Nguyên liệu ép kính Sim ghép Iphone Màn Hình iPhone Mô hình điện thoại Sạc cáp tai nghe iphonne
Đặt hàng online trực tiếp - Tiện lợi nhanh chóng - Rẻ hơn giá từ nhân viên bán hàng ! 
Số lượng ít cũng đặt được - Xác nhận nhanh - Giao hàng chuyên nghiệp
CẦN TƯ VẤN GỌI NGAY 028 7308 8898
 • TÊN SẢN PHẨM
  SỐ LƯỢNG
  TÌNH TRẠNG
  GIÁ
 • Màn hình iPhone 5s zin bể kính

  Còn Hàng
  1250000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 5s zin bể kính ( PQ)

  Hết Hàng
  105000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 5s zin bể kính bầm nhẹ

  Hết Hàng
  85000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 6 zin bể kính

  Còn Hàng
  175000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 6 zin bể kính (NÁT)

  Hết Hàng
  145000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 6 zin bể kính (PQ)

  Hết Hàng
  145000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 6 zin bể kính bầm nhẹ

  Hết Hàng
  125000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 6s zin bể kính

  Còn Hàng
  260000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 6S zin bể kính (NÁT)

  Còn Hàng
  205000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 6s zin bể kính (PQ)

  Còn Hàng
  205000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 6s zin bể kính bầm nhẹ

  Còn Hàng
  180000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 6 Plus zin bể kính (NÁT)

  Hết Hàng
  280000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 6 Plus zin bể kính (PQ)

  Hết Hàng
  280000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iP6 plus zin bể kính bầm nhẹ

  Còn Hàng
  195000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 6s plus zin bể kính

  Hết Hàng
  490000 Vnd
  Số lượng:
 • Tai nghe iPhone

  Còn Hàng
  23000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 6S Plus zin bể kính (NÁT)

  Còn Hàng
  420000 Vnd
  Số lượng:
 • Dây sạc iPhone 11 Pro Max

  Còn Hàng
  40000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 6S Plus zin bể kính (PQ)

  Còn Hàng
  420000 Vnd
  Số lượng:
 • Sạc nhanh 18W

  Còn Hàng
  70000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 6s plus zin bể bầm

  Còn Hàng
  310000 Vnd
  Số lượng:
 • Dây sạc 5 chip

  Còn Hàng
  9500 Vnd
  Số lượng:
 • Sạc A21 main đen

  Còn Hàng
  20000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 7 zin bể kính

  Còn Hàng
  250000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 7 zin bể kính (NÁT)

  Còn Hàng
  210000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 7 zin bể kính (PQ)

  Còn Hàng
  210000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 7 zin bể kính bầm nhẹ

  Còn Hàng
  193000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iP7plus DTP zin bể kính

  Còn Hàng
  600000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iP7plus DTP zin bể kính (PQ)

  Còn Hàng
  525000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iP7plus DTP zin bể kính (Nát)

  Còn Hàng
  525000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iP7plus DTP zin bể kính bầm

  Còn Hàng
  375000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 7 plus zin bể kính

  Còn Hàng
  420000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 7 Plus zin bể kính (NÁT)

  Còn Hàng
  365000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 7 Plus zin bể kính (PQ)

  Còn Hàng
  365000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 7-plus zin bể bầm

  Còn Hàng
  340000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 8 zin bể kính

  Còn Hàng
  290000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 8 zin bể kính (NÁT)

  Còn Hàng
  260000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 8 zin bể kính (PQ)

  Còn Hàng
  260000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 8 zin bể kính bầm nhẹ

  Còn Hàng
  242000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 5S zin ép kính trắng

  Hết Hàng
  190000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iP8plus C3F zin bể kính

  Hết Hàng
  650000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 5S zin ép kính đen

  Còn Hàng
  190000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iP8plus C3F zin bể kính (PQ)

  Còn Hàng
  570000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 6 zin ép kính trắng

  Còn Hàng
  255000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 5S zin ép kính bầm trắng

  Còn Hàng
  150000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iP8plus C3F zin bể kính (Nát)

  Còn Hàng
  570000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 6 zin ép kính đen

