TÌM THEO HIỆU XE
TÌM THEO HIỆU XE

DANH MỤC SẢN PHẨM

1

Hình ảnh về chúng tôi

Màn Hình iPhone Zin Bể Kính Màn Hình Zin Ép Kính Vỏ IP 99% Zin Sạc cáp tháo máy Linh Kiện Bóc Máy
Đặt hàng online trực tiếp - Tiện lợi nhanh chóng - Rẻ hơn giá từ nhân viên bán hàng ! 
Số lượng ít cũng đặt được - Xác nhận nhanh - Giao hàng chuyên nghiệp
CẦN TƯ VẤN GỌI NGAY 028 7308 8898
 • TÊN SẢN PHẨM
  SỐ LƯỢNG
  TÌNH TRẠNG
  GIÁ
 • Nắp kính lưng IP 14 Pro Max lỗ camera nhỏ

  Còn Hàng
  283,000đ
  Số lượng:
 • Nắp kính lưng IP 13 Pro Max lỗ camera nhỏ

  Còn Hàng
  220,000đ
  Số lượng:
 • Nắp kính lưng IP 13 Pro lỗ camera nhỏ

  Còn Hàng
  199,000đ
  Số lượng:
 • Nắp kính lưng IP 13 lỗ camera nhỏ

  Còn Hàng
  103,000đ
  Số lượng:
 • Nắp kính lưng IP 12 Pro Max lỗ camera nhỏ

  Còn Hàng
  162,000đ
  Số lượng:
 • Nắp kính lưng IP 12 Pro Max lỗ camera nhỏ

  Còn Hàng
  162,000đ
  Số lượng:
 • Nắp kính lưng IP 12 Pro lỗ camera nhỏ

  Còn Hàng
  149,000đ
  Số lượng:
 • Nắp kính lưng IP 12 lỗ camera nhỏ

  Còn Hàng
  70,000đ
  Số lượng:
 • Nắp kính lưng IP 11 Pro Max lỗ camera nhỏ

  Còn Hàng
  141,000đ
  Số lượng:
 • Nắp kính lưng IP 11 Pro lỗ camera nhỏ

  Còn Hàng
  139,000đ
  Số lượng:
 • Nắp kính lưng IP 11 lỗ camera nhỏ

  Còn Hàng
  74,000đ
  Số lượng:
 • Nắp kính lưng IP XS Max lỗ camera nhỏ

  Còn Hàng
  37,000đ
  Số lượng:
 • Nắp kính lưng IP XS lỗ camera nhỏ

  Còn Hàng
  37,000đ
  Số lượng:
 • Nắp kính lưng IP X lỗ camera nhỏ

  Còn Hàng
  34,000đ
  Số lượng:
 • Nắp kính lưng IP 14 Pro Max lỗ camera lớn

  Còn Hàng
  221,000đ
  Số lượng:
 • Nắp kính lưng IP 13 Pro Max lỗ camera lớn

  Còn Hàng
  188,000đ
  Số lượng:
 • Nắp kính lưng IP 13 Pro lỗ camera lớn

  Còn Hàng
  159,000đ
  Số lượng:
 • Nắp kính lưng IP 13 lỗ camera lớn

  Còn Hàng
  81,000đ
  Số lượng:
 • Nắp kính lưng IP 12 Pro Max lỗ camera lớn

  Còn Hàng
  139,000đ
  Số lượng:
 • Nắp kính lưng IP 12 Pro lỗ camera lớn

  Còn Hàng
  122,000đ
  Số lượng:
 • Nắp kính lưng IP 12 lỗ camera lớn

  Còn Hàng
  64,000đ
  Số lượng:
 • Nắp kính lưng IP 11 Pro Max lỗ camera lớn

  Còn Hàng
  97,000đ
  Số lượng:
 • Nắp kính lưng IP 11 Pro lỗ camera lớn

  Còn Hàng
  97,000đ
  Số lượng:
 • Nắp kính lưng IP 11 lỗ camera lớn

  Còn Hàng
  60,000đ
  Số lượng:
 • Nắp kính lưng IP XS Max lỗ camera lớn

  Còn Hàng
  32,000đ
  Số lượng:
 • Nắp kính lưng IP XS lỗ camera lớn

  Còn Hàng
  32,000đ
  Số lượng:
 • Nắp kính lưng IP X lỗ camera lớn

  Còn Hàng
  31,000đ
  Số lượng:
 • Camera trước IP 14 Plus

  Còn Hàng
  397,000đ
  Số lượng:
 • Camera trước IP 14 Pro Max

  Còn Hàng
  739,000đ
  Số lượng:
 • Camera trước IP 14 Pro

  Còn Hàng
  418,000đ
  Số lượng:
 • Camera trước IP 14

  Còn Hàng
  269,000đ
  Số lượng:
 • Camera trước IP 13 Mini

  Còn Hàng
  239,000đ
  Số lượng:
 • Camera sau IP 14 Plus

  Còn Hàng
  953,000đ
  Số lượng:
 • Camera sau IP 14 Pro Max

  Còn Hàng
  1,423,000đ
  Số lượng:
 • Camera sau IP 14 Pro

  Còn Hàng
  1,338,000đ
  Số lượng:
 • Camera sau IP 14

  Còn Hàng
  803,000đ
  Số lượng:
 • Camera sau IP 13 Mini

  Còn Hàng
  654,000đ
  Số lượng:
 • Camera sau IP 12 Mini

  Còn Hàng
  632,000đ
  Số lượng:
 • Camera sau IP 12 Pro Max

  Còn Hàng
  1,590,000đ
  Số lượng:
 • Camera sau IP 12 Pro

  Còn Hàng
  1,950,000đ
  Số lượng:
 • Camera sau IP XS Max

  Còn Hàng
  675,000đ
  Số lượng:
 • Camera sau IP XS

  Còn Hàng
  675,000đ
  Số lượng:
 • Camera sau IP X

  Còn Hàng
  375,000đ
  Số lượng:
 • Camera sau IP 8

  Còn Hàng
  310,000đ
  Số lượng:
 • Camera sau IP 7 Plus

  Còn Hàng
  375,000đ
  Số lượng:
 • Camera sau IP 7

  Còn Hàng
  119,000đ
  Số lượng:
 • Loa ngoài IP 14 Plus

  Còn Hàng
  128,000đ
  Số lượng:
 • Loa ngoài IP 14 Pro Max

  Còn Hàng
  187,000đ
  Số lượng:
 • Loa ngoài IP 14 Pro

  Còn Hàng
  187,000đ
  Số lượng:
 • Loa ngoài IP 14

  Còn Hàng
  110,000đ
  Số lượng:
 • Loa ngoài IP 13 Mini

  Còn Hàng
  282,000đ
  Số lượng:
 • Loa ngoài IP 13 Pro

  Còn Hàng
  187,000đ
  Số lượng:
 • Loa ngoài IP 13

  Còn Hàng
  119,000đ
  Số lượng:
 • Loa ngoài IP 12 Mini

  Còn Hàng
  495,000đ
  Số lượng:
 • Loa ngoài IP 12 Pro Max

  Còn Hàng
  517,000đ
  Số lượng:
 • Loa ngoài IP 11 Pro

  Còn Hàng
  40,000đ
  Số lượng:
 • Loa ngoài IP 11

  Còn Hàng
  49,000đ
  Số lượng:
 • Loa ngoài IP XS Max

  Còn Hàng
  17,000đ
  Số lượng:
 • Loa ngoài IP XS

  Còn Hàng
  17,000đ
  Số lượng:
 • Loa ngoài IP XR

  Còn Hàng
  49,000đ
  Số lượng:
 • Loa ngoài IP X

  Còn Hàng
  12,000đ
  Số lượng:
 • Loa ngoài IP 8 Plus

  Còn Hàng
  19,000đ
  Số lượng:
 • Loa ngoài IP 8

  Còn Hàng
  15,000đ
  Số lượng:
 • Loa ngoài IP 7 Plus

  Còn Hàng
  15,000đ
  Số lượng:
 • Loa ngoài IP 7

  Còn Hàng
  11,000đ
  Số lượng:
 • Loa trong rời IP 14 Plus

  Còn Hàng
  249,000đ
  Số lượng:
 • Loa trong rời IP 14

  Còn Hàng
  228,000đ
  Số lượng:
 • Loa trong rời IP 13 Mini

  Còn Hàng
  116,000đ
  Số lượng:
 • Loa trong rời IP 12 Pro Max

  Còn Hàng
  154,000đ
  Số lượng:
 • Loa trong rời IP 11 Pro Max

  Còn Hàng
  150,000đ
  Số lượng:
 • Loa trong rời IP 11 Pro

