TÌM THEO HIỆU XE
TÌM THEO HIỆU XE

DANH MỤC SẢN PHẨM

1

Hình ảnh về chúng tôi

Nguyên liệu ép kính Sim ghép Iphone Màn Hình iPhone Mô hình điện thoại Sạc cáp tai nghe iphonne Màn Hình DURA IP
Đặt hàng online trực tiếp - Tiện lợi nhanh chóng - Rẻ hơn giá từ nhân viên bán hàng ! 
Số lượng ít cũng đặt được - Xác nhận nhanh - Giao hàng chuyên nghiệp
CẦN TƯ VẤN GỌI NGAY 028 7308 8898
 • TÊN SẢN PHẨM
  SỐ LƯỢNG
  TÌNH TRẠNG
  GIÁ
 • Màn hình Dura IP XS Max Soff Oled

  Còn Hàng
  2,650,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình Dura IP XS Soff Oled

  Còn Hàng
  2,020,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình Dura IP X Soff Oled

  Còn Hàng
  2,020,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình Dura IP 12 Pro Max

  Còn Hàng
  5,450,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình Dura IP 12 Pro

  Còn Hàng
  3,620,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình Dura IP 12 Mini Pro

  Còn Hàng
  4,030,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình Dura IP 12 Mini Plus

  Còn Hàng
  3,440,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình Dura IP 12

  Còn Hàng
  3,620,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình Dura IP 11 Pro Max

  Còn Hàng
  2,690,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình Dura IP 11

  Còn Hàng
  2,050,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình Dura IP XS Max

  Còn Hàng
  2,310,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình Dura IP XS

  Còn Hàng
  1,580,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình Dura IP XR

  Còn Hàng
  1,630,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình Dura IP X

  Còn Hàng
  1,580,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình Dura IP SE

  Còn Hàng
  960,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình Dura IP 8 Plus

  Còn Hàng
  1,080,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình Dura IP 8

  Còn Hàng
  960,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình Dura IP 7 Plus

  Còn Hàng
  1,270,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình Dura IP 7

  Còn Hàng
  950,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình Dura IP 6s Plus

  Còn Hàng
  1,250,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình Dura IP 6s

  Còn Hàng
  960,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình Dura IP 6 Plus

  Còn Hàng
  960,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình Dura IP 6

  Còn Hàng
  700,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 5s zin bể kính

  Còn Hàng
  1,250,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 5s zin bể kính ( PQ)

  Hết Hàng
  105,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 5s zin bể kính bầm nhẹ

  Hết Hàng
  85,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 6 zin bể kính

  Hết Hàng
  175,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 6 zin bể kính (NÁT)

  Hết Hàng
  145,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 6 zin bể kính (PQ)

  Hết Hàng
  145,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 6 zin bể kính bầm nhẹ

  Hết Hàng
  125,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 6s zin bể kính

  Còn Hàng
  260,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 6S zin bể kính (NÁT)

  Còn Hàng
  205,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 6s zin bể kính (PQ)

  Còn Hàng
  205,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 6s zin bể kính bầm nhẹ

  Còn Hàng
  180,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 6 Plus zin bể kính (NÁT)

  Hết Hàng
  280,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 6 Plus zin bể kính (PQ)

  Hết Hàng
  280,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iP6 plus zin bể kính bầm nhẹ

  Hết Hàng
  195,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 6s plus zin bể kính

  Hết Hàng
  490,000đ
  Số lượng:
 • Tai nghe iPhone

  Còn Hàng
  23,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 6S Plus zin bể kính (NÁT)

  Còn Hàng
  420,000đ
  Số lượng:
 • Dây sạc iPhone 11 Pro Max

  Còn Hàng
  40,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 6S Plus zin bể kính (PQ)

  Còn Hàng
  420,000đ
  Số lượng:
 • Sạc nhanh 18W

  Còn Hàng
  70,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 6s plus zin bể bầm

  Còn Hàng
  310,000đ
  Số lượng:
 • Dây sạc 5 chip

  Còn Hàng
  9,500đ
  Số lượng:
 • Sạc A21 main đen

  Còn Hàng
  20,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 7 zin bể kính

  Còn Hàng
  250,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 7 zin bể kính (NÁT)

  Còn Hàng
  210,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 7 zin bể kính (PQ)

