Chưa mua hàng

>
  

Linh kiện ipad air Linh kiện ipad 1 2 Linh kiện Ipad 3 4 Linh kiện Ipad mini
Để đặt hàng thuận tiện nhất - Quý khách vui lòng chọn dòng sản phẩm ở dòng trên
109
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

60000 Vnd
Số lượng:

109
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

60000 Vnd
Số lượng:

109
Số lượng:

Dây Socket nút home ipad 2

28000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

20000 Vnd
Số lượng:

109
Số lượng:

Mạch phím nút home Ipad 2

35000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

25000 Vnd
Số lượng:

109
Số lượng:

Dây ăngten wifi ipad 3

56000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

40000 Vnd
Số lượng:

109
Số lượng:

dây Angten wifi ipad 2

49000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

35000 Vnd
Số lượng:

109
Số lượng:

Cụm chuông ipad 3

112000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

80000 Vnd
Số lượng:

109
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

40000 Vnd
Số lượng:

109
Số lượng:

màn hình ipad air 2 zin

5580000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

3100000 Vnd
Số lượng:

109
Số lượng:

màn hình ipad mini 1 zin

1260000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

700000 Vnd
Số lượng:

109
Số lượng:

ron ipad 4 zin có keo

25200 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

18000 Vnd
Số lượng:

109
Số lượng:

PIN IPOD TOUCH GEN 2

112000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

80000 Vnd
Số lượng:

109
Số lượng:

Viền ron ipad 2 3 4 có keo

25200 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

18000 Vnd
Số lượng:

109
Số lượng:

Pin Ipad 2

396000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

220000 Vnd
Số lượng:

109
Số lượng:

Mic Ipad 2

63000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

45000 Vnd
Số lượng:

109
Số lượng:

Khung nhựa ron Ipad 2

28000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

20000 Vnd
Số lượng:

109
Số lượng:

Khay sim Ipad 2

28000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

20000 Vnd
Số lượng:

109
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

75000 Vnd
Số lượng:

109
Số lượng:

Dây mở nguồn Ipad 2 (zin)

56000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

40000 Vnd
Số lượng:

109
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

45000 Vnd
Số lượng:

109
Số lượng:

Camera nhỏ Ipad 2

70000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

50000 Vnd
Số lượng:

109
Số lượng:

Anten wifi Ipad 2

42000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

30000 Vnd
Số lượng:

109
Số lượng:

LCD Ipad 1

1440000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

800000 Vnd
Số lượng:

109
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

60000 Vnd
Số lượng:

109
Số lượng:

Pin ipad mini tháo máy

576000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

320000 Vnd
Số lượng:

109
Số lượng:

PIN IPAD TOUCH GEN 4

192000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

120000 Vnd
Số lượng:

109
Số lượng:

PIN IPAD TOUCH GEN 3

112000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

80000 Vnd
Số lượng:

109
Số lượng:

PIN IPAD TOUCH GEN 1

112000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

80000 Vnd
Số lượng:

109
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

45000 Vnd
Số lượng:

109
Số lượng:

Dây nguồn tai nghe ipad 2

105000 Vn

(Đăng nhập xem giá sỉ)

75000 Vnd
Số lượng:

BÌNH LUẬN