Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 Trùm bán máy tính trạm Workstation Dell HP chất lượng giá rẻ hcm

>
  

MÁY TRẠM WORKSTATION HP MÁY TRẠM WORKSTATION DELL MÁY TRẠM WORKSTATION LENOVO APPLE MAC PRO TOWER
  • TÊN SẢN PHẨM
    SỐ LƯỢNG
    TÌNH TRẠNG
    GIÁ
100

056 Máy trạm Thinkstation D30 Dual Xeon E5

99720000 Vnd

Số lượng:
55400000 Vnd
Số lượng:
100

055 Máy trạm Thinkstation D30 Dual Xeon E5

92520000 Vnd

Số lượng:
51400000 Vnd
Số lượng:
100

054 Máy trạm Thinkstation D30 Nvidia Quadro...

74340000 Vnd

Số lượng:
41300000 Vnd
Số lượng:
100

053 Máy trạm Thinkstation C20 chuyên đồ...

33660000 Vnd

Số lượng:
18700000 Vnd
Số lượng:
100

052 Máy trạm Chuyên Render 3D Lenovo...

26460000 Vnd

Số lượng:
14700000 Vnd
Số lượng:
100

051 Máy trạm Lenovo Thinkstation C20

22320000 Vnd

Số lượng:
12400000 Vnd
Số lượng:
100

050 Máy trạm chuyên game Lenovo Thinkstation...

21600000 Vnd

Số lượng:
12000000 Vnd
Số lượng:
100

049 Máy trạm Lenovo Thinkstation S20 cấu...

20520000 Vnd

Số lượng:
11400000 Vnd
Số lượng:
100

047 Máy trạm Dell Precision T7810 Dual E5 2683...

148320000 Vnd

Số lượng:
82400000 Vnd
Số lượng:
100

046 Máy trạm Dell Precision T7500 SLI Quadro...

121500000 Vnd

Số lượng:
67500000 Vnd
Số lượng:
100

045 Máy trạm Dell Precision T7600 chuyên...

103320000 Vnd

Số lượng:
57400000 Vnd
Số lượng:
100

044 Máy trạm Dell Precision T7600 Dual Xeon E5...

103320000 Vnd

Số lượng:
57400000 Vnd
Số lượng:
100

043 Máy trạm Dell Precision T7600 SLI Quadro...

93780000 Vnd

Số lượng:
52100000 Vnd
Số lượng:
100

042 Máy trạm Dell Precision T5610

81540000 Vnd

Số lượng:
45300000 Vnd
Số lượng:
100

041 Máy trạm Dell Precision T5610 Dual Xeon 48...

78120000 Vnd

Số lượng:
43400000 Vnd
Số lượng:
100

040 Máy trạm Dell Precision T5500 High End 3D...

70920000 Vnd

Số lượng:
39400000 Vnd
Số lượng:
100

039 Máy trạm Dell Precision T5610 Dual Xeon E5...

61920000 Vnd

Số lượng:
34400000 Vnd
Số lượng:
100

038 Máy trạm Dell Precision T5600 - Card AMD...

60120000 Vnd

Số lượng:
33400000 Vnd
Số lượng:
100

037 Máy trạm Dell Precision T7600

60120000 Vnd

Số lượng:
33400000 Vnd
Số lượng:
100

036 Máy trạm Dell Precision T5810

57600000 Vnd

Số lượng:
32000000 Vnd
Số lượng:
100

035 Máy trạm Dell Precision T7500 Data Center

47520000 Vnd

Số lượng:
26400000 Vnd
Số lượng:
100

034 Sever Dell Precision R7610 Rack Workstation

45180000 Vnd

Số lượng:
25100000 Vnd
Số lượng:
100

033 Máy trạm Dell Precision T5600 - Dual Xeon...

42120000 Vnd

Số lượng:
23400000 Vnd
Số lượng:
100

032 Máy trạm Dell Precision T5500 Dual Xeon

40320000 Vnd

Số lượng:
22400000 Vnd
Số lượng:
100

031 Máy trạm Dell Precision T3600 AMD FirePro

33120000 Vnd

Số lượng:
18400000 Vnd
Số lượng:
100

030 Máy trạm Dell Precision T7500 Dual CPU Xeon