  Còn Hàng
  84,000đ
  Số lượng:
 • Loa trong rời IP 11

  Còn Hàng
  41,000đ
  Số lượng:
 • Loa trong rời IP XS Max

  Còn Hàng
  25,000đ
  Số lượng:
 • Loa trong rời IP XS

  Còn Hàng
  58,000đ
  Số lượng:
 • Loa trong rời IP XR

  Còn Hàng
  32,000đ
  Số lượng:
 • Loa trong rời IP X

  Còn Hàng
  19,000đ
  Số lượng:
 • Loa trong rời IP 8 Plus

  Còn Hàng
  8,000đ
  Số lượng:
 • Loa trong rời IP 8

  Còn Hàng
  8,000đ
  Số lượng:
 • Loa trong rời IP 7 Plus

  Còn Hàng
  8,000đ
  Số lượng:
 • Loa trong rời IP 7

  Còn Hàng
  8,000đ
  Số lượng:
 • Cụm chân sạc IP 13 Mini

  Còn Hàng
  354,000đ
  Số lượng:
 • Cụm chân sạc IP 12 Mini

  Còn Hàng
  198,000đ
  Số lượng:
 • Cụm chân sạc IP 8

  Còn Hàng
  157,000đ
  Số lượng:
 • Cụm chân sạc IP 7

  Còn Hàng
  62,000đ
  Số lượng:
 • Camera sau IP 13 Pro Max

  Còn Hàng
  1,200,000đ
  Số lượng:
 • Cụm chân sạc IP 14 Pro Max

  Còn Hàng
  1,167,000đ
  Số lượng:
 • Cụm chân sạc IP 14 Plus

  Còn Hàng
  632,000đ
  Số lượng:
 • Cụm chân sạc IP 14 Pro

  Còn Hàng
  718,000đ
  Số lượng:
 • Cụm chân sạc IP 14

  Còn Hàng
  418,000đ
  Số lượng:
 • Cụm chân sạc IP 13 Pro Max

  Còn Hàng
  675,000đ
  Số lượng:
 • Cụm chân sạc IP 13 Pro

  Còn Hàng
  611,000đ
  Số lượng:
 • Cụm chân sạc IP 13

  Còn Hàng
  333,000đ
  Số lượng:
 • Cụm chân sạc IP 12 Pro

  Còn Hàng
  226,000đ
  Số lượng:
 • Cụm chân sạc IP 12

  Còn Hàng
  226,000đ
  Số lượng:
 • Cụm chân sạc IP XR

  Còn Hàng
  70,000đ
  Số lượng:
 • Loa trong rời IP 14 Pro Max

  Còn Hàng
  111,000đ
  Số lượng:
 • Loa trong rời IP 14 Pro

  Còn Hàng
  154,000đ
  Số lượng:
 • Loa trong rời IP 13 Pro Max

  Còn Hàng
  185,000đ
  Số lượng:
 • Loa trong rời IP 13 Pro

  Còn Hàng
  314,000đ
  Số lượng:
 • Loa trong rời IP 13

  Còn Hàng
  124,000đ
  Số lượng:
 • Loa trong nguyên cụm IP 12 Mini

  Còn Hàng
  150,000đ
  Số lượng:
 • Loa trong nguyên cụm IP 12 Pro Max

  Còn Hàng
  228,000đ
  Số lượng:
 • Loa trong nguyên cụm IP 11 Pro Max

  Còn Hàng
  271,000đ
  Số lượng:
 • Loa trong nguyên cụm IP 11 Pro

  Còn Hàng
  127,000đ
  Số lượng:
 • Loa trong nguyên cụm IP 11

  Còn Hàng
  105,000đ
  Số lượng:
 • Loa trong nguyên cụm IP XS

  Còn Hàng
  114,000đ
  Số lượng:
 • Loa trong nguyên cụm IP XR

  Còn Hàng
  88,000đ
  Số lượng:
 • Loa trong nguyên cụm IP X

  Còn Hàng
  105,000đ
  Số lượng:
 • Camera trước IP 13 Pro Max

  Còn Hàng
  166,000đ
  Số lượng:
 • Camera trước IP 13 Pro

  Còn Hàng
  166,000đ
  Số lượng:
 • Camera trước IP 13

  Còn Hàng
  92,000đ
  Số lượng:
 • Camera trước IP 12 Mini

  Còn Hàng
  83,000đ
  Số lượng:
 • Camera trước IP 12 Pro Max

  Còn Hàng
  79,000đ
  Số lượng:
 • Camera trước IP 12 Pro

  Còn Hàng
  70,000đ
  Số lượng:
 • Camera trước IP 12

  Còn Hàng
  70,000đ
  Số lượng:
 • Camera trước IP 11 Pro Max

  Còn Hàng
  92,000đ
  Số lượng:
 • Camera trước IP 11 Pro

  Còn Hàng
  162,000đ
  Số lượng:
 • Camera trước IP 11

  Còn Hàng
  83,000đ
  Số lượng:
 • Camera trước IP XS Max

  Hết Hàng
  100,000đ
  Số lượng:
 • Camera trước IP XS

  Còn Hàng
  92,000đ
  Số lượng:
 • Camera trước IP XR

  Còn Hàng
  40,000đ
  Số lượng:
 • Camera trước IP X

  Còn Hàng
  49,000đ
  Số lượng:
 • Camera trước IP 8

  Còn Hàng
  64,000đ
  Số lượng:
 • Camera trước IP 7

  Còn Hàng
  47,000đ
  Số lượng:
 • Camera sau IP 13 Pro

  Còn Hàng
  1,200,000đ
  Số lượng:
 • Camera sau IP 13

  Còn Hàng
  650,000đ
  Số lượng:
 • Camera sau IP 12

  Còn Hàng
  675,000đ
  Số lượng:
 • Camera sau IP 11 Pro Max

  Còn Hàng
  950,000đ
  Số lượng:
 • Camera sau IP 11 Pro

  Còn Hàng
  950,000đ
  Số lượng:
 • Camera sau IP 11

  Còn Hàng
  440,000đ
  Số lượng:
 • Camera sau IP XR

  Còn Hàng
  460,000đ
  Số lượng:
 • Camera sau IP 8 Plus

  Còn Hàng
  550,000đ
  Số lượng:
 • Camera trước IP 8 Plus

  Còn Hàng
  113,000đ
  Số lượng:
 • Camera trước IP 7 Plus

  Còn Hàng
  62,000đ
  Số lượng:
 • Loa ngoài IP 13 Pro Max

  Còn Hàng
  175,000đ
  Số lượng:
 • Loa ngoài IP 12 Pro

  Còn Hàng
  175,000đ
  Số lượng:
 • Loa ngoài IP 12

  Còn Hàng
  175,000đ
  Số lượng:
 • Loa ngoài IP 11 Pro Max

  Còn Hàng
  162,000đ
  Số lượng:
 • Cụm chân sạc IP 12 Pro Max

  Còn Hàng
  360,000đ
  Số lượng:
 • Cụm chân sạc IP 11 Pro Max

  Còn Hàng
  580,000đ
  Số lượng:
 • Cụm chân sạc IP 11 Pro

  Còn Hàng
  580,000đ
  Số lượng:
 • Cụm chân sạc IP 11

  Còn Hàng
  109,000đ
  Số lượng:
 • Cụm chân sạc IP XS Max

  Còn Hàng
  87,000đ
  Số lượng:
 • Cụm chân sạc IP XS

  Còn Hàng
  87,000đ
  Số lượng:
 • Cụm chân sạc IP X

  Còn Hàng
  96,000đ
  Số lượng:
 • Cụm chân sạc IP 8 Plus

  Còn Hàng
  96,000đ
  Số lượng:
 • Cụm chân sạc IP 7 Plus

  Còn Hàng
  104,000đ
  Số lượng:
 • Loa trong rời IP 12 Pro

  Còn Hàng
  120,000đ
  Số lượng:
 • Loa trong rời IP 12

  Còn Hàng
  120,000đ
  Số lượng:
 • Loa trong nguyên cụm IP 12 Pro

  Còn Hàng
  193,000đ
  Số lượng:
 • Loa trong nguyên cụm IP 12

  Còn Hàng
  193,000đ
  Số lượng:
 • Loa trong nguyên cụm IP XS Max

  Còn Hàng
  92,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình zin ép kính iPhone 13

