Chưa mua hàng
siêu thị đồ chơi xe hơi
vua man hinh

>
  

main IC iphone 4-4s main IC iphone 5, 5s main IC iphone 6 - 6 plus main IC ipad
3080
Số lượng:

Ic wifi ipad 2 Zin

240,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

150,000 Vnđ
Số lượng:
3080
Số lượng:

IC socket ipad mini zin

112,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

80,000 Vnđ
Số lượng:
3080
Số lượng:

IC nguồn ipad mini

378,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

210,000 Vnđ
Số lượng:
3080
Số lượng:

IC nguồn ipad 5

1,080,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

600,000 Vnđ
Số lượng:
3080
Số lượng:

IC nguồn ipad 1

288,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

180,000 Vnđ
Số lượng:
3080
Số lượng:

IC nguồn ipad air 2

414,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

230,000 Vnđ
Số lượng:
3080
Số lượng:

Ic wifi ipad air 2 Zin

810,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

450,000 Vnđ
Số lượng:
3080
Số lượng:

IC HDD 128GB IPHONE 6

3,168,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

1,760,000 Vnđ
Số lượng:
3080
Số lượng:

IC HDD 16GB IPHONE 6

1,728,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

960,000 Vnđ
Số lượng:
3080
Số lượng:

IC HDD 64GB IPHONE 6

2,592,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

1,440,000 Vnđ
Số lượng:
3080
Số lượng:

Ic LCD IPHONE 6

273,600 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

171,000 Vnđ
Số lượng:
3080
Số lượng:

Ic sạc u.1401 IPHONE 6

273,600 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

171,000 Vnđ
Số lượng:
3080
Số lượng:

Ic sạc u.1403 IPHONE 6

243,200 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

152,000 Vnđ
Số lượng:
3080
Số lượng:

Ic USB u.1700 IPHONE 6

273,600 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

171,000 Vnđ
Số lượng:
3080
Số lượng:

Ic u.2301 IPHONE 6

243,200 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

152,000 Vnđ
Số lượng:
3080
Số lượng:

Ic u.2100 IPHONE 6

243,200 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

152,000 Vnđ
Số lượng:
3080
Số lượng:

Ic u.1602 IPHONE 6

243,200 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

152,000 Vnđ
Số lượng:
3080
Số lượng:

IC âm thanh 6

192,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

120,000 Vnđ
Số lượng:
3080
Số lượng:

ic đèn iphone 6

84,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

60,000 Vnđ
Số lượng:
3080
Số lượng:

ic đèn flash iphone 6

112,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

80,000 Vnđ
Số lượng:
3080
Số lượng:

ic đèn flash iphone 6 plus

192,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

120,000 Vnđ
Số lượng:
3080
Số lượng:

IC NGUỔN IPHONE 6

272,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

170,000 Vnđ
Số lượng:
3080
Số lượng:

IC NGUỔN IPHONE 6 PLUS

272,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

170,000 Vnđ
Số lượng:
3080
Số lượng:

IC WIFI IPHONE 6

105,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

75,000 Vnđ
Số lượng:
3080
Số lượng:

IC WIFI IPHONE 6 PLUS

105,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

75,000 Vnđ
Số lượng:
3080
Số lượng:

IC USB IPHONE 6

160,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

100,000 Vnđ
Số lượng:
3080
Số lượng:

Ic nguồn iphone 5S

160,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

100,000 Vnđ
Số lượng:
3080
Số lượng:

IC công suất iPhone 5s

70,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

50,000 Vnđ
Số lượng:
3080
Số lượng:

HDD iphone 5

450,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

250,000 Vnđ
Số lượng:
3080
Số lượng:

CPU A6 nguyên vỉ iPhone 5

810,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

450,000 Vnđ
Số lượng:
3080
Số lượng:

IC hiển thị iPhone 5

98,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

70,000 Vnđ
Số lượng:
3080
Số lượng:

IC kiểm soát đèn iphone 5

70,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

50,000 Vnđ
Số lượng:
3080
Số lượng:

Ic hiển thị iPhone 5S

112,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

80,000 Vnđ
Số lượng:
3080
Số lượng:

Ic hiển thị iPhone 5S đen

160,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

100,000 Vnđ
Số lượng:
3080
Số lượng:

IC USB IPHONE 5

84,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

60,000 Vnđ
Số lượng:
3080
Số lượng:

IC âm thanh 5s

84,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

60,000 Vnđ
Số lượng:
3080
Số lượng:

Ic cảm ứng iPhone 5S trắng

77,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

55,000 Vnđ
Số lượng:
3080
Số lượng:

Ic cảm ứng iPhone 5S đen

77,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

55,000 Vnđ
Số lượng:
3080
Số lượng:

Ic cảm ứng iphone 5 trắng

77,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

55,000 Vnđ
Số lượng:
3080
Số lượng:

Ic cảm ứng iphone 5 đen

70,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

50,000 Vnđ
Số lượng:
3080
Số lượng:

Ic wifi iPhone 5S

84,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

60,000 Vnđ
Số lượng:
3080
Số lượng:

IC nguồn iphone 5

77,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

55,000 Vnđ
Số lượng:
3080
Số lượng:

IC âm thanh iphone 5

84,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

60,000 Vnđ
Số lượng:
3080
Số lượng:

IC USB IPHONE 5S bóc máy

63,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

45,000 Vnđ
Số lượng:
3080
Số lượng:

IC USB IPHONE 5S NEW

105,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

75,000 Vnđ
Số lượng:
3080
Số lượng:

ic Wifi iPhone 5

84,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

60,000 Vnđ
Số lượng:
3080
Số lượng:

Ic mic audio iphone 4

56,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

40,000 Vnđ
Số lượng:
3080
Số lượng:

Cặp Qt iphone 4

594,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

330,000 Vnđ
Số lượng:
3080
Số lượng:

IC Flash trắng iphone 4

70,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

50,000 Vnđ
Số lượng:
3080
Số lượng:

Ic wifi iPhone 4

176,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

110,000 Vnđ
Số lượng:
3080
Số lượng:

Ic Công suất iPhone 4

56,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

40,000 Vnđ
Số lượng:
3080
Số lượng:

ic đèn iphone 4

70,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

50,000 Vnđ
Số lượng:
3080
Số lượng:

IC âm thanh đen iphone 4

56,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

40,000 Vnđ
Số lượng:
3080
Số lượng:

IC âm thanh iphone 4s

70,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

50,000 Vnđ
Số lượng:
3080
Số lượng:

ic cam ứng iphone 4s

56,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

40,000 Vnđ
Số lượng:
3080
Số lượng:

Ic Công suất iPhone 4S

28,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

20,000 Vnđ
Số lượng:
3080
Số lượng:

Ic nguồn iphone 4

70,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

50,000 Vnđ
Số lượng:
3080
Số lượng:

Ic Audio iPhone 4S

49,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

35,000 Vnđ
Số lượng:
3080
Số lượng:

IC âm thanh kiến iphone 4

56,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

40,000 Vnđ
Số lượng:
3080
Số lượng:

 ic wifi iphone 4s bóc máy

77,000 Vnđ


(Đăng nhập xem giá sỉ)

55,000 Vnđ
Số lượng:

BÌNH LUẬN