93,800 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách HTC one X (SL 10 call)

mặt kính tách HTC one X (SL 10 call)

80,000 Vnđ
112,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách Nokia 720 có cảm ứng

mặt kính tách Nokia 720 có cảm ứng

210,000 Vnđ
378,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách HTC 8X

mặt kính tách HTC 8X

80,000 Vnđ
112,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách 9082 T+Đ (SL 10 call) (85)

mặt kính tách 9082 T+Đ (SL 10 call) (85)

60,000 Vnđ
84,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách Nokia 920 (SL 10 call) (85)

mặt kính tách Nokia 920 (SL 10 call) (85)

98,000 Vnđ
137,200 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách N9 (SL 10 call) (85)

mặt kính tách N9 (SL 10 call) (85)

70,000 Vnđ
98,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách 9200 (SL 10 Call)

mặt kính tách 9200 (SL 10 Call)

72,000 Vnđ
100,800 Vnđ
Số lượng:

Mặt kính tách Nokia lumia 900

Mặt kính tách Nokia lumia 900

67,000 Vnđ
93,800 Vnđ
Số lượng:

Phim ép thay kính LG f180

Phim ép thay kính LG f180

13,000 Vnđ
18,200 Vnđ
Số lượng:

Phim ép thay kính Oppo 919

Phim ép thay kính Oppo 919

14,000 Vnđ
19,600 Vnđ
Số lượng:

Phim ép thay kính Oppo 909

Phim ép thay kính Oppo 909

14,000 Vnđ
19,600 Vnđ
Số lượng:

Phim ép thay kính Nokia 630

Phim ép thay kính Nokia 630

11,000 Vnđ
15,400 Vnđ
Số lượng:

Phim ép thay kính Nokia 720

Phim ép thay kính Nokia 720

14,000 Vnđ
19,600 Vnđ
Số lượng:

Phim ép thay kính nokia N9

Phim ép thay kính nokia N9

12,000 Vnđ
16,800 Vnđ
Số lượng:

Phim ép thay kính nokia N920

Phim ép thay kính nokia N920

12,000 Vnđ
16,800 Vnđ
Số lượng:

Phim ép thay kính Nokia 800

Phim ép thay kính Nokia 800

12,000 Vnđ
16,800 Vnđ
Số lượng:

Phim ép thay kính nokia N1020

Phim ép thay kính nokia N1020

13,000 Vnđ
18,200 Vnđ
Số lượng:

Phim ép thay kính Nokia 1520

Phim ép thay kính Nokia 1520

19,000 Vnđ
26,600 Vnđ
Số lượng:

Phim ép thay kính Nokia lumia Z

Phim ép thay kính Nokia lumia Z

16,000 Vnđ
22,400 Vnđ
Số lượng:

Phim ép thay kính Nokia G2

Phim ép thay kính Nokia G2

15,000 Vnđ
21,000 Vnđ
Số lượng:

Phim ép thay kính Nokia lumia z2

Phim ép thay kính Nokia lumia z2

17,000 Vnđ
23,800 Vnđ
Số lượng:

Phim ép thay kính Nokia lumia Z1

Phim ép thay kính Nokia lumia Z1

17,000 Vnđ
23,800 Vnđ
Số lượng:

Keo khô OCA ép thay mặt kính HTC M7 (Nhật...

Keo khô OCA ép thay mặt kính HTC M7 (Nhật...

22,000 Vnđ
30,800 Vnđ
Số lượng:

Keo khô OCA ép thay mặt kính HTC One X...

Keo khô OCA ép thay mặt kính HTC One X...

22,000 Vnđ
30,800 Vnđ
Số lượng:

Keo khô OCA ép thay mặt kính LG E960 (Nhật...

Keo khô OCA ép thay mặt kính LG E960 (Nhật...

23,000 Vnđ
32,200 Vnđ
Số lượng:

Keo khô OCA ép thay mặt kính LG f240 (Nhật...

Keo khô OCA ép thay mặt kính LG f240 (Nhật...

23,000 Vnđ
32,200 Vnđ
Số lượng:

Keo khô OCA ép thay mặt kính Sony Z1 (Nhật...

