Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '' at line 1 Trùm bán máy tính trạm Workstation Dell HP chất lượng giá rẻ hcm

>
  

MÁY TRẠM WORKSTATION HP MÁY TRẠM WORKSTATION DELL MÁY TRẠM WORKSTATION LENOVO APPLE MAC PRO TOWER
 • TÊN SẢN PHẨM
  SỐ LƯỢNG
  TÌNH TRẠNG
  GIÁ
 • 056 Máy trạm Thinkstation D30 Dual Xeon E5

  Còn Hàng
  55400000 Vnd
  Số lượng:
 • 055 Máy trạm Thinkstation D30 Dual Xeon E5

  Còn Hàng
  51400000 Vnd
  Số lượng:
 • 054 Máy trạm Thinkstation D30 Nvidia Quadro...

  Còn Hàng
  41300000 Vnd
  Số lượng:
 • 053 Máy trạm Thinkstation C20 chuyên đồ...

  Còn Hàng
  18700000 Vnd
  Số lượng:
 • 052 Máy trạm Chuyên Render 3D Lenovo...

  Còn Hàng
  14700000 Vnd
  Số lượng:
 • 051 Máy trạm Lenovo Thinkstation C20

  Còn Hàng
  12400000 Vnd
  Số lượng:
 • 050 Máy trạm chuyên game Lenovo Thinkstation...

  Còn Hàng
  12000000 Vnd
  Số lượng:
 • 049 Máy trạm Lenovo Thinkstation S20 cấu...

  Còn Hàng
  11400000 Vnd
  Số lượng:
 • 047 Máy trạm Dell Precision T7810 Dual E5 2683...

  Còn Hàng
  82400000 Vnd
  Số lượng:
 • 046 Máy trạm Dell Precision T7500 SLI Quadro...

  Còn Hàng
  67500000 Vnd
  Số lượng:
 • 045 Máy trạm Dell Precision T7600 chuyên...

  Còn Hàng
  57400000 Vnd
  Số lượng:
 • 044 Máy trạm Dell Precision T7600 Dual Xeon E5...

  Còn Hàng
  57400000 Vnd
  Số lượng:
 • 043 Máy trạm Dell Precision T7600 SLI Quadro...

  Còn Hàng
  52100000 Vnd
  Số lượng:
 • 042 Máy trạm Dell Precision T5610

  Còn Hàng
  45300000 Vnd
  Số lượng:
 • 041 Máy trạm Dell Precision T5610 Dual Xeon 48...

  Còn Hàng
  43400000 Vnd
  Số lượng:
 • 040 Máy trạm Dell Precision T5500 High End 3D...

  Còn Hàng
  39400000 Vnd
  Số lượng:
 • 039 Máy trạm Dell Precision T5610 Dual Xeon E5...

  Còn Hàng
  34400000 Vnd
  Số lượng:
 • 038 Máy trạm Dell Precision T5600 - Card AMD...

  Còn Hàng
  33400000 Vnd
  Số lượng:
 • 037 Máy trạm Dell Precision T7600

  Còn Hàng
  33400000 Vnd
  Số lượng:
 • 036 Máy trạm Dell Precision T5810

  Còn Hàng
  32000000 Vnd
  Số lượng:
 • 035 Máy trạm Dell Precision T7500 Data Center

  Còn Hàng
  26400000 Vnd
  Số lượng:
 • 034 Sever Dell Precision R7610 Rack Workstation

  Còn Hàng
  25100000 Vnd
  Số lượng:
 • 033 Máy trạm Dell Precision T5600 - Dual Xeon...

  Còn Hàng
  23400000 Vnd
  Số lượng:
 • 032 Máy trạm Dell Precision T5500 Dual Xeon

  Còn Hàng
  22400000 Vnd
  Số lượng:
 • 031 Máy trạm Dell Precision T3600 AMD FirePro

  Còn Hàng
  18400000 Vnd
  Số lượng:
 • 030 Máy trạm Dell Precision T7500 Dual CPU Xeon

  Còn Hàng
  17400000 Vnd
  Số lượng:
 • 029 Máy trạm Dell Precision T3500 Six Core...

  Còn Hàng
  17000000 Vnd
  Số lượng:
 • 028 Máy trạm Dell Precision T3500 AMD FirePro...

  Còn Hàng
  15200000 Vnd
  Số lượng:
 • 027 Máy trạm Dell Precision T3600 chuyên...

  Còn Hàng
  14400000 Vnd
  Số lượng:
 • 026 Máy trạm Dell Precision T5500

  Còn Hàng
  13400000 Vnd
  Số lượng:
 • 025 Máy trạm Dell Precision T3500 chuyên Game...

