Chưa mua hàng
siêu thị đồ chơi xe hơi
vua man hinh

>
Next

694
Số lượng:

021 Máy trạm HP Z820 - SLI Quadro 6000

135,720,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

75,400,000 Vnđ
Số lượng:
694
Số lượng:

020 Máy trạm HP Z820

97,380,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

54,100,000 Vnđ
Số lượng:
694
Số lượng:

019 Máy trạm HP Z820 Dual E5

85,320,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

47,400,000 Vnđ
Số lượng:
694
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

42,900,000 Vnđ
Số lượng:
694
Số lượng:

017 Máy trạm HP Z800 2 Xeon X5650

52,020,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

28,900,000 Vnđ
Số lượng:
694
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

26,400,000 Vnđ
Số lượng:
694
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

28,000,000 Vnđ
Số lượng:
694
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

24,000,000 Vnđ
Số lượng:
694
Số lượng:

013 Máy trạm HP Z420 Quadro 4000

42,840,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

23,800,000 Vnđ
Số lượng:
694
Số lượng:

012 Máy trạm HP Z420 Workstation

36,000,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

20,000,000 Vnđ
Số lượng:
694
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

18,400,000 Vnđ
Số lượng:
694
Số lượng:

008 Máy trạm HP Workstation Gaming

32,220,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

17,900,000 Vnđ
Số lượng:
694
Số lượng:

007 Máy trạm HP Workstation Z800

31,320,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

17,400,000 Vnđ
Số lượng:
694
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

17,400,000 Vnđ
Số lượng:
694
Số lượng:

005 Máy trạm HP Workstation Z600

21,600,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

12,000,000 Vnđ
Số lượng:
694
Số lượng:

004 Máy trạm HP Workstation Z220 CMT

16,740,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

9,300,000 Vnđ
Số lượng:
694
Số lượng:

003 Máy Trạm HP Workstation Z420

15,120,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

8,400,000 Vnđ
Số lượng:
694
Số lượng:

002 Máy trạm HP Wokstation Z400

9,720,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

5,400,000 Vnđ
Số lượng:
694
Số lượng:

001 Màn hình HP chuyên đồ họa

2,880,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

1,600,000 Vnđ
Số lượng:
694
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

19,000,000 Vnđ
Số lượng:
694
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

19,000,000 Vnđ
Số lượng:

BÌNH LUẬN