TÌM THEO HIỆU XE
TÌM THEO HIỆU XE

DANH MỤC SẢN PHẨM

1

Hình ảnh về chúng tôi

Màn Hình DURA IP Màn hình DURA Android Sạc Cáp DURA IP Pin GOLD DURA IP Nguyên Liệu Ép Kính
 • TÊN SẢN PHẨM
  SỐ LƯỢNG
  TÌNH TRẠNG
  GIÁ
 • Màn hình DURA điện thoại Xiaomi Redmi 9T

  Còn Hàng
  420,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Xiaomi Redmi 9...

  Còn Hàng
  420,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Xiaomi Poco M3

  Còn Hàng
  420,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Xiaomi Redmi Note...

  Còn Hàng
  420,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Xiaomi Redmi 10A

  Còn Hàng
  359,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Xiaomi Redmi 9C

  Còn Hàng
  359,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Xiaomi Redmi 9A

  Còn Hàng
  359,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Vivo Y11

  Còn Hàng
  370,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Vivo U10

  Còn Hàng
  370,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Vivo Y20S

  Còn Hàng
  353,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Vivo Y20

  Còn Hàng
  353,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Vivo Y21S

  Còn Hàng
  380,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Vivo Y21

  Còn Hàng
  380,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Vivo Y20A

  Còn Hàng
  353,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Vivo Y20i

  Còn Hàng
  353,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Vivo Y15S

  Còn Hàng
  353,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Vivo Y12S

  Còn Hàng
  353,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Vivo Y20G

  Còn Hàng
  353,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Vivo Y95

  Còn Hàng
  359,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Vivo Y9S

  Còn Hàng
  359,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Vivo Y9S

  Còn Hàng
  359,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Vivo Y91C

  Còn Hàng
  359,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Vivo Y91

  Còn Hàng
  359,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Vivo Y90

  Còn Hàng
  359,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Vivo Y1S

  Còn Hàng
  359,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Vivo Y93

  Còn Hàng
  359,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Samsung A750

  Còn Hàng
  434,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Samsung A7 (2018)

  Còn Hàng
  434,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Samsung A7 (2018)

  Còn Hàng
  434,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Samsung J730

  Còn Hàng
  413,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Samsung M205F

  Còn Hàng
  393,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Samsung M20

  Còn Hàng
  393,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Samsung J7 Prime

  Còn Hàng
  395,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Samsung A03S

  Còn Hàng
  393,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Samsung A03

  Còn Hàng
  393,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Samsung A02S

  Còn Hàng
  393,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Samsung A02

  Còn Hàng
  380,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Samsung A12

  Còn Hàng
  380,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Samsung A23

  Còn Hàng
  440,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Samsung A13

  Còn Hàng
  440,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Samsung J6 Plus

  Còn Hàng
  380,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Samsung J4 Plus

  Còn Hàng
  380,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Samsung M10

  Còn Hàng
  360,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Samsung A10S

  Còn Hàng
  360,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Oppo AK1/Realme C2

  Còn Hàng
  360,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Oppo Realme C1

  Còn Hàng
  359,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Oppo A5

  Còn Hàng
  359,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Oppo A11X

  Còn Hàng
  353,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Oppo Realme 5

  Còn Hàng
  353,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Oppo Realme C3

  Còn Hàng
  353,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Oppo A8

  Còn Hàng
  353,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Oppo Realme 6i

  Còn Hàng
  353,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Oppo Reno 6

  Còn Hàng
  353,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Oppo Realme 5i

  Còn Hàng
  353,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Oppo Reno 5

  Còn Hàng
  353,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Oppo Realme 3i

  Còn Hàng
  353,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Oppo A31

  Còn Hàng
  353,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Oppo A9 (2020)

  Còn Hàng
  353,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Oppo Realme C11...

  Còn Hàng
  353,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Oppo Realme Narzo...

  Còn Hàng
  353,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Oppo Realme Q2i

  Còn Hàng
  353,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Oppo Realme V3

  Còn Hàng
  353,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Oppo A16K

  Còn Hàng
  353,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Oppo Realme C12

  Còn Hàng
  353,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Oppo Realme C11

  Còn Hàng
  353,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Oppo A15S

  Còn Hàng
  353,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Oppo A15

  Còn Hàng
  353,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Oppo Realme 3

  Còn Hàng
  353,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Oppo A7

  Còn Hàng
  353,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Oppo A12

  Còn Hàng
  353,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Oppo A32

  Còn Hàng
  400,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Oppo A3

  Còn Hàng
  410,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Oppo A3

  Còn Hàng
  410,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Oppo F7

  Còn Hàng
  410,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Oppo A94

  Còn Hàng
  400,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Oppo A55 (5G)

  Còn Hàng
  393,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Oppo A95 (4G)

  Còn Hàng
  400,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Oppo A55 (4G)

  Còn Hàng
  400,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Oppo A54 (4G)

  Còn Hàng
  400,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Oppo A73

  Còn Hàng
  410,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Oppo F5

  Còn Hàng
  410,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Oppo Realme U1

  Còn Hàng
  427,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Oppo Realme 2 Pro

  Còn Hàng
  427,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Oppo F9 Pro

  Còn Hàng
  427,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Oppo A7X

  Còn Hàng
  427,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Oppo F11

  Còn Hàng
  450,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Oppo A92

  Còn Hàng
  470,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Oppo A72

  Còn Hàng
  470,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Oppo A52

  Còn Hàng
  470,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Oppo A77S

  Còn Hàng
  413,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Oppo A77

  Còn Hàng
  413,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Oppo A18

  Còn Hàng
  413,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Oppo A17S

  Còn Hàng
  413,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Oppo A17

  Còn Hàng
  415,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Oppo A17K

  Còn Hàng
  415,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Oppo A58

  Còn Hàng
  413,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Oppo F9

  Còn Hàng
  427,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Oppo A53

  Còn Hàng
  400,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Oppo A5 (2020)

  Còn Hàng
  353,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Oppo A5S

  Còn Hàng
  353,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA điện thoại Oppo A3S

  Còn Hàng
  359,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA Samsung J7 Pro

  Còn Hàng
  413,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA Samsung A10

  Còn Hàng
  360,000đ
  Số lượng:
 • Cell Pin IP 12 Pro Max

  Còn Hàng
  185,000đ
  Số lượng:
 • Cell Pin IP 12 Pro

  Còn Hàng
  130,000đ
  Số lượng:
 • Cell Pin cho IP 12

  Còn Hàng
  130,000đ
  Số lượng:
 • Cell Pin IP 11 Pro Max

  Còn Hàng
  180,000đ
  Số lượng:
 • Cell Pin IP 11 Pro

  Còn Hàng
  170,000đ
  Số lượng:
 • Cell Pin IP 11

  Còn Hàng
  110,000đ
  Số lượng:
 • Cell Pin IP XS Max

  Còn Hàng
  130,000đ
  Số lượng:
 • Cell Pin IP XS

  Còn Hàng
  138,000đ
  Số lượng:
 • Pin GOLD DURA cho IP 11 Pro Max

  Còn Hàng
  295,000đ
  Số lượng:
 • Pin GOLD DURA cho IP 11 Pro

  Còn Hàng
  295,000đ
  Số lượng:
 • Pin GOLD DURA cho IP 11

  Còn Hàng
  190,000đ
  Số lượng:
 • Pin GOLD DURA cho IP XS Max

  Còn Hàng
  290,000đ
  Số lượng:
 • Pin GOLD DURA IP cho XS

  Còn Hàng
  290,000đ
  Số lượng:
 • Bộ sạc dây cáp DURA Premium C to Light xịn

  Còn Hàng
  329,000đ
  Số lượng:
 • Pin GOLD DURA cho IP XR

  Còn Hàng
  220,000đ
  Số lượng:
 • Bộ sạc dây cáp DURA Premium USB to Light...