  Còn Hàng
  3,200,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình zin ép kính iPhone 13 Mini

  Còn Hàng
  2,850,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình zin ép kính iPhone 12 Mini

  Còn Hàng
  2,400,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình zin ép kính iPhone 12 Pro Max

  Còn Hàng
  3,900,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình zin ép kính iPhone 12 Pro

  Còn Hàng
  1,990,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình zin ép kính iPhone 11 Pro Max

  Còn Hàng
  1,900,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình zin ép kính iPhone 11 Pro

  Còn Hàng
  1,350,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình zin ép kính iPhone 11

  Còn Hàng
  850,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình zin ép kính iPhone XS Max

  Còn Hàng
  2,000,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình zin ép kính iPhone XS

  Còn Hàng
  1,230,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình zin ép kính iPhone XR

  Còn Hàng
  650,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình zin ép kính iPhone X

  Còn Hàng
  1,250,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình zin ép kính iPhone 8 Plus C3F (Đen)

  Còn Hàng
  590,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình zin ép kính iPhone 8 Plus C3F...

  Còn Hàng
  590,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình zin ép kính iPhone 8 Plus (Trắng)

  Còn Hàng
  470,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình zin ép kính iPhone 8 Plus (Đen)

  Còn Hàng
  470,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình zin ép kính iPhone 8 (Đen)

  Còn Hàng
  330,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình zin ép kính iPhone 8 (Trắng)

  Còn Hàng
  330,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình zin ép kính iPhone 7 Plus DTP...

  Còn Hàng
  610,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình zin ép kính iPhone 7 Plus DTP (Đen)

  Còn Hàng
  610,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình zin ép kính iPhone 7 Plus (Đen)

  Còn Hàng
  450,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình zin ép kính iPhone 7 Plus (Trắng)

  Còn Hàng
  450,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình zin ép kính iPhone 7 (Trắng)

  Còn Hàng
  320,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình zin ép kính iPhone 7 (Đen)

  Còn Hàng
  320,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình zin ép kính iPhone 6S Plus (Đen)

  Còn Hàng
  530,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình zin ép kính iPhone 6S Plus (Trắng)

  Còn Hàng
  530,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình zin ép kính iPhone 6S (Đen)

  Còn Hàng
  340,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình zin ép kính iPhone 6S (Trắng)

  Còn Hàng
  340,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình zin ép kính iPhone 6 Plus (Trắng)

  Còn Hàng
  340,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình zin ép kính iPhone 6 Plus (Đen)

  Còn Hàng
  340,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình zin ép kính iPhone 6 (Đen)

  Còn Hàng
  230,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình zin ép kính iPhone 6 (Trắng)

  Còn Hàng
  230,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình zin bể kính iPhone 13 Mini

  Còn Hàng
  2,300,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình zin bể kính iPhone 13

  Còn Hàng
  2,590,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình zin bể kính iPhone 12 Mini

  Còn Hàng
  1,790,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình zin bể kính iPhone 12 Pro Max

  Còn Hàng
  3,050,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình zin bể kính iPhone 12 Pro

  Còn Hàng
  1,490,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình zin bể kính iPhone 12

  Còn Hàng
  1,490,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình zin bể kính iPhone 11 Pro Max

  Còn Hàng
  1,390,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình zin bể kính iPhone 11 Pro

  Còn Hàng
  1,010,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình zin bể kính iPhone 11

  Còn Hàng
  470,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình zin bể kính iPhone XS Max

  Còn Hàng
  1,650,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình zin bể kính iPhone XR

  Còn Hàng
  390,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình zin bể kính iPhone XS

  Còn Hàng
  950,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình zin bể kính iPhone X

  Còn Hàng
  1,010,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình zin bể kính iPhone 8 Plus C3F...

  Còn Hàng
  490,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình zin bể kính iPhone 8 Plus C3F (Đen)

  Còn Hàng
  490,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình zin bể kính iPhone 8 Plus (Đen)

  Còn Hàng
  370,000đ
  Số lượng:
1 2 3 4 5 6
Mess