  Còn Hàng
  255000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 5S zin ép kính bầm đen

  Còn Hàng
  150000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iP8plus C3F zin bể kính bầm

  Còn Hàng
  430000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iP7plus DTP zin ép kính trắng bầm

  Còn Hàng
  600000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iP6plus zin ép kính trắng

  Hết Hàng
  440000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 8 plus zin bể kính

  Còn Hàng
  480000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 8 Plus zin bể kính (NÁT)

  Còn Hàng
  410000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iP6plus zin ép kính đen

  Còn Hàng
  440000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 6 zin ép kính bầm trắng

  Hết Hàng
  215000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iP7plus DTP zin ép kính đen bầm

  Còn Hàng
  600000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 6S zin ép kính trắng

  Còn Hàng
  370000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 8 Plus zin bể kính (PQ)

  Còn Hàng
  410000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 6 zin ép kính bầm đen

  Còn Hàng
  215000 Vnd
  Số lượng:
 • Phản quang iphone 5/5s zin máy

  Còn Hàng
  20000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iP8plus zin bể kính bầm nhẹ

  Còn Hàng
  400000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 6S zin ép kính đen

  Còn Hàng
  370000 Vnd
  Số lượng:
 • Phản quang iphone 6 zin máy

  Còn Hàng
  28000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iP6splus zin ép kính trắng

  Hết Hàng
  590000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone X zin bể kính

  Còn Hàng
  2000000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iP6plus zin ép kính bầm trắng

  Còn Hàng
  340000 Vnd
  Số lượng:
 • Phản quang iphone 6 plus zin máy

  Còn Hàng
  31000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iP6splus zin ép kính đen

  Còn Hàng
  590000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone X zin bể kính (Liệt)

  Còn Hàng
  1600000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iP6plus zin ép kính bầm đen

  Còn Hàng
  340000 Vnd
  Số lượng:
 • Keo iphone 7 (4.7 inch) Mitsubishi

  Còn Hàng
  4700 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 7 zin ép kính trắng

  Còn Hàng
  390000 Vnd
  Số lượng:
 • Phản quang iphone 6s zin máy

  Còn Hàng
  50000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone X zin bể kính (Ám)

  Còn Hàng
  1550000 Vnd
  Số lượng:
 • Keo iphone 7 plus (5.5 inch) Mitsubishi

  Còn Hàng
  6100 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 7 zin ép kính đen

  Còn Hàng
  390000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone XR zin bể kính

  Còn Hàng
  530000 Vnd
  Số lượng:
 • Phản quang iphone 6s plus zin máy

  Còn Hàng
  52000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 6S zin ép kính bầm trắng

  Còn Hàng
  290000 Vnd
  Số lượng:
 • Phản quang iphone 7 zin máy

  Còn Hàng
  62000 Vnd
  Số lượng:
 • Keo Iphone X Mitsubishi

  Còn Hàng
  6600 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone XR zin bể kính (Liệt)

  Còn Hàng
  360000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iP7plus zin ép kính trắng

  Còn Hàng
  550000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 6s zin ép kính bầm đen

  Còn Hàng
  290000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iP7plus zin ép kính đen

  Còn Hàng
  550000 Vnd
  Số lượng:
 • Keo iphone XR Mitsubishi

  Còn Hàng
  6600 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone XR zin bể kính (Ám)

  Còn Hàng
  310000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 5S zin bóc máy đen

  Hết Hàng
  0 Vnd
  Số lượng:
 • Keo iphone Xsmas Mitsubishi

  Còn Hàng
  8000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone XS zin bể kính

  Còn Hàng
  1950000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iP6SPlus zin ép kính bầm trắng

  Còn Hàng
  500000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iP7plus DTP zin ép kính trắng

  Còn Hàng
  780000 Vnd
  Số lượng:
 • Phản quang iphone 7 plus zin máy

  Còn Hàng
  71000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone XS zin bể kính (Liệt)

  Còn Hàng
  1520000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iP6Splus zin ép kính bầm đen

  Còn Hàng
  500000 Vnd
  Số lượng:
 • Keo khô Samsung J4+ Mitsubishi

  Còn Hàng
  6500 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iP7plus DTP zin ép kính đen

  Còn Hàng
  780000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone XS zin bể kính (Ám)

  Còn Hàng
  1500000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 8 zin ép kính trắng

  Còn Hàng
  470000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 6 Plus zin bóc máy trắng

  Còn Hàng
  450000 Vnd
  Số lượng:
 • Keo khô Samsung J600 Mitsubishi

  Còn Hàng
  7000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 8 zin ép kính đen

  Còn Hàng
  470000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 7 zin ép kính bầm trắng

  Còn Hàng
  320000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone XS Max zin bể kính

  Còn Hàng
  3100000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 6 Plus zin bóc máy đen

  Còn Hàng
  450000 Vnd
  Số lượng:
 • Keo khô Samsung A01 Mitsubishi

  Còn Hàng
  6500 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iP8plus zin ép kính trắng

  Còn Hàng
  670000 Vnd
  Số lượng:
 • Phản quang iphone 8 zin máy

  Còn Hàng
  66000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone XS Max zin bể kính (Liệt)

  Còn Hàng
  2580000 Vnd
  Số lượng:
 • Keo khô Samsung A11 Mitsubishi

  Còn Hàng
  8000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 7 zin ép kính bầm đen

  Còn Hàng
  320000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iP8plus zin ép kính đen

  Còn Hàng
  670000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone XS Max zin bể kính (Ám)

  Còn Hàng
  2500000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 7 Plus zin bóc máy

  Hết Hàng
  0 Vnd
  Số lượng:
 • Keo khô Samsung A71 Mitsubishi

  Còn Hàng
  8200 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iP8plus C3F zin ép kính trắng bầm

  Còn Hàng
  700000 Vnd
  Số lượng:
 • Mô hình điện thoại Iphone 6s plus

  Còn Hàng
  280000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iP7plus zin ép kính bầm trắng

  Còn Hàng
  450000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 11 zin bể kính

  Còn Hàng
  1550000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 8 zin bóc máy

  Hết Hàng
  0 Vnd
  Số lượng:
 • Keo khô Samsung A51 Mitsubishi

  Còn Hàng
  8000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iP8plus C3F zin ép kính trắng

  Còn Hàng
  850000 Vnd
  Số lượng:
 • Phản quang iphone 8 plus zin máy

  Còn Hàng
  71000 Vnd
  Số lượng:
 • Mô hình máy tính bảng Ipad Mini 3

  Còn Hàng
  330000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 11 zin bể kính (Liệt)

  Còn Hàng
  900000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 8 Plus zin bóc máy

  Hết Hàng
  0 Vnd
  Số lượng:
 • Keo khô Samsung A90 Mitsubishi

  Còn Hàng
  8200 Vnd
  Số lượng:
 • Kính ép iPhone 6

  Còn Hàng
  21000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iP8plus C3F zin ép kính đen bầm

  Còn Hàng
  700000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iP8plus C3F zin ép kính đen

  Còn Hàng
  850000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iP7plus zin ép kính bầm đen

  Còn Hàng
  450000 Vnd
  Số lượng:
 • Phim ép zin máy 5G

  Còn Hàng
  4200 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone X zin ép kính

  Còn Hàng
  2600000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone X zin bóc máy

  Còn Hàng
  2850000 Vnd
  Số lượng:
 • Keo khô Samsung A70 Mitsubishi

  Còn Hàng
  8200 Vnd
  Số lượng:
 • Kính ép iPhone 6S

  Còn Hàng
  21000 Vnd
  Số lượng:
 • Phim ép ip7 zin máy (4.7 inch)

  Còn Hàng
  4200 Vnd
  Số lượng:
 • Mô hình điện thoại Iphone 7

  Còn Hàng
  350000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone XR zin ép kính

  Còn Hàng
  1250000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 8 zin ép kính bầm trắng

  Còn Hàng
  380000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 11 Pro zin bể kính

  Còn Hàng
  3450000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone XR zin bóc máy