Keo khô OCA ép thay mặt kính Sony Z1 (Nhật...

15,000 Vnđ
21,000 Vnđ
Số lượng:

Keo khô OCA ép thay mặt kính Sony Z2 (Nhật...

Keo khô OCA ép thay mặt kính Sony Z2 (Nhật...

15,000 Vnđ
21,000 Vnđ
Số lượng:

Keo khô OCA máy tính bảng 10.5 inch

Keo khô OCA máy tính bảng 10.5 inch

70,000 Vnđ
98,000 Vnđ
Số lượng:

Keo khô OCA ép thay mặt kính Sony Z

Keo khô OCA ép thay mặt kính Sony Z

15,000 Vnđ
21,000 Vnđ
Số lượng:

Keo khô OCA ép thay mặt kính Sony Z3

Keo khô OCA ép thay mặt kính Sony Z3

15,000 Vnđ
21,000 Vnđ
Số lượng:

Keo khô OCA ép thay mặt kính Sony Z ultra

Keo khô OCA ép thay mặt kính Sony Z ultra

18,000 Vnđ
25,200 Vnđ
Số lượng:

Keo khô OCA ép thay mặt kính LG F180 (Nhật...

Keo khô OCA ép thay mặt kính LG F180 (Nhật...

11,500 Vnđ
16,100 Vnđ
Số lượng:

Keo khô OCA ép thay mặt kính LG G2 (Nhật...

Keo khô OCA ép thay mặt kính LG G2 (Nhật...

15,000 Vnđ
21,000 Vnđ
Số lượng:

Keo khô OCA ép thay mặt kính zenfone 4

Keo khô OCA ép thay mặt kính zenfone 4

14,000 Vnđ
19,600 Vnđ
Số lượng:

Keo khô OCA ép thay mặt kính zenfone 5

Keo khô OCA ép thay mặt kính zenfone 5

14,000 Vnđ
19,600 Vnđ
Số lượng:

Keo khô OCA ép thay mặt kính nokia 630

Keo khô OCA ép thay mặt kính nokia 630

15,000 Vnđ
21,000 Vnđ
Số lượng:

Keo khô OCA ép thay mặt kính nokia 720

Keo khô OCA ép thay mặt kính nokia 720

14,000 Vnđ
19,600 Vnđ
Số lượng:

Keo khô OCA ép thay mặt kính nokia 730

Keo khô OCA ép thay mặt kính nokia 730

14,000 Vnđ
19,600 Vnđ
Số lượng:

keo OCA lg f350

keo OCA lg f350

26,000 Vnđ
36,400 Vnđ
Số lượng:

Keo khô OCA ép thay mặt kính Sony c3

Keo khô OCA ép thay mặt kính Sony c3

15,000 Vnđ
21,000 Vnđ
Số lượng:

BÌNH LUẬN

Nhanh tay đăng ký tại mẫu sau :  

Quý khách sỉ vui lòng nhập Email để nhận khuyến mãi và sản phẩm mới thường xuyên từ DP

Quý khách sỉ vui lòng nhập Email để nhận khuyến mãi và sản phẩm mới thường xuyên từ DP

QUẢNG CÁO

thanh toan the

Phải mua hang

Phản ánh dịch vụ

Ép Kính

linh kien iphone chinh hang

giao hàng tận nợi

TAI NGHE NHAN DIEN GIONG NOI

Bao da deo lung

CHÍNH SÁCH VIP

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

Tên tài khoản: Phạm Ngọc Thế Anh
 

Vietcombank

CN TP.Hồ Chí Minh

Số TK: 007-100-250-1536
 

Đông Á

CN TP.Hồ Chí Minh

Số TK: 0101-800-646
 

Agribank

CN TP.Hồ Chí Minh

Số TK: 1900 2061 73813 
 

Saccombank

CN TP.Hồ Chí Minh

Số TK: 0600-5390-0480

 

THÀNH VIÊN ĐANG ONLINE (0)

NHẬN XÉT CỦA KHÁCH HÀNG

GÓC THƯ GIẢN