Video

Đăng nhập | Đăng ký

1900633684

Giỏ hàng còn trống
auto
nguyen lieu ep kinh

>
  

mặt kính tách samsung A8 trắng đen

mặt kính tách samsung A8 trắng đen

45,000 Vnđ
63,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung A7 vàng

mặt kính tách samsung A7 vàng

35,000 Vnđ
49,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung A7

mặt kính tách samsung A7

35,000 Vnđ
49,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung A5 trắng, đen

mặt kính tách samsung A5 trắng, đen

35,000 Vnđ
49,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung A5 vàng

mặt kính tách samsung A5 vàng

35,000 Vnđ
49,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung A3 trắng đen

mặt kính tách samsung A3 trắng đen

35,000 Vnđ
49,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung S5(trắng+ đen)  (SL...

mặt kính tách samsung S5(trắng+ đen) (SL...

35,000 Vnđ
49,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung S5 đỏ xanh

mặt kính tách samsung S5 đỏ xanh

35,000 Vnđ
49,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung galaxy s5 nâu xám...

mặt kính tách samsung galaxy s5 nâu xám...

35,000 Vnđ
49,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung galaxy s4 màu cafe

mặt kính tách samsung galaxy s4 màu cafe

35,000 Vnđ
49,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung galaxy s4 trắng/...

mặt kính tách samsung galaxy s4 trắng/...

35,000 Vnđ
49,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung S3 trắng, đen (SL 10...

mặt kính tách samsung S3 trắng, đen (SL 10...

35,000 Vnđ
49,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung galaxy s3 hồng đỏ

mặt kính tách samsung galaxy s3 hồng đỏ

35,000 Vnđ
49,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung j7 trắng đen

mặt kính tách samsung j7 trắng đen

35,000 Vnđ
49,000 Vnđ
Số lượng:

Mặt kính tách samsung j7 vàng

Mặt kính tách samsung j7 vàng

35,000 Vnđ
49,000 Vnđ
Số lượng:

Mặt kính tách samsung j5 vàng

Mặt kính tách samsung j5 vàng

35,000 Vnđ
49,000 Vnđ
Số lượng:

Mặt kính tách samsung j5 đen, trắng

Mặt kính tách samsung j5 đen, trắng

35,000 Vnđ
49,000 Vnđ
Số lượng:

Mặt kính tách samsung j5 2016 ( trắng,...

Mặt kính tách samsung j5 2016 ( trắng,...

35,000 Vnđ
49,000 Vnđ
Số lượng:

Mặt kính tách samsung j3

Mặt kính tách samsung j3

35,000 Vnđ
49,000 Vnđ
Số lượng:

Keo khô OCA samsung S4 (Nhật Bản)

Keo khô OCA samsung S4 (Nhật Bản)

7,000 Vnđ
9,800 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung note 3 mini trắng...

mặt kính tách samsung note 3 mini trắng...

40,000 Vnđ
56,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung galaxy note 4...

mặt kính tách samsung galaxy note 4...

40,000 Vnđ
56,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung galaxy note 2 đen...

mặt kính tách samsung galaxy note 2 đen...

35,000 Vnđ
49,000 Vnđ
Số lượng:

kính s7 edeg linh kiện

kính s7 edeg linh kiện

55,000 Vnđ
77,000 Vnđ
Số lượng:

Kính S7e( xanh đen vàng ) zin

Kính S7e( xanh đen vàng ) zin

190,000 Vnđ
304,000 Vnđ
Số lượng:

Kính S7e ( hồng) zin

Kính S7e ( hồng) zin

210,000 Vnđ
378,000 Vnđ
Số lượng:

Kính s6e+ zin

Kính s6e+ zin

300,000 Vnđ
540,000 Vnđ
Số lượng:

Kính s6 edge zin

Kính s6 edge zin

160,000 Vnđ
256,000 Vnđ
Số lượng:

Mặt kính tách samsung S6 trắng vàng

Mặt kính tách samsung S6 trắng vàng

55,000 Vnđ
77,000 Vnđ
Số lượng:

Tạm hết
Keo khô S6e siêu mỏng

Keo khô S6e siêu mỏng

12,000 Vnđ
16,800 Vnđ
Số lượng:

Phim ép s7

Phim ép s7

9,000 Vnđ
12,600 Vnđ
Số lượng:

Phim ép s6

Phim ép s6

9,000 Vnđ
12,600 Vnđ
Số lượng:

Keo khô S8+

Keo khô S8+

17,000 Vnđ
23,800 Vnđ
Số lượng:

Keo khô s8

Keo khô s8

17,000 Vnđ
23,800 Vnđ
Số lượng:

Keo khô S7e siêu mỏng

Keo khô S7e siêu mỏng

14,000 Vnđ
19,600 Vnđ
Số lượng:

Kính Samsung S7

Kính Samsung S7

120,000 Vnđ
192,000 Vnđ
Số lượng:

Kính s6 edge linh kiện

Kính s6 edge linh kiện

50,000 Vnđ
70,000 Vnđ
Số lượng:

Mặt kính tách S8plus

Mặt kính tách S8plus

230,000 Vnđ
414,000 Vnđ
Số lượng:

Mặt kính tách S8

Mặt kính tách S8

230,000 Vnđ
414,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung galaxy note 2 xanh

mặt kính tách samsung galaxy note 2 xanh

40,000 Vnđ
56,000 Vnđ
Số lượng:

Keo khô OCA samsung j5

Keo khô OCA samsung j5

8,000 Vnđ
11,200 Vnđ
Số lượng:

Keo khô OCA samsung j7

Keo khô OCA samsung j7

8,000 Vnđ
11,200 Vnđ
Số lượng:

Miếng dán cường lực samsung j5 2016 có...

Miếng dán cường lực samsung j5 2016 có...

110,000 Vnđ
176,000 Vnđ
Số lượng:

Tạm hết
mặt kính tách samsung galaxy note 5 trắng,...

mặt kính tách samsung galaxy note 5 trắng,...

40,000 Vnđ
56,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung Note 2 xám (SL 10 call)

mặt kính tách samsung Note 2 xám (SL 10 call)

40,000 Vnđ
56,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung note 2 màu cafe

mặt kính tách samsung note 2 màu cafe

40,000 Vnđ
56,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách note 1 trắng đen

mặt kính tách note 1 trắng đen

40,000 Vnđ
56,000 Vnđ
Số lượng:

Keo khô OCA samsung note 5 (Nhật Bản)

Keo khô OCA samsung note 5 (Nhật Bản)

11,000 Vnđ
15,400 Vnđ
Số lượng:

Keo khô OCA samsung note 4 (Nhật Bản)

Keo khô OCA samsung note 4 (Nhật Bản)

10,000 Vnđ
14,000 Vnđ
Số lượng:

Keo khô OCA samsung note 3 (Nhật Bản)

Keo khô OCA samsung note 3 (Nhật Bản)

9,000 Vnđ
12,600 Vnđ
Số lượng:

Keo khô OCA samsung Note 2 (Nhật Bản)

Keo khô OCA samsung Note 2 (Nhật Bản)

8,500 Vnđ
11,900 Vnđ
Số lượng:

Keo khô OCA samsung Note 1 (Nhật Bản)

Keo khô OCA samsung Note 1 (Nhật Bản)

8,500 Vnđ
11,900 Vnđ
Số lượng:

Keo khô OCA samsung S6 (Nhật Bản)

Keo khô OCA samsung S6 (Nhật Bản)

8,000 Vnđ
11,200 Vnđ
Số lượng:

Keo khô OCA samsung S5 (Nhật Bản)

Keo khô OCA samsung S5 (Nhật Bản)

8,000 Vnđ
11,200 Vnđ
Số lượng:

Keo khô OCA samsung S3 i9300 (Nhật Bản)

Keo khô OCA samsung S3 i9300 (Nhật Bản)

7,000 Vnđ
9,800 Vnđ
Số lượng:

Keo khô OCA samsung s2 (Nhật Bản)

Keo khô OCA samsung s2 (Nhật Bản)

7,000 Vnđ
9,800 Vnđ
Số lượng:

Mặt kính tách samsung j2 (vàng, trắng,...

Mặt kính tách samsung j2 (vàng, trắng,...

55,000 Vnđ
77,000 Vnđ
Số lượng:

Mặt kính tách samsung E5 trắng đen

Mặt kính tách samsung E5 trắng đen

45,000 Vnđ
63,000 Vnđ
Số lượng:

Tạm hết
mặt kính tách samsung E3 trắng đen

mặt kính tách samsung E3 trắng đen

45,000 Vnđ
63,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung e120 trắng đen

mặt kính tách samsung e120 trắng đen

45,000 Vnđ
63,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung e7 (trắng ,xanh ,đen)

mặt kính tách samsung e7 (trắng ,xanh ,đen)

45,000 Vnđ
63,000 Vnđ
Số lượng:

Mặt kính tách samsung E5 vàng

Mặt kính tách samsung E5 vàng

45,000 Vnđ
63,000 Vnđ
Số lượng:

Keo khô OCA samsung E7 (Nhật Bản)

Keo khô OCA samsung E7 (Nhật Bản)

12,000 Vnđ
16,800 Vnđ
Số lượng:

Keo khô OCA samsung E5 (Nhật Bản)

Keo khô OCA samsung E5 (Nhật Bản)

12,000 Vnđ
16,800 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung galaxy s3 mini trắng...

mặt kính tách samsung galaxy s3 mini trắng...