  Hết Hàng
  1250000 Vnd
  Số lượng:
 • Keo khô Samsung A50 Mitsubishi

  Còn Hàng
  7000 Vnd
  Số lượng:
 • Kính ép iPhone 6 Plus

  Còn Hàng
  24000 Vnd
  Số lượng:
 • Phim ép 7 plus zin máy (5.5 inch)

  Còn Hàng
  5100 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone XS zin ép kính

  Còn Hàng
  2550000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 11 Pro zin bể kính (Liệt)

  Còn Hàng
  2850000 Vnd
  Số lượng:
 • Kính ép iPhone 6S Plus

  Còn Hàng
  25000 Vnd
  Số lượng:
 • Keo khô Samsung A20S Mitsubishi

  Còn Hàng
  7000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 8 zin ép kính bầm đen

  Hết Hàng
  380000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone XS MAX zin ép kính

  Còn Hàng
  3750000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 11 Pro zin bể kính (Ám)

  Hết Hàng
  2850000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone XS Max zin bóc máy

  Còn Hàng
  4100000 Vnd
  Số lượng:
 • Keo khô Samsung A20 Mitsubishi

  Còn Hàng
  7000 Vnd
  Số lượng:
 • Kính ép iPhone 7

  Còn Hàng
  28000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 11 Pro Max zin bể kính

  Còn Hàng
  4400000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iP8plus zin ép kính bầm trắng

  Còn Hàng
  490000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 11 zin ép kính

  Hết Hàng
  2450000 Vnd
  Số lượng:
 • Keo khô Samsung A10 Mitsubishi

  Còn Hàng
  7000 Vnd
  Số lượng:
 • Kính ép iPhone 7 Plus

  Còn Hàng
  31000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 11 Pro Max zin bể (Liệt)

  Còn Hàng
  3500000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 11 Pro zin ép kính

  Hết Hàng
  4200000 Vnd
  Số lượng:
 • Keo khô Samsung Note 3 Mitsubishi

  Còn Hàng
  6800 Vnd
  Số lượng:
 • Kính ép iPhone 8

  Còn Hàng
  28000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iP8plus zin ép kính bầm đen

  Còn Hàng
  490000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 11 Pro Max zin bể kính (Ám)

  Hết Hàng
  3500000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone 11 Pro Max zin ép kính

  Hết Hàng
  5700000 Vnd
  Số lượng:
 • Keo khô Samsung Note 2 Mitsubishi

  Còn Hàng
  5600 Vnd
  Số lượng:
 • Kính ép iPhone 8 Plus

  Còn Hàng
  32000 Vnd
  Số lượng:
 • Màn hình iPhone XR zin ép kính bầm

  Hết Hàng
  0 Vnd
  Số lượng:
 • Mô hình điện thoại Iphone 7 Plus

  Còn Hàng
  380000 Vnd
  Số lượng:
 • sim ghép SLIM 4G LTE thần thánh

  Còn Hàng
  25000 Vnd
  Số lượng:
 • Mô hình điện thoại Iphone 6s

  Còn Hàng
  230000 Vnd
  Số lượng:
 • Mô hình ipad air

  Còn Hàng
  400000 Vnd
  Số lượng:
 • Mô hình điện thoại Iphone X

  Còn Hàng
  400000 Vnd
  Số lượng:
 • Mô hình máy tính bảng ipad 4

  Còn Hàng
  350000 Vnd
  Số lượng:
 • Mô hình máy tính bảng Ipad Air 2

  Còn Hàng
  400000 Vnd
  Số lượng:
 • Mô hình điện thoại iphone 8

  Còn Hàng
  380000 Vnd
  Số lượng:
 • Mô hình điện thoại iphone 8 plus

  Còn Hàng
  400000 Vnd
  Số lượng:
 • Mô hình điện thoại samsung S8 Plus

  Còn Hàng
  470000 Vnd
  Số lượng:
 • Mô hình điện thoại samsung Note 8

  Còn Hàng
  470000 Vnd
  Số lượng:
 • Mô hình điện thoại samsung Note 9

  Còn Hàng
  470000 Vnd
  Số lượng:
 • Mô hình điện thoại samsung S7 Edge

  Còn Hàng
  470000 Vnd
  Số lượng:
1 2 3 4 5 6