TÌM THEO HIỆU XE
TÌM THEO HIỆU XE

DANH MỤC SẢN PHẨM

1

Hình ảnh về chúng tôi

  

  • TÊN SẢN PHẨM
    SỐ LƯỢNG
    TÌNH TRẠNG
    GIÁ
756

047 Máy trạm Dell Precision T7810 Dual E5 2683...

148,320,000đ

Số lượng:
82,400,000đ
Số lượng:
756

046 Máy trạm Dell Precision T7500 SLI Quadro...

121,500,000đ

Số lượng:
67,500,000đ
Số lượng:
756

045 Máy trạm Dell Precision T7600 chuyên...

103,320,000đ

Số lượng:
57,400,000đ
Số lượng:
756

044 Máy trạm Dell Precision T7600 Dual Xeon E5...

103,320,000đ

Số lượng:
57,400,000đ
Số lượng:
756

043 Máy trạm Dell Precision T7600 SLI Quadro...

93,780,000đ

Số lượng:
52,100,000đ
Số lượng:
756

042 Máy trạm Dell Precision T5610

81,540,000đ

Số lượng:
45,300,000đ
Số lượng:
756

041 Máy trạm Dell Precision T5610 Dual Xeon 48...

78,120,000đ

Số lượng:
43,400,000đ
Số lượng:
756

040 Máy trạm Dell Precision T5500 High End 3D...

70,920,000đ

Số lượng:
39,400,000đ
Số lượng:
756

039 Máy trạm Dell Precision T5610 Dual Xeon E5...

61,920,000đ

Số lượng:
34,400,000đ
Số lượng:
756

038 Máy trạm Dell Precision T5600 - Card AMD...

60,120,000đ

Số lượng:
33,400,000đ
Số lượng:
756

037 Máy trạm Dell Precision T7600

60,120,000đ

Số lượng:
33,400,000đ
Số lượng:
756

036 Máy trạm Dell Precision T5810

57,600,000đ

Số lượng:
32,000,000đ
Số lượng:
756

035 Máy trạm Dell Precision T7500 Data Center

47,520,000đ

Số lượng:
26,400,000đ
Số lượng:
756

034 Sever Dell Precision R7610 Rack Workstation

45,180,000đ

Số lượng:
25,100,000đ
Số lượng:
756

033 Máy trạm Dell Precision T5600 - Dual Xeon...

42,120,000đ

Số lượng:
23,400,000đ
Số lượng:
756

032 Máy trạm Dell Precision T5500 Dual Xeon

40,320,000đ

Số lượng:
22,400,000đ
Số lượng:
756

031 Máy trạm Dell Precision T3600 AMD FirePro

33,120,000đ

Số lượng:
18,400,000đ
Số lượng:
756

030 Máy trạm Dell Precision T7500 Dual CPU Xeon

31,320,000đ

Số lượng:
17,400,000đ
Số lượng:
756

029 Máy trạm Dell Precision T3500 Six Core...

30,600,000đ

Số lượng:
17,000,000đ
Số lượng:
756

028 Máy trạm Dell Precision T3500 AMD FirePro...

27,360,000đ

Số lượng:
15,200,000đ
Số lượng:
756

027 Máy trạm Dell Precision T3600 chuyên...

25,920,000đ

Số lượng:
14,400,000đ
Số lượng:
756

026 Máy trạm Dell Precision T5500

24,120,000đ

Số lượng:
13,400,000đ
Số lượng:
756

025 Máy trạm Dell Precision T3500 chuyên Game...

15,840,000đ

Số lượng:
8,800,000đ
Số lượng:
756

024 Máy trạm Dell Precision T1700 MT

13,860,000đ

Số lượng:
7,700,000đ
Số lượng:
756

023 Máy trạm Dell Precision T1650

13,320,000đ

Số lượng:
7,400,000đ
Số lượng:
756

022 Máy trạm Dell Precision T3500

10,260,000đ

Số lượng:
5,700,000đ
Số lượng:
Mess