Video

Đăng nhập | Đăng ký

08.665.11119

Giỏ hàng còn trống
Hệ thống khuyến mãi
nguyen lieu ep kinh

>
  

mặt kính tách samsung galaxy note 2 xanh

mặt kính tách samsung galaxy note 2 xanh

40,000 Vnđ
56,000 Vnđ
Số lượng:

Keo khô OCA samsung j5

Keo khô OCA samsung j5

8,000 Vnđ
11,200 Vnđ
Số lượng:

Keo khô OCA samsung j7

Keo khô OCA samsung j7

8,000 Vnđ
11,200 Vnđ
Số lượng:

Mặt kính tách samsung j5 2016 ( trắng,...

Mặt kính tách samsung j5 2016 ( trắng,...

50,000 Vnđ
70,000 Vnđ
Số lượng:

Miếng dán cường lực samsung j5 2016 có...

Miếng dán cường lực samsung j5 2016 có...

110,000 Vnđ
176,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung A7

mặt kính tách samsung A7

40,000 Vnđ
56,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung A7 vàng

mặt kính tách samsung A7 vàng

40,000 Vnđ
56,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung j7 trắng đen

mặt kính tách samsung j7 trắng đen

40,000 Vnđ
56,000 Vnđ
Số lượng:

Mặt kính tách samsung j7 vàng

Mặt kính tách samsung j7 vàng

40,000 Vnđ
56,000 Vnđ
Số lượng:

Mặt kính tách samsung j5 đen, trắng

Mặt kính tách samsung j5 đen, trắng

40,000 Vnđ
56,000 Vnđ
Số lượng:

Mặt kính tách samsung j5 vàng

Mặt kính tách samsung j5 vàng

40,000 Vnđ
56,000 Vnđ
Số lượng:

Tạm hết
mặt kính tách samsung galaxy note 5 trắng,...

mặt kính tách samsung galaxy note 5 trắng,...

40,000 Vnđ
56,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung galaxy note 4...

mặt kính tách samsung galaxy note 4...

45,000 Vnđ
63,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung Note 2 xám (SL 10 call)

mặt kính tách samsung Note 2 xám (SL 10 call)

40,000 Vnđ
56,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung note 2 màu cafe

mặt kính tách samsung note 2 màu cafe

40,000 Vnđ
56,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung galaxy note 2 đen...

mặt kính tách samsung galaxy note 2 đen...

40,000 Vnđ
56,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách note 1 trắng đen

mặt kính tách note 1 trắng đen

40,000 Vnđ
56,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung galaxy s4 trắng/...

mặt kính tách samsung galaxy s4 trắng/...

40,000 Vnđ
56,000 Vnđ
Số lượng:

Keo khô OCA samsung note 5 (Nhật Bản)

Keo khô OCA samsung note 5 (Nhật Bản)

11,000 Vnđ
15,400 Vnđ
Số lượng:

Keo khô OCA samsung note 4 (Nhật Bản)

Keo khô OCA samsung note 4 (Nhật Bản)

10,000 Vnđ
14,000 Vnđ
Số lượng:

Keo khô OCA samsung note 3 (Nhật Bản)

Keo khô OCA samsung note 3 (Nhật Bản)

9,000 Vnđ
12,600 Vnđ
Số lượng:

Keo khô OCA samsung Note 2 (Nhật Bản)

Keo khô OCA samsung Note 2 (Nhật Bản)

8,500 Vnđ
11,900 Vnđ
Số lượng:

Keo khô OCA samsung Note 1 (Nhật Bản)

Keo khô OCA samsung Note 1 (Nhật Bản)

8,500 Vnđ
11,900 Vnđ
Số lượng:

Keo khô OCA samsung S6 (Nhật Bản)

Keo khô OCA samsung S6 (Nhật Bản)

8,000 Vnđ
11,200 Vnđ
Số lượng:

Keo khô OCA samsung S5 (Nhật Bản)

Keo khô OCA samsung S5 (Nhật Bản)

8,000 Vnđ
11,200 Vnđ
Số lượng:

Keo khô OCA samsung S4 (Nhật Bản)

Keo khô OCA samsung S4 (Nhật Bản)

8,000 Vnđ
11,200 Vnđ
Số lượng:

Keo khô OCA samsung S3 i9300 (Nhật Bản)

Keo khô OCA samsung S3 i9300 (Nhật Bản)

7,000 Vnđ
9,800 Vnđ
Số lượng:

Keo khô OCA samsung s2 (Nhật Bản)

Keo khô OCA samsung s2 (Nhật Bản)

7,000 Vnđ
9,800 Vnđ
Số lượng:

Mặt kính tách samsung j2 (vàng, trắng,...

Mặt kính tách samsung j2 (vàng, trắng,...

55,000 Vnđ
77,000 Vnđ
Số lượng:

Mặt kính tách samsung j3

Mặt kính tách samsung j3

52,000 Vnđ
72,800 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung A8 trắng đen

mặt kính tách samsung A8 trắng đen

60,000 Vnđ
84,000 Vnđ
Số lượng:

Mặt kính tách samsung E5 trắng đen

Mặt kính tách samsung E5 trắng đen

45,000 Vnđ
63,000 Vnđ
Số lượng:

Tạm hết
mặt kính tách samsung E3 trắng đen

mặt kính tách samsung E3 trắng đen

45,000 Vnđ
63,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung e120 trắng đen

mặt kính tách samsung e120 trắng đen

45,000 Vnđ
63,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung e7 (trắng ,xanh ,đen)

mặt kính tách samsung e7 (trắng ,xanh ,đen)

45,000 Vnđ
63,000 Vnđ
Số lượng:

Mặt kính tách samsung E5 vàng

Mặt kính tách samsung E5 vàng

45,000 Vnđ
63,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung note 3 mini trắng...

mặt kính tách samsung note 3 mini trắng...

45,000 Vnđ
63,000 Vnđ
Số lượng:

Keo khô OCA samsung E7 (Nhật Bản)

Keo khô OCA samsung E7 (Nhật Bản)

12,000 Vnđ
16,800 Vnđ
Số lượng:

Keo khô OCA samsung E5 (Nhật Bản)

Keo khô OCA samsung E5 (Nhật Bản)

12,000 Vnđ
16,800 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung galaxy s3 mini trắng...

mặt kính tách samsung galaxy s3 mini trắng...

33,000 Vnđ
46,200 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung i9260 trắng đen

mặt kính tách samsung i9260 trắng đen

68,000 Vnđ
95,200 Vnđ
Số lượng:

Keo khô OCA samsung i9200 (Nhật Bản)

Keo khô OCA samsung i9200 (Nhật Bản)

26,000 Vnđ
36,400 Vnđ
Số lượng:

Keo khô OCA samsung i9250 (Nhật Bản)

Keo khô OCA samsung i9250 (Nhật Bản)

19,000 Vnđ
26,600 Vnđ
Số lượng:

Keo khô OCA samsung S3 mini (Nhật Bản)

Keo khô OCA samsung S3 mini (Nhật Bản)

10,500 Vnđ
14,700 Vnđ
Số lượng:

Keo khô OCA samsung S1 (Nhật Bản)

Keo khô OCA samsung S1 (Nhật Bản)

9,000 Vnđ
12,600 Vnđ
Số lượng:

Keo khô OCA samsung S4 mini (Nhật Bản)

Keo khô OCA samsung S4 mini (Nhật Bản)

14,000 Vnđ
19,600 Vnđ
Số lượng:

Phim ép  thay kính samsung galaxy Note 1

Phim ép thay kính samsung galaxy Note 1

10,000 Vnđ
14,000 Vnđ
Số lượng:

Phim ép  thay kính samsung galaxy Note 3

Phim ép thay kính samsung galaxy Note 3

11,000 Vnđ
15,400 Vnđ
Số lượng:

Phim ép  thay kính samsung galaxy S4 mini

Phim ép thay kính samsung galaxy S4 mini

11,000 Vnđ
15,400 Vnđ
Số lượng:

Phim ép  thay kính samsung galaxy s2

Phim ép thay kính samsung galaxy s2

7,000 Vnđ
9,800 Vnđ
Số lượng:

Phim ép thay kính samsung galaxy S1 I9000

Phim ép thay kính samsung galaxy S1 I9000

7,000 Vnđ
9,800 Vnđ
Số lượng:

Phim ép S3 Mini

Phim ép S3 Mini

17,000 Vnđ
23,800 Vnđ
Số lượng:

Phim ép thay kính samsung galaxy S3

Phim ép thay kính samsung galaxy S3

8,000 Vnđ
11,200 Vnđ
Số lượng:

Phim ép thay kính samsung galaxy S4

Phim ép thay kính samsung galaxy S4

10,000 Vnđ
14,000 Vnđ
Số lượng:

Phim ép  thay kính samsung galaxy Note 2

Phim ép thay kính samsung galaxy Note 2

12,000 Vnđ
16,800 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung A5 vàng

mặt kính tách samsung A5 vàng

56,000 Vnđ
78,400 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung A5 trắng, đen

mặt kính tách samsung A5 trắng, đen

56,000 Vnđ
78,400 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung galaxy s4 mini xanh...

mặt kính tách samsung galaxy s4 mini xanh...

55,000 Vnđ
77,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung galaxy note trắng xám

mặt kính tách samsung galaxy note trắng xám

64,000 Vnđ
89,600 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung note 3 trắng đen...

mặt kính tách samsung note 3 trắng đen...