  Còn Hàng
  210,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 7 zin bể kính bầm nhẹ

  Còn Hàng
  193,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iP7plus DTP zin bể kính

  Còn Hàng
  600,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iP7plus DTP zin bể kính (PQ)

  Còn Hàng
  525,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iP7plus DTP zin bể kính (Nát)

  Còn Hàng
  525,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iP7plus DTP zin bể kính bầm

  Còn Hàng
  375,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 7 plus zin bể kính

  Còn Hàng
  420,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 7 Plus zin bể kính (NÁT)

  Còn Hàng
  365,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 7 Plus zin bể kính (PQ)

  Còn Hàng
  365,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 7-plus zin bể bầm

  Còn Hàng
  340,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 8 zin bể kính

  Còn Hàng
  290,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 8 zin bể kính (NÁT)

  Còn Hàng
  260,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 8 zin bể kính (PQ)

  Còn Hàng
  260,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 8 zin bể kính bầm nhẹ

  Còn Hàng
  242,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 5S zin ép kính trắng

  Hết Hàng
  190,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iP8plus C3F zin bể kính

  Hết Hàng
  650,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 5S zin ép kính đen

  Còn Hàng
  190,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iP8plus C3F zin bể kính (PQ)

  Còn Hàng
  570,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 6 zin ép kính trắng

  Còn Hàng
  255,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 5S zin ép kính bầm trắng

  Hết Hàng
  150,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iP8plus C3F zin bể kính (Nát)

  Còn Hàng
  570,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 6 zin ép kính đen

  Còn Hàng
  255,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 5S zin ép kính bầm đen

  Còn Hàng
  150,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iP8plus C3F zin bể kính bầm

  Còn Hàng
  430,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iP7plus DTP zin ép kính trắng bầm

  Còn Hàng
  600,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iP6plus zin ép kính trắng

  Hết Hàng
  440,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 8 plus zin bể kính

  Còn Hàng
  480,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 8 Plus zin bể kính (NÁT)

  Còn Hàng
  410,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iP6plus zin ép kính đen

  Còn Hàng
  440,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iP7plus DTP zin ép kính đen bầm

  Còn Hàng
  600,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 6S zin ép kính trắng

  Còn Hàng
  370,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 8 Plus zin bể kính (PQ)

  Còn Hàng
  410,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 6 zin ép kính bầm đen

  Còn Hàng
  215,000đ
  Số lượng:
 • Phản quang iphone 5/5s zin máy

  Còn Hàng
  20,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iP8plus zin bể kính bầm nhẹ

  Còn Hàng
  400,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 6S zin ép kính đen

  Còn Hàng
  370,000đ
  Số lượng:
 • Phản quang iphone 6 zin máy

  Còn Hàng
  28,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iP6splus zin ép kính trắng

  Hết Hàng
  590,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone X zin bể kính

  Còn Hàng
  2,000,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iP6plus zin ép kính bầm trắng

  Còn Hàng
  340,000đ
  Số lượng:
 • Phản quang iphone 6 plus zin máy

  Còn Hàng
  31,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iP6splus zin ép kính đen

  Còn Hàng
  590,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone X zin bể kính (Liệt)

  Còn Hàng
  1,600,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iP6plus zin ép kính bầm đen

  Còn Hàng
  340,000đ
  Số lượng:
 • Keo iphone 7 (4.7 inch) Mitsubishi

  Còn Hàng
  4,700đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 7 zin ép kính trắng

  Còn Hàng
  390,000đ
  Số lượng:
 • Phản quang iphone 6s zin máy

  Còn Hàng
  50,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone X zin bể kính (Ám)

  Còn Hàng
  1,550,000đ
  Số lượng:
 • Keo iphone 7 plus (5.5 inch) Mitsubishi

  Còn Hàng
  6,100đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 7 zin ép kính đen

  Còn Hàng
  390,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone XR zin bể kính

  Còn Hàng
  530,000đ
  Số lượng:
 • Phản quang iphone 6s plus zin máy

  Còn Hàng
  52,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 6S zin ép kính bầm trắng

  Còn Hàng
  290,000đ
  Số lượng:
 • Phản quang iphone 7 zin máy

  Còn Hàng
  62,000đ
  Số lượng:
 • Keo Iphone X Mitsubishi

  Còn Hàng
  6,600đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone XR zin bể kính (Liệt)

  Còn Hàng
  360,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iP7plus zin ép kính trắng

  Còn Hàng
  550,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 6s zin ép kính bầm đen

  Còn Hàng
  290,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iP7plus zin ép kính đen

  Còn Hàng
  550,000đ
  Số lượng:
 • Keo iphone XR Mitsubishi

  Còn Hàng
  6,600đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone XR zin bể kính (Ám)

  Còn Hàng
  310,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 5S zin bóc máy đen

  Hết Hàng
  Số lượng:
 • Keo iphone Xsmas Mitsubishi

  Còn Hàng
  8,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone XS zin bể kính

  Còn Hàng
  1,950,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iP6SPlus zin ép kính bầm trắng

  Còn Hàng
  500,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iP7plus DTP zin ép kính trắng

  Còn Hàng
  780,000đ
  Số lượng:
 • Phản quang iphone 7 plus zin máy

  Còn Hàng
  71,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone XS zin bể kính (Liệt)

  Còn Hàng
  1,520,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iP6Splus zin ép kính bầm đen

  Còn Hàng
  500,000đ
  Số lượng:
 • Keo khô Samsung J4+ Mitsubishi

  Còn Hàng
  6,500đ
  Số lượng:
 • Màn hình iP7plus DTP zin ép kính đen

  Còn Hàng
  780,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone XS zin bể kính (Ám)

  Còn Hàng
  1,500,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 8 zin ép kính trắng

  Còn Hàng
  470,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 6 Plus zin bóc máy trắng

  Còn Hàng
  450,000đ
  Số lượng:
 • Keo khô Samsung J600 Mitsubishi

  Còn Hàng
  7,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 8 zin ép kính đen

  Còn Hàng
  470,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 7 zin ép kính bầm trắng

  Còn Hàng
  320,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone XS Max zin bể kính

  Còn Hàng
  3,100,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 6 Plus zin bóc máy đen

  Còn Hàng
  450,000đ
  Số lượng:
 • Keo khô Samsung A01 Mitsubishi

  Còn Hàng
  6,500đ
  Số lượng:
 • Màn hình iP8plus zin ép kính trắng

  Còn Hàng
  670,000đ
  Số lượng:
 • Phản quang iphone 8 zin máy

  Còn Hàng
  66,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone XS Max zin bể kính (Liệt)

  Còn Hàng
  2,580,000đ
  Số lượng:
 • Keo khô Samsung A11 Mitsubishi

  Còn Hàng
  8,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 7 zin ép kính bầm đen

  Còn Hàng
  320,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iP8plus zin ép kính đen

  Còn Hàng
  670,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone XS Max zin bể kính (Ám)

  Còn Hàng
  2,500,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 7 Plus zin bóc máy

  Hết Hàng
  Số lượng:
 • Keo khô Samsung A71 Mitsubishi

  Còn Hàng
  8,200đ
  Số lượng:
 • Màn hình iP8plus C3F zin ép kính trắng bầm

  Còn Hàng
  700,000đ
  Số lượng:
 • Mô hình điện thoại Iphone 6s plus

  Còn Hàng
  280,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iP7plus zin ép kính bầm trắng

  Còn Hàng
  450,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 11 zin bể kính

  Còn Hàng
  1,550,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 8 zin bóc máy

  Hết Hàng
  Số lượng:
 • Keo khô Samsung A51 Mitsubishi

  Còn Hàng
  8,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iP8plus C3F zin ép kính trắng

  Còn Hàng
  850,000đ
  Số lượng:
 • Phản quang iphone 8 plus zin máy

  Còn Hàng
  71,000đ
  Số lượng:
 • Mô hình máy tính bảng Ipad Mini 3

  Còn Hàng
  330,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 11 zin bể kính (Liệt)

  Còn Hàng
  900,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 8 Plus zin bóc máy

  Hết Hàng
  Số lượng:
 • Keo khô Samsung A90 Mitsubishi

  Còn Hàng
  8,200đ
  Số lượng:
 • Kính ép iPhone 6

  Còn Hàng
  21,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iP8plus C3F zin ép kính đen bầm

  Còn Hàng
  700,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iP8plus C3F zin ép kính đen

  Còn Hàng
  850,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iP7plus zin ép kính bầm đen

  Còn Hàng
  450,000đ
  Số lượng:
 • Phim ép zin máy 5G

  Còn Hàng
  4,200đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone X zin ép kính

  Còn Hàng
  2,600,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone X zin bóc máy

  Còn Hàng
  2,850,000đ
  Số lượng:
 • Keo khô Samsung A70 Mitsubishi

  Còn Hàng
  8,200đ
  Số lượng:
 • Kính ép iPhone 6S

  Còn Hàng
  21,000đ
  Số lượng:
 • Phim ép ip7 zin máy (4.7 inch)

  Còn Hàng
  4,200đ
  Số lượng:
 • Mô hình điện thoại Iphone 7

  Còn Hàng
  350,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone XR zin ép kính

  Còn Hàng
  1,250,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 8 zin ép kính bầm trắng

  Còn Hàng
  380,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 11 Pro zin bể kính

  Còn Hàng
  3,450,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone XR zin bóc máy

  Hết Hàng
  1,250,000đ
  Số lượng:
 • Keo khô Samsung A50 Mitsubishi

  Còn Hàng
  7,000đ
  Số lượng:
 • Kính ép iPhone 6 Plus

  Còn Hàng
  24,000đ
  Số lượng:
 • Phim ép 7 plus zin máy (5.5 inch)

  Còn Hàng
  5,100đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone XS zin ép kính

  Còn Hàng
  2,550,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 11 Pro zin bể kính (Liệt)

  Còn Hàng
  2,850,000đ
  Số lượng:
 • Kính ép iPhone 6S Plus

  Còn Hàng
  25,000đ
  Số lượng:
 • Keo khô Samsung A20S Mitsubishi

  Còn Hàng
  7,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 8 zin ép kính bầm đen

  Hết Hàng
  380,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone XS MAX zin ép kính

  Còn Hàng
  3,750,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 11 Pro zin bể kính (Ám)

  Hết Hàng
  2,850,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone XS Max zin bóc máy

  Còn Hàng
  4,100,000đ
  Số lượng:
 • Keo khô Samsung A20 Mitsubishi

  Còn Hàng
  7,000đ
  Số lượng:
 • Kính ép iPhone 7

  Còn Hàng
  28,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 11 Pro Max zin bể kính

  Còn Hàng
  4,400,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iP8plus zin ép kính bầm trắng

  Còn Hàng
  490,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 11 zin ép kính

  Hết Hàng
  2,450,000đ
  Số lượng:
 • Keo khô Samsung A10 Mitsubishi

  Còn Hàng
  7,000đ
  Số lượng:
 • Kính ép iPhone 7 Plus

  Còn Hàng
  31,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 11 Pro Max zin bể (Liệt)

  Còn Hàng
  3,500,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 11 Pro zin ép kính

  Hết Hàng
  4,200,000đ
  Số lượng:
 • Keo khô Samsung Note 3 Mitsubishi

  Còn Hàng
  6,800đ
  Số lượng:
 • Kính ép iPhone 8

  Còn Hàng
  28,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iP8plus zin ép kính bầm đen

  Còn Hàng
  490,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 11 Pro Max zin bể kính (Ám)

  Hết Hàng
  3,500,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 11 Pro Max zin ép kính

  Hết Hàng
  5,700,000đ
  Số lượng:
 • Keo khô Samsung Note 2 Mitsubishi

  Còn Hàng
  5,600đ
  Số lượng:
 • Kính ép iPhone 8 Plus

  Còn Hàng
  32,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone XR zin ép kính bầm

  Hết Hàng
  Số lượng:
 • Mô hình điện thoại Iphone 7 Plus

  Còn Hàng
  380,000đ
  Số lượng:
 • sim ghép SLIM 4G LTE thần thánh

  Còn Hàng
  25,000đ
  Số lượng:
 • Mô hình điện thoại Iphone 6s

  Hết Hàng
  230,000đ
  Số lượng:
 • Mô hình ipad air

  Còn Hàng
  400,000đ
  Số lượng:
 • Mô hình điện thoại Iphone X

  Còn Hàng
  400,000đ
  Số lượng:
 • Mô hình máy tính bảng ipad 4

  Còn Hàng
  350,000đ
  Số lượng:
 • Mô hình máy tính bảng Ipad Air 2

  Còn Hàng
  400,000đ
  Số lượng:
 • Mô hình điện thoại iphone 8

  Còn Hàng
  380,000đ
  Số lượng:
1 2 3 4 5 6