33,000 Vnđ
46,200 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung i9260 trắng đen

mặt kính tách samsung i9260 trắng đen

68,000 Vnđ
95,200 Vnđ
Số lượng:

Keo khô OCA samsung i9200 (Nhật Bản)

Keo khô OCA samsung i9200 (Nhật Bản)

26,000 Vnđ
36,400 Vnđ
Số lượng:

Keo khô OCA samsung i9250 (Nhật Bản)

Keo khô OCA samsung i9250 (Nhật Bản)

19,000 Vnđ
26,600 Vnđ
Số lượng:

Keo khô OCA samsung S3 mini (Nhật Bản)

Keo khô OCA samsung S3 mini (Nhật Bản)

10,500 Vnđ
14,700 Vnđ
Số lượng:

Keo khô OCA samsung S1 (Nhật Bản)

Keo khô OCA samsung S1 (Nhật Bản)

9,000 Vnđ
12,600 Vnđ
Số lượng:

Keo khô OCA samsung S4 mini (Nhật Bản)

Keo khô OCA samsung S4 mini (Nhật Bản)

14,000 Vnđ
19,600 Vnđ
Số lượng:

Phim ép  thay kính samsung galaxy Note 1

Phim ép thay kính samsung galaxy Note 1

10,000 Vnđ
14,000 Vnđ
Số lượng:

Phim ép  thay kính samsung galaxy Note 3

Phim ép thay kính samsung galaxy Note 3

11,000 Vnđ
15,400 Vnđ
Số lượng:

Phim ép  thay kính samsung galaxy S4 mini

Phim ép thay kính samsung galaxy S4 mini

11,000 Vnđ
15,400 Vnđ
Số lượng:

Phim ép  thay kính samsung galaxy s2

Phim ép thay kính samsung galaxy s2

7,000 Vnđ
9,800 Vnđ
Số lượng:

Phim ép thay kính samsung galaxy S1 I9000

Phim ép thay kính samsung galaxy S1 I9000

7,000 Vnđ
9,800 Vnđ
Số lượng:

Phim ép S3 Mini

Phim ép S3 Mini

17,000 Vnđ
23,800 Vnđ
Số lượng:

Phim ép thay kính samsung galaxy S3

Phim ép thay kính samsung galaxy S3

8,000 Vnđ
11,200 Vnđ
Số lượng:

Phim ép thay kính samsung galaxy S4

Phim ép thay kính samsung galaxy S4

10,000 Vnđ
14,000 Vnđ
Số lượng:

Phim ép  thay kính samsung galaxy Note 2

Phim ép thay kính samsung galaxy Note 2

12,000 Vnđ
16,800 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung galaxy s4 mini xanh...

mặt kính tách samsung galaxy s4 mini xanh...

55,000 Vnđ
77,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung galaxy note trắng xám

mặt kính tách samsung galaxy note trắng xám

64,000 Vnđ
89,600 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung note 3 trắng đen...

mặt kính tách samsung note 3 trắng đen...

38,000 Vnđ
53,200 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung T959 trắng đen

mặt kính tách samsung T959 trắng đen

80,000 Vnđ
112,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung g850 trắng xám

mặt kính tách samsung g850 trắng xám

72,000 Vnđ
100,800 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung i997 đen

mặt kính tách samsung i997 đen

64,000 Vnđ
89,600 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung g3518 đen

mặt kính tách samsung g3518 đen

64,000 Vnđ
89,600 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung e110 trắng đen

mặt kính tách samsung e110 trắng đen

64,000 Vnđ
89,600 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung c101 trắng

mặt kính tách samsung c101 trắng

64,000 Vnđ
89,600 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách samsung i9082 trắng đen

mặt kính tách samsung i9082 trắng đen

60,000 Vnđ
84,000 Vnđ
Số lượng:

1 2 3 4 5 6

BÌNH LUẬN