TÌM THEO HIỆU XE
TÌM THEO HIỆU XE

DANH MỤC SẢN PHẨM

1

Hình ảnh về chúng tôi

  

  • TÊN SẢN PHẨM
    SỐ LƯỢNG
    TÌNH TRẠNG
    GIÁ
519

021 Máy trạm HP Z820 - SLI Quadro 6000

135,720,000đ

Số lượng:
75,400,000đ
Số lượng:
519

020 Máy trạm HP Z820

97,380,000đ

Số lượng:
54,100,000đ
Số lượng:
519

019 Máy trạm HP Z820 Dual E5

85,320,000đ

Số lượng:
47,400,000đ
Số lượng:
519

018 Máy trạm HP Z620 - Dual xeon E5-2680

77,220,000đ

Số lượng:
42,900,000đ
Số lượng:
519

016 Máy trạm HP Z620 Workstation - Dual Xeon...

50,400,000đ

Số lượng:
28,000,000đ
Số lượng:
519

014 Máy trạm HP Z600 Workstation 2CPU AMD...

43,200,000đ

Số lượng:
24,000,000đ
Số lượng:
519

013 Máy trạm HP Z420 Quadro 4000

42,840,000đ

Số lượng:
23,800,000đ
Số lượng:
519

012 Máy trạm HP Z420 Workstation

36,000,000đ

Số lượng:
20,000,000đ
Số lượng:
519

011 Máy trạm HP Workstation Z420 Xeon E5-1650

34,200,000đ

Số lượng:
19,000,000đ
Số lượng:
519

010 Máy trạm HP Workstation Z600 chuyên...

34,200,000đ

Số lượng:
19,000,000đ
Số lượng:
519

001 Màn hình HP chuyên đồ họa

2,880,000đ

Số lượng:
1,600,000đ
Số lượng:
519

002 Máy trạm HP Wokstation Z400

9,720,000đ

Số lượng:
5,400,000đ
Số lượng:
519

003 Máy Trạm HP Workstation Z420

15,120,000đ

Số lượng:
8,400,000đ
Số lượng:
519

004 Máy trạm HP Workstation Z220 CMT

16,740,000đ

Số lượng:
9,300,000đ
Số lượng:
519

005 Máy trạm HP Workstation Z600

21,600,000đ

Số lượng:
12,000,000đ
Số lượng:
519

006 Máy trạm HP Workstation Z600 2CPU X5650

31,320,000đ

Số lượng:
17,400,000đ
Số lượng:
519

007 Máy trạm HP Workstation Z800

31,320,000đ

Số lượng:
17,400,000đ
Số lượng:
519

008 Máy trạm HP Workstation Gaming

32,220,000đ

Số lượng:
17,900,000đ
Số lượng:
519

009 Máy trạm HP Workstation Z600 2CPU Xeon

33,120,000đ

Số lượng:
18,400,000đ
Số lượng:
519

015 Máy trạm HP Z600 Workstation sever rẻ

47,520,000đ

Số lượng:
26,400,000đ
Số lượng:
519

017 Máy trạm HP Z800 2 Xeon X5650

52,020,000đ

Số lượng:
28,900,000đ
Số lượng: