Video

Đăng nhập | Đăng ký

1900633684

Giỏ hàng còn trống
auto
nguyen lieu ep kinh

>
Next

Bộ ốc 4G

Bộ ốc 4G

10,000 Vnđ
14,000 Vnđ
Số lượng:

Màn hình 4g zin ép kính

Màn hình 4g zin ép kính

260,000 Vnđ
468,000 Vnđ
Số lượng:

Pin 4g tháo máy

Pin 4g tháo máy

75,000 Vnđ
105,000 Vnđ
Số lượng:

Cục rung iphone 4G

Cục rung iphone 4G

30,000 Vnđ
42,000 Vnđ
Số lượng:

Cùm dưới iphone 4 trắng

Cùm dưới iphone 4 trắng

50,000 Vnđ
70,000 Vnđ
Số lượng:

Cùm dưới iphone 4G đen

Cùm dưới iphone 4G đen

50,000 Vnđ
70,000 Vnđ
Số lượng:

Cáp Micro iphone ip 4G

Cáp Micro iphone ip 4G

20,000 Vnđ
28,000 Vnđ
Số lượng:

Dây ăngten wifi iphone ip 4G

Dây ăngten wifi iphone ip 4G

28,000 Vnđ
39,200 Vnđ
Số lượng:

Dây socket nút home iphone ip 4G

Dây socket nút home iphone ip 4G

8,000 Vnđ
11,200 Vnđ
Số lượng:

Cụm cùm bộ dây nguồn trên iphone ip 4

Cụm cùm bộ dây nguồn trên iphone ip 4

35,000 Vnđ
49,000 Vnđ
Số lượng:

mặt kính tách dán sẵn keo điện thoại...

mặt kính tách dán sẵn keo điện thoại...

22,000 Vnđ
30,800 Vnđ
Số lượng:

Dây Anten wifi 4/4s

Dây Anten wifi 4/4s

28,000 Vnđ
39,200 Vnđ
Số lượng:

Vỏ sau 4g trắng

Vỏ sau 4g trắng

30,000 Vnđ
42,000 Vnđ
Số lượng:

Vỏ sau 4g đen

Vỏ sau 4g đen

30,000 Vnđ
42,000 Vnđ
Số lượng:

Nút home 4g trắng

Nút home 4g trắng

15,000 Vnđ
21,000 Vnđ
Số lượng:

Cùm trên tai nghe 4g trắng

Cùm trên tai nghe 4g trắng

48,000 Vnđ
67,200 Vnđ
Số lượng:

Bảy sim 4g nguyên bộ

Bảy sim 4g nguyên bộ

35,000 Vnđ
49,000 Vnđ
Số lượng:

Cùm trên tai nghe 4G đen

Cùm trên tai nghe 4G đen

48,000 Vnđ
67,200 Vnđ
Số lượng:

Nút home 4g đen

Nút home 4g đen

15,000 Vnđ
21,000 Vnđ
Số lượng:

Loa ngoài 4G

Loa ngoài 4G

13,000 Vnđ
18,200 Vnđ
Số lượng:

Màn loa dưới 4g

Màn loa dưới 4g

7,000 Vnđ
9,800 Vnđ
Số lượng:

Bộ nút 4G

Bộ nút 4G

23,000 Vnđ
32,200 Vnđ
Số lượng:

Lót tai nghe 4G

Lót tai nghe 4G

10,000 Vnđ
14,000 Vnđ
Số lượng:

Camera trước 4G

Camera trước 4G

60,000 Vnđ
84,000 Vnđ
Số lượng:

Camera sau 4G

Camera sau 4G

55,000 Vnđ
77,000 Vnđ
Số lượng:

Dán 4 cảm ứng

Dán 4 cảm ứng

9,000 Vnđ
12,600 Vnđ
Số lượng:

Cảm biến ánh sáng 4 zin (Nẹp + loa trong)

Cảm biến ánh sáng 4 zin (Nẹp + loa trong)

50,000 Vnđ
70,000 Vnđ
Số lượng:

Loa trong 4G

Loa trong 4G

5,000 Vnđ
7,000 Vnđ
Số lượng:

Khay sim Zin 4g

Khay sim Zin 4g

15,000 Vnđ
21,000 Vnđ
Số lượng:

 IC iphone 4 8824

 IC iphone 4 8824

480,000 Vnđ
864,000 Vnđ
Số lượng:

Nắp che cáp iphone 4

Nắp che cáp iphone 4

18,000 Vnđ
25,200 Vnđ
Số lượng:

Lọc màu cảm biến iphone 4

Lọc màu cảm biến iphone 4

8,000 Vnđ
11,200 Vnđ
Số lượng:

Dán pin  4

Dán pin 4

9,000 Vnđ
12,600 Vnđ
Số lượng:

Vỏ 4 sau trong suốt

Vỏ 4 sau trong suốt

50,000 Vnđ
70,000 Vnđ
Số lượng:

Ốc đít 4

Ốc đít 4

1,000 Vnđ
1,400 Vnđ
Số lượng:

Nhảy sim 4g nguyên bộ

Nhảy sim 4g nguyên bộ

33,000 Vnđ
46,200 Vnđ
Số lượng:

cảm biên ánh sáng 4 ( zin tháo máy- nẹp+...

cảm biên ánh sáng 4 ( zin tháo máy- nẹp+...

55,000 Vnđ
77,000 Vnđ
Số lượng:

Viền 4 Cleave kim loại gài

Viền 4 Cleave kim loại gài

58,000 Vnđ
81,200 Vnđ
Số lượng:

BÌNH LUẬN