• TÊN SẢN PHẨM
  SỐ LƯỢNG
  TÌNH TRẠNG
  GIÁ
 • 021 Máy trạm HP Z820 - SLI Quadro 6000

  Còn Hàng
  75400000 Vnd
  Số lượng:
 • 020 Máy trạm HP Z820

  Còn Hàng
  54100000 Vnd
  Số lượng:
 • 019 Máy trạm HP Z820 Dual E5

  Còn Hàng
  47400000 Vnd
  Số lượng:
 • 018 Máy trạm HP Z620 - Dual xeon E5-2680

  Còn Hàng
  42900000 Vnd
  Số lượng:
 • 016 Máy trạm HP Z620 Workstation - Dual Xeon...

  Còn Hàng
  28000000 Vnd
  Số lượng:
 • 014 Máy trạm HP Z600 Workstation 2CPU AMD...

  Còn Hàng
  24000000 Vnd
  Số lượng:
 • 013 Máy trạm HP Z420 Quadro 4000

  Còn Hàng
  23800000 Vnd
  Số lượng:
 • 012 Máy trạm HP Z420 Workstation

  Còn Hàng
  20000000 Vnd
  Số lượng:
 • 011 Máy trạm HP Workstation Z420 Xeon E5-1650

  Còn Hàng
  19000000 Vnd
  Số lượng:
 • 010 Máy trạm HP Workstation Z600 chuyên...

  Còn Hàng
  19000000 Vnd
  Số lượng:
 • 001 Màn hình HP chuyên đồ họa

  Còn Hàng
  1600000 Vnd
  Số lượng:
 • 002 Máy trạm HP Wokstation Z400

  Còn Hàng
  5400000 Vnd
  Số lượng:
 • 003 Máy Trạm HP Workstation Z420

  Còn Hàng
  8400000 Vnd
  Số lượng:
 • 004 Máy trạm HP Workstation Z220 CMT

  Còn Hàng
  9300000 Vnd
  Số lượng:
 • 005 Máy trạm HP Workstation Z600

  Còn Hàng
  12000000 Vnd
  Số lượng:
 • 006 Máy trạm HP Workstation Z600 2CPU X5650

  Còn Hàng
  17400000 Vnd
  Số lượng:
 • 007 Máy trạm HP Workstation Z800

  Còn Hàng
  17400000 Vnd
  Số lượng:
 • 008 Máy trạm HP Workstation Gaming

  Còn Hàng
  17900000 Vnd
  Số lượng:
 • 009 Máy trạm HP Workstation Z600 2CPU Xeon

  Còn Hàng
  18400000 Vnd
  Số lượng:
 • 015 Máy trạm HP Z600 Workstation sever rẻ

  Còn Hàng
  26400000 Vnd
  Số lượng:
 • 017 Máy trạm HP Z800 2 Xeon X5650

  Còn Hàng
  28900000 Vnd
  Số lượng:
78

021 Máy trạm HP Z820 - SLI Quadro 6000

135720000 Vnd

Số lượng:
75400000 Vnd
Số lượng:
78

020 Máy trạm HP Z820

97380000 Vnd

Số lượng:
54100000 Vnd
Số lượng:
78

019 Máy trạm HP Z820 Dual E5

85320000 Vnd

Số lượng:
47400000 Vnd
Số lượng:
78

018 Máy trạm HP Z620 - Dual xeon E5-2680

77220000 Vnd

Số lượng:
42900000 Vnd
Số lượng:
78

017 Máy trạm HP Z800 2 Xeon X5650

52020000 Vnd

Số lượng:
28900000 Vnd
Số lượng:
78

015 Máy trạm HP Z600 Workstation sever rẻ

47520000 Vnd

Số lượng:
26400000 Vnd
Số lượng:
78

016 Máy trạm HP Z620 Workstation - Dual Xeon...

50400000 Vnd

Số lượng:
28000000 Vnd
Số lượng:
78

014 Máy trạm HP Z600 Workstation 2CPU AMD...

43200000 Vnd

Số lượng:
24000000 Vnd
Số lượng:
78

013 Máy trạm HP Z420 Quadro 4000

42840000 Vnd

Số lượng:
23800000 Vnd
Số lượng:
78

012 Máy trạm HP Z420 Workstation

36000000 Vnd

Số lượng:
20000000 Vnd
Số lượng:
78

009 Máy trạm HP Workstation Z600 2CPU Xeon

33120000 Vnd

Số lượng:
18400000 Vnd
Số lượng:
78

008 Máy trạm HP Workstation Gaming

32220000 Vnd

Số lượng:
17900000 Vnd
Số lượng:
78

007 Máy trạm HP Workstation Z800

31320000 Vnd

Số lượng:
17400000 Vnd
Số lượng:
78

006 Máy trạm HP Workstation Z600 2CPU X5650

31320000 Vnd

Số lượng:
17400000 Vnd
Số lượng:
78

005 Máy trạm HP Workstation Z600

21600000 Vnd

Số lượng:
12000000 Vnd
Số lượng:
78

004 Máy trạm HP Workstation Z220 CMT

16740000 Vnd

Số lượng:
9300000 Vnd
Số lượng:
78

003 Máy Trạm HP Workstation Z420

15120000 Vnd

Số lượng:
8400000 Vnd
Số lượng:
78

002 Máy trạm HP Wokstation Z400

9720000 Vnd

Số lượng:
5400000 Vnd
Số lượng:
78

001 Màn hình HP chuyên đồ họa

2880000 Vnd

Số lượng:
1600000 Vnd
Số lượng:
78

011 Máy trạm HP Workstation Z420 Xeon E5-1650

34200000 Vnd

Số lượng:
19000000 Vnd
Số lượng:
78

010 Máy trạm HP Workstation Z600 chuyên...

34200000 Vnd

Số lượng:
19000000 Vnd
Số lượng: