Chưa mua hàng
siêu thị đồ chơi xe hơi
nguyen lieu ep kinh

Máy ép kính Dụng cụ vật tư ép kính Máy ép cổ cáp Máy cắt kính cường lực Máy khắc imei laser Màn Hình Điện Thoại Cảm Ứng Điện Thoại Màn Hình iPhone
28
Số lượng:

Màn hình iPhone 6 zin bể kính

531,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

295,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

200,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

230,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

270,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

580,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

700,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

4,900,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

330,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

750,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

740,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

390,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

Màn hình iPhone 8 zin bể kính

2,124,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

1,180,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

Màn hình iPhone 8 plus zin bể kính

2,754,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

1,530,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

Màn hình iPhone X zin bể kính

7,470,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

4,150,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

1,500,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

Màn hình iPhone 5s zin bể kính

387,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

215,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

Màn hình iPhone 7 plus zin bể kính

2,340,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

1,300,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

860,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

Màn hình iPhone 5 zin bể kính

522,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

290,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

Màn hình iPhone 6 plus zin bể kính

1,548,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

860,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

Màn hình iPhone 7 zin bể kính

1,116,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

620,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

1,050,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

Màn hình iphone 5s ic zin

387,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

215,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

Màn hình iPhone 6s zin bể kính

711,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

395,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

430,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

740,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

Phản quang iphone 5/5s zin máy

30,800 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

22,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

Phản quang iphone 8 zin máy

200,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

125,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

Phản quang iphone 8 plus zin máy

216,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

135,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

Phản quang iphone 6s plus zin máy

133,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

95,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

Phản quang iphone 6 zin máy

51,800 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

37,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

Phản quang iphone 7 zin máy

160,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

100,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

Phản quang iphone 6 plus zin máy

60,200 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

43,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

Phản quang iphone 7 plus zin máy

192,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

120,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

Phản quang iphone 6s zin máy

119,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

85,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

45,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

37,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

40,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

Kính liền ron iphone 8 plus đẹp

112,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

80,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

Kính liền ron iphone 8 đẹp

84,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

60,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

32,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

32,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

28,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

38,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

42,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

35,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

Kích tách lạnh iphone 6s plus

224,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

140,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

Kích tách lạnh iphone 7 plus

441,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

245,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

Kích tách lạnh iphone 7

168,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

105,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

Kích tách lạnh iphone 6s

208,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

130,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

Kích tách lạnh iphone 6

75,600 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

54,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

Kích tách lạnh iphone 6 plus

119,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

85,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

22,000,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

Máy ép cổ cáp iphone

30,240,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

16,800,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

Kính liền ron iphone 6 plus zin

49,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

35,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

20,500,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

15,000,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

32,000,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

20,500,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

13,000,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

Keo lót ép cổ

450,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

250,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

25,000,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

1,400,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

50,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

45,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

Phản quang iphone 7 (không 3D)

70,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

50,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

75,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

26,000,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

Miếng đệm khuôn ép liền ron

63,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

45,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

57,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

Kính liền ron 7 plus seal Vàng

93,800 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

67,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

Kính liền ron 7 seal Vàng

79,800 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

57,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

5,000,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

12,000,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

19,500,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

Máy ép kính màn hình cong samsung

47,700,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

26,500,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

Khuôn ép kính liền ron iphone 7

184,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

115,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

115,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

Phản quang iphone 5s zin máy

23,800 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

17,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

Phản quang iphone 5 zin máy

23,800 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

17,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

Khuôn ép kính màn hình cong

5,400,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

3,000,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

Ron iphone 6s plus

28,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

20,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

Ron iphone 5c

9,800 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

7,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

Ron iphone 5s

8,400 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

6,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

Ron iphone 5

8,400 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

6,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

Ron iphone 4

7,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

5,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

Ron iphone 4s

7,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

5,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

Dây test màn hình iphone 5

65,800 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

47,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

68,000 Vnđ
Số lượng:
28
Số lượng:

Bộ dụng cụ đa năng

63,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

45,000 Vnđ
Số lượng:
1 2 3 4 5 6

BÌNH LUẬN