38,000 Vnđ
53,200 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung T959 trắng đen

mặt kính tách samsung T959 trắng đen

80,000 Vnđ
112,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung A3 trắng đen

mặt kính tách samsung A3 trắng đen

34,000 Vnđ
47,600 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung g850 trắng xám

mặt kính tách samsung g850 trắng xám

72,000 Vnđ
100,800 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung i997 đen

mặt kính tách samsung i997 đen

64,000 Vnđ
89,600 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung g3518 đen

mặt kính tách samsung g3518 đen

64,000 Vnđ
89,600 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung e110 trắng đen

mặt kính tách samsung e110 trắng đen

64,000 Vnđ
89,600 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung c101 trắng

mặt kính tách samsung c101 trắng

64,000 Vnđ
89,600 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung i9082 trắng đen

mặt kính tách samsung i9082 trắng đen

60,000 Vnđ
84,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung i9070 đen

mặt kính tách samsung i9070 đen

140,000 Vnđ
224,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung i9250 đen

mặt kính tách samsung i9250 đen

140,000 Vnđ
224,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung i9200 trắng xanh

mặt kính tách samsung i9200 trắng xanh

60,000 Vnđ
84,000 Vnđ
Số lượng:

Mặt kính tách samsung S6 trắng vàng

Mặt kính tách samsung S6 trắng vàng

58,000 Vnđ
81,200 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung galaxy s5 mini trắng...

mặt kính tách samsung galaxy s5 mini trắng...

48,000 Vnđ
67,200 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung galaxy s5 nâu xám...

mặt kính tách samsung galaxy s5 nâu xám...

48,000 Vnđ
67,200 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung S5 đỏ xanh

mặt kính tách samsung S5 đỏ xanh

48,000 Vnđ
67,200 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung S5(trắng+ đen)  (SL...

mặt kính tách samsung S5(trắng+ đen) (SL...

38,000 Vnđ
53,200 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung galaxy s4 màu cafe

mặt kính tách samsung galaxy s4 màu cafe

112,000 Vnđ
179,200 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung galaxy s3 xám

mặt kính tách samsung galaxy s3 xám

58,000 Vnđ
81,200 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung S3 trắng, đen (SL 10...

mặt kính tách samsung S3 trắng, đen (SL 10...

36,000 Vnđ
50,400 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung S3 xanh(SL 10 call)

mặt kính tách samsung S3 xanh(SL 10 call)

70,000 Vnđ
98,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung galaxy s3 hồng đỏ

mặt kính tách samsung galaxy s3 hồng đỏ

49,000 Vnđ
68,600 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung S2 đỏ (SL 10 call)

mặt kính tách samsung S2 đỏ (SL 10 call)

40,000 Vnđ
56,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung galaxy s2 xanh

mặt kính tách samsung galaxy s2 xanh

40,000 Vnđ
56,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung S2 trắng đen (SL 100...

mặt kính tách samsung S2 trắng đen (SL 100...

18,000 Vnđ
25,200 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung S1 trắng đen (SL 100...

mặt kính tách samsung S1 trắng đen (SL 100...

18,000 Vnđ
25,200 Vnđ
Số lượng:

 viền benzen Samsung E210L

viền benzen Samsung E210L

125,000 Vnđ
200,000 Vnđ
Số lượng:

viền benzen samsung i9305

viền benzen samsung i9305

125,000 Vnđ
200,000 Vnđ
Số lượng:

viền benzen Samsung + E250S/K

viền benzen Samsung + E250S/K

145,000 Vnđ
232,000 Vnđ
Số lượng:

viền benzen Samsung E160

viền benzen Samsung E160

125,000 Vnđ
200,000 Vnđ
Số lượng:

 viền benzen Samsung E300

viền benzen Samsung E300

130,000 Vnđ
208,000 Vnđ
Số lượng:

1 2 3 4 5 6

BÌNH LUẬN

Nhanh tay đăng ký tại mẫu sau :  

Quý khách sỉ vui lòng nhập Email để nhận khuyến mãi và sản phẩm mới thường xuyên từ DP

Quý khách sỉ vui lòng nhập Email để nhận khuyến mãi và sản phẩm mới thường xuyên từ DP

QUẢNG CÁO

Phải mua hang

Phản ánh dịch vụ

zxw

bao hanh iphone

Ép Kính

linh kien iphone chinh hang

giao hàng tận nợi

TAI NGHE NHAN DIEN GIONG NOI

Bao da deo lung

CHÍNH SÁCH VIP

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

Tên tài khoản:

Phạm Ngọc Thế Anh

Vietcombank

CN TP.Hồ Chí Minh

Số TK: 007-100-250-1536

Đông Á

CN TP.Hồ Chí Minh

Số TK: 0101-800-646

Agribank

CN TP.Hồ Chí Minh

Số TK: 1900 2061 73813 

 

Saccombank

CN TP.Hồ Chí Minh

Số TK: 0600-5390-0480

 

THÀNH VIÊN ĐANG ONLINE (4)

Tiny
khanh phan
Phạm Đắc Trà
Huỳnh Trọng Nghĩa

NHẬN XÉT CỦA KHÁCH HÀNG

GÓC THƯ GIẢN