  Còn Hàng
  319,000đ
  Số lượng:
 • Pin GOLD DURA cho IP X

  Còn Hàng
  230,000đ
  Số lượng:
 • Bộ cóc sạc DURA với dây cáp C to C

  Còn Hàng
  209,000đ
  Số lượng:
 • Pin GOLD DURA cho IP 8 Plus

  Còn Hàng
  165,000đ
  Số lượng:
 • Bộ sạc dây cáp DURA High USB to Light

  Còn Hàng
  209,000đ
  Số lượng:
 • Pin GOLD DURA cho IP 8

  Còn Hàng
  150,000đ
  Số lượng:
 • Bộ sạc dây cáp DURA High C to Light

  Còn Hàng
  219,000đ
  Số lượng:
 • Pin GOLD DURA cho IP 7 Plus

  Còn Hàng
  155,000đ
  Số lượng:
 • Cóc Sạc DURA IP zin 20W siêu nhanh 2 cổng

  Còn Hàng
  149,000đ
  Số lượng:
 • Pin GOLD DURA cho IP 7

  Còn Hàng
  125,000đ
  Số lượng:
 • Dây Cáp IP DURA Premium C to Light

  Còn Hàng
  180,000đ
  Số lượng:
 • Pin GOLD DURA cho IP 6S Plus

  Còn Hàng
  135,000đ
  Số lượng:
 • Dây Cáp IP DURA Premium USB to Light

  Còn Hàng
  170,000đ
  Số lượng:
 • Pin GOLD DURA cho IP 6S

  Còn Hàng
  130,000đ
  Số lượng:
 • Dây Cáp sạc DURA Premium C to C

  Còn Hàng
  60,000đ
  Số lượng:
 • Pin GOLD DURA cho IP 6 Plus

  Còn Hàng
  130,000đ
  Số lượng:
 • Dây Cáp DURA High C to Light

  Còn Hàng
  70,000đ
  Số lượng:
 • Pin GOLD DURA cho IP 6

  Còn Hàng
  110,000đ
  Số lượng:
 • Dây Cáp DURA High USB to Light

  Còn Hàng
  60,000đ
  Số lượng:
 • Keo khô OCA DURA cho IP 13 Pro Max

  Còn Hàng
  191,000đ
  Số lượng:
 • Keo khô OCA DURA cho IP 13 Pro

  Còn Hàng
  164,000đ
  Số lượng:
 • Cảm ứng DURA cho IP 12 Pro Max Original

  Còn Hàng
  455,000đ
  Số lượng:
 • Keo khô OCA DURA cho IP 12 Pro Max

  Còn Hàng
  183,000đ
  Số lượng:
 • Cảm ứng DURA cho IP 12 Pro Original

  Còn Hàng
  250,000đ
  Số lượng:
 • Cảm ứng DURA cho IP 11 Pro Max Original

  Còn Hàng
  245,000đ
  Số lượng:
 • Keo khô OCA DURA cho IP XS Max

  Còn Hàng
  173,000đ
  Số lượng:
 • Cảm ứng DURA cho IP 11 Pro Original

  Còn Hàng
  214,000đ
  Số lượng:
 • Keo khô OCA DURA cho IP XR

  Còn Hàng
  154,000đ
  Số lượng:
 • Cảm ứng DURA cho IP 11 Original

  Còn Hàng
  214,000đ
  Số lượng:
 • Keo OCA DURA cho IP X

  Còn Hàng
  144,000đ
  Số lượng:
 • Keo kho OCA DURA IP 5.5 Inch

  Còn Hàng
  139,000đ
  Số lượng:
 • Cảm ứng DURA cho IP XS Max Original

  Còn Hàng
  205,000đ
  Số lượng:
 • Keo khô OCA DURA cho IP 4.7 Inch

  Còn Hàng
  110,000đ
  Số lượng:
 • Cảm ứng DURA cho IP XR Original

  Còn Hàng
  199,000đ
  Số lượng:
 • Cảm ứng DURA cho IP XS Original

  Còn Hàng
  175,000đ
  Số lượng:
 • Kính ép DURA cho IP 13 Pro Max

  Còn Hàng
  56,000đ
  Số lượng:
 • Cảm ứng DURA cho IP X Original

  Còn Hàng
  175,000đ
  Số lượng:
 • Kính ép DURA cho IP 13 Pro

  Còn Hàng
  51,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA Oled Phôi Cứng IP X