31320000 Vnd

Số lượng:
17400000 Vnd
Số lượng:
100

029 Máy trạm Dell Precision T3500 Six Core...

30600000 Vnd

Số lượng:
17000000 Vnd
Số lượng:
100

028 Máy trạm Dell Precision T3500 AMD FirePro...

27360000 Vnd

Số lượng:
15200000 Vnd
Số lượng:
100

027 Máy trạm Dell Precision T3600 chuyên...

25920000 Vnd

Số lượng:
14400000 Vnd
Số lượng:
100

026 Máy trạm Dell Precision T5500

24120000 Vnd

Số lượng:
13400000 Vnd
Số lượng:
100

025 Máy trạm Dell Precision T3500 chuyên Game...

15840000 Vnd

Số lượng:
8800000 Vnd
Số lượng:
100

024 Máy trạm Dell Precision T1700 MT

13860000 Vnd

Số lượng:
7700000 Vnd
Số lượng:
100

023 Máy trạm Dell Precision T1650

13320000 Vnd

Số lượng:
7400000 Vnd
Số lượng:
100

022 Máy trạm Dell Precision T3500

10260000 Vnd

Số lượng:
5700000 Vnd
Số lượng:
100

021 Máy trạm HP Z820 - SLI Quadro 6000

135720000 Vnd

Số lượng:
75400000 Vnd
Số lượng:
100

020 Máy trạm HP Z820

97380000 Vnd

Số lượng:
54100000 Vnd
Số lượng:
100

019 Máy trạm HP Z820 Dual E5

85320000 Vnd

Số lượng:
47400000 Vnd
Số lượng:
100

018 Máy trạm HP Z620 - Dual xeon E5-2680

77220000 Vnd

Số lượng:
42900000 Vnd
Số lượng:
100

016 Máy trạm HP Z620 Workstation - Dual Xeon...

50400000 Vnd

Số lượng:
28000000 Vnd
Số lượng:
100

014 Máy trạm HP Z600 Workstation 2CPU AMD...

43200000 Vnd

Số lượng:
24000000 Vnd
Số lượng:
100

013 Máy trạm HP Z420 Quadro 4000

42840000 Vnd

Số lượng:
23800000 Vnd
Số lượng:
100

012 Máy trạm HP Z420 Workstation

36000000 Vnd

Số lượng:
20000000 Vnd
Số lượng:
100

011 Máy trạm HP Workstation Z420 Xeon E5-1650

34200000 Vnd

Số lượng:
19000000 Vnd
Số lượng:
100

010 Máy trạm HP Workstation Z600 chuyên...

34200000 Vnd

Số lượng:
19000000 Vnd
Số lượng:
100

001 Màn hình HP chuyên đồ họa

2880000 Vnd

Số lượng:
1600000 Vnd
Số lượng:
100

002 Máy trạm HP Wokstation Z400

9720000 Vnd

Số lượng:
5400000 Vnd
Số lượng:
100

003 Máy Trạm HP Workstation Z420

15120000 Vnd

Số lượng:
8400000 Vnd
Số lượng:
100

004 Máy trạm HP Workstation Z220 CMT

16740000 Vnd

Số lượng:
9300000 Vnd
Số lượng:
100

005 Máy trạm HP Workstation Z600

21600000 Vnd

Số lượng:
12000000 Vnd
Số lượng:
100

006 Máy trạm HP Workstation Z600 2CPU X5650

31320000 Vnd

Số lượng:
17400000 Vnd
Số lượng:
100

007 Máy trạm HP Workstation Z800

31320000 Vnd

Số lượng:
17400000 Vnd
Số lượng:
100

008 Máy trạm HP Workstation Gaming

32220000 Vnd

Số lượng:
17900000 Vnd
Số lượng:
100

009 Máy trạm HP Workstation Z600 2CPU Xeon

33120000 Vnd

Số lượng:
18400000 Vnd
Số lượng:
100

015 Máy trạm HP Z600 Workstation sever rẻ

47520000 Vnd

Số lượng:
26400000 Vnd
Số lượng:
100

017 Máy trạm HP Z800 2 Xeon X5650

52020000 Vnd

Số lượng:
28900000 Vnd
Số lượng:
100

048 Máy trạm Lenovo Thinkstation S20

10620000 Vnd

Số lượng:
5900000 Vnd
Số lượng:
1 2 3 4 5 6