TÌM THEO HIỆU XE
TÌM THEO HIỆU XE

DANH MỤC SẢN PHẨM

1

Hình ảnh về chúng tôi

  

Màn hình DURA Premium 6 - 8 Plus, XR, 11 Màn hình DURA Best 6 - 8 Plus, XR, 11 Màn hình DURA Incell LCD X - 13 Màn hình DURA Phôi Dẻo X - 12 Pro Max Màn hình DURA Phôi Cứng X - 12 Pro Max
 • TÊN SẢN PHẨM
  SỐ LƯỢNG
  TÌNH TRẠNG
  GIÁ
 • Màn hình DURA Oled Phôi Cứng IP X

  Còn Hàng
  777,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA Oled Phôi Cứng IP XS Max

  Còn Hàng
  1,184,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA Oled Phôi Cứng IP XS

  Còn Hàng
  777,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA Incell LCD cho IP 13

  Còn Hàng
  2,079,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA Incell LCD cho IP 13 Mini

  Còn Hàng
  2,245,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA Incell LCD cho IP 12 Pro Max

  Còn Hàng
  1,877,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA Incell LCD cho IP 12 Pro

  Còn Hàng
  1,192,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA Incell LCD cho IP 12

  Còn Hàng
  1,192,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA Incell LCD cho IP 11 Pro Max

  Còn Hàng
  923,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA Incell LCD cho IP 11 Pro

  Còn Hàng
  841,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA Incell LCD cho IP XS Max

  Còn Hàng
  855,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA Incell LCD cho IP XS

  Còn Hàng
  641,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA Incell LCD cho IP X

  Còn Hàng
  628,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA Plus Incell LCD IP 12 Mini

  Còn Hàng
  1,341,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA Oled Phôi Dẻo IP 12 Pro Max

  Còn Hàng
  2,183,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA Oled Phôi Dẻo IP 12 Pro

  Còn Hàng
  1,980,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA Oled Phôi Dẻo IP 12

  Còn Hàng
  1,980,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA Oled Phôi Dẻo IP 11 Pro Max

  Còn Hàng
  2,076,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA Oled Phôi Dẻo IP 11 Pro

  Còn Hàng
  1,409,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA Oled Phôi Dẻo IP XS Max

  Còn Hàng
  1,485,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA Oled Phôi Dẻo IP XS

  Còn Hàng
  1,168,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA Oled Phôi Dẻo IP X

  Còn Hàng
  1,168,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA Best cho IP 11

  Còn Hàng
  614,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA Best cho IP XR

  Còn Hàng
  576,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA Best cho IP 8 Plus

  Còn Hàng
  511,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA Best cho IP 8

  Còn Hàng
  394,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA Best cho IP 7 Plus

  Còn Hàng
  511,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA Best cho IP 7

  Còn Hàng
  394,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA Best cho IP 6s Plus

  Còn Hàng
  511,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA Best cho IP 6s

  Còn Hàng
  394,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA Best cho IP 6 Plus

  Còn Hàng
  511,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA IP 6s Plus

  Còn Hàng
  1,050,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA IP 6s

  Còn Hàng
  890,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA IP 6 Plus

  Còn Hàng
  960,000đ
  Số lượng:
 • Màn hình DURA IP 6

  Còn Hàng
  600,000đ
  Số lượng:
Mess