  Còn Hàng
  777,000đ
  Số lượng:
 • Kính ép DURA cho IP 12 Pro Max

  Còn Hàng
  46,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA Oled Phôi Cứng IP XS Max

  Còn Hàng
  1,184,000đ
  Số lượng:
 • Kính ép DURA cho IP 12 Pro

  Còn Hàng
  42,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA Oled Phôi Cứng IP XS

  Còn Hàng
  777,000đ
  Số lượng:
 • Kính ép DURA cho IP 11 Pro Max

  Còn Hàng
  42,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA Incell LCD cho IP 13

  Còn Hàng
  2,079,000đ
  Số lượng:
 • Kính ép DURA cho IP 11 Pro

  Còn Hàng
  39,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA Incell LCD cho IP 13 Mini

  Còn Hàng
  2,245,000đ
  Số lượng:
 • Kính ép DURA cho IP 11

  Còn Hàng
  49,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA Incell LCD cho IP 12 Pro Max

  Còn Hàng
  1,877,000đ
  Số lượng:
 • Kính ép DURA cho IP XS Max

  Còn Hàng
  40,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA Incell LCD cho IP 12 Pro

  Còn Hàng
  1,192,000đ
  Số lượng:
 • Kính ép DURA cho IP XS

  Còn Hàng
  36,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA Incell LCD cho IP 12

  Còn Hàng
  1,192,000đ
  Số lượng:
 • Kính ép DURA cho IP XR

  Còn Hàng
  49,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA Incell LCD cho IP 11 Pro Max

  Còn Hàng
  923,000đ
  Số lượng:
 • Kính ép DURA cho IP X

  Còn Hàng
  36,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA Incell LCD cho IP 11 Pro

  Còn Hàng
  841,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA Incell LCD cho IP XS Max

  Còn Hàng
  855,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA Incell LCD cho IP XS

  Còn Hàng
  641,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA Incell LCD cho IP X

  Còn Hàng
  628,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA Plus Incell LCD IP 12 Mini

  Còn Hàng
  1,341,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA Oled Phôi Dẻo IP 12 Pro Max

  Còn Hàng
  2,183,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA Oled Phôi Dẻo IP 12 Pro

  Còn Hàng
  1,980,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA Oled Phôi Dẻo IP 12

  Còn Hàng
  1,980,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA Oled Phôi Dẻo IP 11 Pro Max

  Còn Hàng
  2,076,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA Oled Phôi Dẻo IP 11 Pro

  Còn Hàng
  1,409,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA Oled Phôi Dẻo IP XS Max

  Còn Hàng
  1,485,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA Oled Phôi Dẻo IP XS

  Còn Hàng
  1,168,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA Oled Phôi Dẻo IP X

  Còn Hàng
  1,168,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA Best cho IP 11

  Còn Hàng
  614,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA Best cho IP XR

  Còn Hàng
  576,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA Best cho IP 8 Plus

  Còn Hàng
  511,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA Best cho IP 8

  Còn Hàng
  394,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA Best cho IP 7 Plus

  Còn Hàng
  511,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA Best cho IP 7

  Còn Hàng
  394,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA Best cho IP 6s Plus

  Còn Hàng
  511,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA Best cho IP 6s

  Còn Hàng
  394,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA Best cho IP 6 Plus

  Còn Hàng
  511,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA IP 6s Plus

  Còn Hàng
  1,050,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA IP 6s

  Còn Hàng
  890,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA IP 6 Plus

  Còn Hàng
  960,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA IP 6

  Còn Hàng
  600,000đ
  Số lượng:
1 2 3 4 5 6
Mess