  Còn Hàng
  8800000 Vnd
  Số lượng:
 • 024 Máy trạm Dell Precision T1700 MT

  Còn Hàng
  7700000 Vnd
  Số lượng:
 • 023 Máy trạm Dell Precision T1650

  Còn Hàng
  7400000 Vnd
  Số lượng:
 • 022 Máy trạm Dell Precision T3500

  Còn Hàng
  5700000 Vnd
  Số lượng:
 • 021 Máy trạm HP Z820 - SLI Quadro 6000

  Còn Hàng
  75400000 Vnd
  Số lượng:
 • 020 Máy trạm HP Z820

  Còn Hàng
  54100000 Vnd
  Số lượng:
75

056 Máy trạm Thinkstation D30 Dual Xeon E5

99720000 Vnd

Số lượng:
55400000 Vnd
Số lượng:
75

055 Máy trạm Thinkstation D30 Dual Xeon E5

92520000 Vnd

Số lượng:
51400000 Vnd
Số lượng:
75

054 Máy trạm Thinkstation D30 Nvidia Quadro...

74340000 Vnd

Số lượng:
41300000 Vnd
Số lượng:
75

053 Máy trạm Thinkstation C20 chuyên đồ...

33660000 Vnd

Số lượng:
18700000 Vnd
Số lượng:
75

052 Máy trạm Chuyên Render 3D Lenovo...

26460000 Vnd

Số lượng:
14700000 Vnd
Số lượng:
75

051 Máy trạm Lenovo Thinkstation C20

22320000 Vnd

Số lượng:
12400000 Vnd
Số lượng:
75

050 Máy trạm chuyên game Lenovo Thinkstation...

21600000 Vnd

Số lượng:
12000000 Vnd
Số lượng:
75

049 Máy trạm Lenovo Thinkstation S20 cấu...

20520000 Vnd

Số lượng:
11400000 Vnd
Số lượng:
75

048 Máy trạm Lenovo Thinkstation S20

10620000 Vnd

Số lượng:
5900000 Vnd
Số lượng:
75

047 Máy trạm Dell Precision T7810 Dual E5 2683...

148320000 Vnd

Số lượng:
82400000 Vnd
Số lượng:
75

046 Máy trạm Dell Precision T7500 SLI Quadro...

121500000 Vnd

Số lượng:
67500000 Vnd
Số lượng:
75

045 Máy trạm Dell Precision T7600 chuyên...

103320000 Vnd

Số lượng:
57400000 Vnd
Số lượng:
75

044 Máy trạm Dell Precision T7600 Dual Xeon E5...

103320000 Vnd

Số lượng:
57400000 Vnd
Số lượng:
75

043 Máy trạm Dell Precision T7600 SLI Quadro...

93780000 Vnd

Số lượng:
52100000 Vnd
Số lượng:
75

042 Máy trạm Dell Precision T5610

81540000 Vnd

Số lượng:
45300000 Vnd
Số lượng:
75

041 Máy trạm Dell Precision T5610 Dual Xeon 48...

78120000 Vnd

Số lượng:
43400000 Vnd
Số lượng:
75

040 Máy trạm Dell Precision T5500 High End 3D...

70920000 Vnd

Số lượng:
39400000 Vnd
Số lượng:
75

039 Máy trạm Dell Precision T5610 Dual Xeon E5...

61920000 Vnd

Số lượng:
34400000 Vnd
Số lượng:
75

038 Máy trạm Dell Precision T5600 - Card AMD...

60120000 Vnd

Số lượng:
33400000 Vnd
Số lượng:
75

037 Máy trạm Dell Precision T7600

60120000 Vnd

Số lượng:
33400000 Vnd
Số lượng:
75

036 Máy trạm Dell Precision T5810

57600000 Vnd

Số lượng:
32000000 Vnd
Số lượng:
75

035 Máy trạm Dell Precision T7500 Data Center

47520000 Vnd

Số lượng:
26400000 Vnd
Số lượng:
75

034 Sever Dell Precision R7610 Rack Workstation

45180000 Vnd

Số lượng:
25100000 Vnd
Số lượng:
75

033 Máy trạm Dell Precision T5600 - Dual Xeon...

42120000 Vnd

Số lượng:
23400000 Vnd
Số lượng:
75

032 Máy trạm Dell Precision T5500 Dual Xeon

40320000 Vnd

Số lượng:
22400000 Vnd
Số lượng:
75

031 Máy trạm Dell Precision T3600 AMD FirePro

33120000 Vnd

Số lượng:
18400000 Vnd
Số lượng:
75

030 Máy trạm Dell Precision T7500 Dual CPU Xeon

31320000 Vnd

Số lượng:
17400000 Vnd
Số lượng:
75

029 Máy trạm Dell Precision T3500 Six Core...

30600000 Vnd

Số lượng:
17000000 Vnd
Số lượng:
75

028 Máy trạm Dell Precision T3500 AMD FirePro...

27360000 Vnd

Số lượng:
15200000 Vnd
Số lượng:
75

027 Máy trạm Dell Precision T3600 chuyên...

25920000 Vnd

Số lượng:
14400000 Vnd
Số lượng:
75

026 Máy trạm Dell Precision T5500

24120000 Vnd

Số lượng:
13400000 Vnd
Số lượng:
75

025 Máy trạm Dell Precision T3500 chuyên Game...

15840000 Vnd

Số lượng:
8800000 Vnd
Số lượng:
75

024 Máy trạm Dell Precision T1700 MT

13860000 Vnd

Số lượng:
7700000 Vnd
Số lượng:
75

023 Máy trạm Dell Precision T1650

13320000 Vnd

Số lượng:
7400000 Vnd
Số lượng:
75

022 Máy trạm Dell Precision T3500

10260000 Vnd

Số lượng:
5700000 Vnd
Số lượng:
75

021 Máy trạm HP Z820 - SLI Quadro 6000

135720000 Vnd

Số lượng:
75400000 Vnd
Số lượng:
1 2 3 4 5 6