Video

Đăng nhập | Đăng ký

02866826646

Giỏ hàng còn trống
auto
nguyen lieu ep kinh

MÁY TRẠM WORKSTATION HP MÁY TRẠM WORKSTATION DELL MÁY TRẠM WORKSTATION LENOVO APPLE MAC PRO TOWER
 061 Apple Mac Pro 5.1 Tower Server 2010 chuyên...

 

Giá lẻ: 28,000,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

50,400,000 Vnđ

Số lượng:
060 Apple Mac Pro 5.1 Tower Server 2009 Dual Xeon

 

Giá lẻ: 18,700,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

33,660,000 Vnđ

Số lượng:
059 Màn hình Apple Display ThunderBolt 27 inch...

 

Giá lẻ: 18,400,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

33,120,000 Vnđ

Số lượng:
058 Apple Mac Pro Tower Server 2010 chuyên...

 

Giá lẻ: 17,400,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

31,320,000 Vnđ

Số lượng:
057 Màn hình Apple Display Cinema 30 inch...

 

Giá lẻ: 17,900,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

32,220,000 Vnđ

Số lượng:
056 Máy trạm Thinkstation D30 Dual Xeon E5

 

Giá lẻ: 55,400,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

99,720,000 Vnđ

Số lượng:
055 Máy trạm Thinkstation D30 Dual Xeon E5

 

Giá lẻ: 51,400,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

92,520,000 Vnđ

Số lượng:
054 Máy trạm Thinkstation D30 Nvidia Quadro...

 

Giá lẻ: 41,300,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

74,340,000 Vnđ

Số lượng:
053 Máy trạm Thinkstation C20 chuyên đồ...

 

Giá lẻ: 18,700,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

33,660,000 Vnđ

Số lượng:
052 Máy trạm  Chuyên Render 3D Lenovo...

 

Giá lẻ: 14,700,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

26,460,000 Vnđ

Số lượng:
051 Máy trạm Lenovo Thinkstation C20

 

Giá lẻ: 12,400,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

22,320,000 Vnđ

Số lượng:
050 Máy trạm chuyên game Lenovo Thinkstation...

 

Giá lẻ: 12,000,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

21,600,000 Vnđ

Số lượng:
049 Máy trạm Lenovo Thinkstation S20 cấu...

 

Giá lẻ: 11,400,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

20,520,000 Vnđ

Số lượng:
048 Máy trạm Lenovo Thinkstation S20

 

Giá lẻ: 5,900,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

10,620,000 Vnđ

Số lượng:
047 Máy trạm Dell Precision T7810 Dual E5 2683...

 

Giá lẻ: 82,400,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

148,320,000 Vnđ

Số lượng:
046 Máy trạm Dell Precision T7500 SLI Quadro...

 

Giá lẻ: 67,500,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

121,500,000 Vnđ

Số lượng:
045 Máy trạm Dell Precision T7600 chuyên...

 

Giá lẻ: 57,400,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

103,320,000 Vnđ

Số lượng:
044 Máy trạm Dell Precision T7600 Dual Xeon E5...

 

Giá lẻ: 57,400,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

103,320,000 Vnđ

Số lượng:
043 Máy trạm Dell Precision T7600 SLI Quadro...

 

Giá lẻ: 52,100,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

93,780,000 Vnđ

Số lượng:
042 Máy trạm Dell Precision T5610

 

Giá lẻ: 45,300,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

81,540,000 Vnđ

Số lượng:
041 Máy trạm Dell Precision T5610 Dual Xeon 48...

 

Giá lẻ: 43,400,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

78,120,000 Vnđ

Số lượng:
040 Máy trạm Dell Precision T5500 High End 3D...

 

Giá lẻ: 39,400,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

70,920,000 Vnđ

Số lượng:
039 Máy trạm Dell Precision T5610 Dual Xeon E5...

 

Giá lẻ: 34,400,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

61,920,000 Vnđ

Số lượng:
038 Máy trạm Dell Precision T5600 - Card AMD...

 

Giá lẻ: 33,400,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

60,120,000 Vnđ

Số lượng:
037 Máy trạm Dell Precision T7600

 

Giá lẻ: 33,400,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

60,120,000 Vnđ

Số lượng:
036 Máy trạm Dell Precision T5810

 

Giá lẻ: 32,000,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

57,600,000 Vnđ

Số lượng:
035 Máy trạm Dell Precision T7500 Data Center

 

Giá lẻ: 26,400,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

47,520,000 Vnđ

Số lượng:
034 Sever Dell Precision R7610 Rack Workstation

 

Giá lẻ: 25,100,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

45,180,000 Vnđ

Số lượng:
033 Máy trạm Dell Precision T5600 - Dual Xeon...

 

Giá lẻ: 23,400,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

42,120,000 Vnđ

Số lượng:
032 Máy trạm Dell Precision T5500 Dual Xeon

 

Giá lẻ: 22,400,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

40,320,000 Vnđ

Số lượng:
031 Máy trạm Dell Precision T3600 AMD FirePro

 

Giá lẻ: 18,400,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

33,120,000 Vnđ

Số lượng:
030 Máy trạm Dell Precision T7500 Dual CPU Xeon

 

Giá lẻ: 17,400,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

31,320,000 Vnđ

Số lượng:
029 Máy trạm Dell Precision T3500 Six Core...

 

Giá lẻ: 17,000,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

30,600,000 Vnđ

Số lượng:
028 Máy trạm Dell Precision T3500 AMD FirePro...

 

Giá lẻ: 15,200,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

27,360,000 Vnđ

Số lượng:
027 Máy trạm Dell Precision T3600 chuyên...

 

Giá lẻ: 14,400,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

25,920,000 Vnđ

Số lượng:
026 Máy trạm Dell Precision T5500

 

Giá lẻ: 13,400,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

24,120,000 Vnđ

Số lượng:
025 Máy trạm Dell Precision T3500 chuyên Game...

 

Giá lẻ: 8,800,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

15,840,000 Vnđ

Số lượng:
024 Máy trạm Dell Precision T1700 MT

 

Giá lẻ: 7,700,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

13,860,000 Vnđ

Số lượng:
023 Máy trạm Dell Precision T1650

 

Giá lẻ: 7,400,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

13,320,000 Vnđ

Số lượng:
022 Máy trạm Dell Precision T3500

 

Giá lẻ: 5,700,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

10,260,000 Vnđ

Số lượng:
021 Máy trạm HP Z820 - SLI Quadro 6000

 

Giá lẻ: 75,400,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

135,720,000 Vnđ

Số lượng:
020 Máy trạm HP Z820

 

Giá lẻ: 54,100,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

97,380,000 Vnđ

Số lượng:
019 Máy trạm HP Z820 Dual E5

 

Giá lẻ: 47,400,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

85,320,000 Vnđ

Số lượng:
018 Máy trạm HP Z620 - Dual xeon E5-2680

 

Giá lẻ: 42,900,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

77,220,000 Vnđ

Số lượng:
017 Máy trạm HP Z800 2 Xeon X5650

 

Giá lẻ: 28,900,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

52,020,000 Vnđ

Số lượng:
015 Máy trạm HP Z600 Workstation sever rẻ

 

Giá lẻ: 26,400,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

47,520,000 Vnđ

Số lượng:
016 Máy trạm HP Z620 Workstation - Dual Xeon...

 

Giá lẻ: 28,000,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

50,400,000 Vnđ

Số lượng:
014 Máy trạm HP Z600 Workstation 2CPU AMD...

 

Giá lẻ: 24,000,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

43,200,000 Vnđ

Số lượng:
013 Máy trạm HP Z420 Quadro 4000

 

Giá lẻ: 23,800,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

42,840,000 Vnđ

Số lượng:
012 Máy trạm HP Z420 Workstation

 

Giá lẻ: 20,000,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

36,000,000 Vnđ

Số lượng:
009 Máy trạm HP Workstation Z600 2CPU Xeon

 

Giá lẻ: 18,400,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

33,120,000 Vnđ

Số lượng:
008 Máy trạm HP Workstation Gaming

 

Giá lẻ: 17,900,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

32,220,000 Vnđ

Số lượng:
007 Máy trạm HP Workstation Z800

 

Giá lẻ: 17,400,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

31,320,000 Vnđ

Số lượng:
006 Máy trạm HP Workstation Z600 2CPU X5650

 

Giá lẻ: 17,400,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

31,320,000 Vnđ

Số lượng:
005 Máy trạm HP Workstation Z600

 

Giá lẻ: 12,000,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

21,600,000 Vnđ

Số lượng:
004 Máy trạm HP Workstation Z220 CMT

 

Giá lẻ: 9,300,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

16,740,000 Vnđ

Số lượng:
003 Máy Trạm HP Workstation Z420

 

Giá lẻ: 8,400,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

15,120,000 Vnđ

Số lượng:
002 Máy trạm HP Wokstation Z400

 

Giá lẻ: 5,400,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

9,720,000 Vnđ

Số lượng:
001 Màn hình HP chuyên đồ họa

 

Giá lẻ: 1,600,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

2,880,000 Vnđ

Số lượng:
011 Máy trạm HP Workstation Z420 Xeon E5-1650

 

Giá lẻ: 19,000,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

34,200,000 Vnđ

Số lượng:
010 Máy trạm HP Workstation Z600 chuyên...

 

Giá lẻ: 19,000,000 Vnđ

(Đăng nhập xem giá sỉ)

34,200,000 Vnđ

Số lượng:

BÌNH LUẬN

Nhanh tay đăng ký tại mẫu sau :  

Quý khách sỉ vui lòng nhập Email để nhận khuyến mãi và sản phẩm mới thường xuyên từ DP

Quý khách sỉ vui lòng nhập Email để nhận khuyến mãi và sản phẩm mới thường xuyên từ DP

QUẢNG CÁO

thanh toan the

Phải mua hang

Phản ánh dịch vụ

Ép Kính

linh kien iphone chinh hang

giao hàng tận nợi

TAI NGHE NHAN DIEN GIONG NOI

Bao da deo lung

CHÍNH SÁCH VIP

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

Tên tài khoản: Phạm Ngọc Thế Anh
 

Vietcombank

CN TP.Hồ Chí Minh

Số TK: 007-100-250-1536
 

Đông Á

CN TP.Hồ Chí Minh

Số TK: 0101-800-646
 

Agribank

CN TP.Hồ Chí Minh

Số TK: 1900 2061 73813 
 

Saccombank

CN TP.Hồ Chí Minh

Số TK: 0600-5390-0480

 

THÀNH VIÊN ĐANG ONLINE (0)

NHẬN XÉT CỦA KHÁCH HÀNG

GÓC THƯ GIẢN