Chưa mua hàng
vua bán đồ chơi xe hơi
vua bán màn hình iphone bể

>
  

main IC iphone 4-4s main IC iphone 5, 5s main IC iphone 6 - 6 plus main IC ipad
131
Số lượng:

Ic wifi ipad 2 Zin

240000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

150000 Vnd
Số lượng:
131
Số lượng:

IC socket ipad mini zin

112000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

80000 Vnd
Số lượng:
131
Số lượng:

IC nguồn ipad mini

378000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

210000 Vnd
Số lượng:
131
Số lượng:

IC nguồn ipad 5

1080000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

600000 Vnd
Số lượng:
131
Số lượng:

IC nguồn ipad 1

288000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

180000 Vnd
Số lượng:
131
Số lượng:

IC nguồn ipad air 2

414000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

230000 Vnd
Số lượng:
131
Số lượng:

Ic wifi ipad air 2 Zin

810000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

450000 Vnd
Số lượng:
131
Số lượng:

IC HDD 128GB IPHONE 6

3168000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

1760000 Vnd
Số lượng:
131
Số lượng:

IC HDD 16GB IPHONE 6

1728000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

960000 Vnd
Số lượng:
131
Số lượng:

IC HDD 64GB IPHONE 6

2592000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

1440000 Vnd
Số lượng:
131
Số lượng:

Ic LCD IPHONE 6

273600 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

171000 Vnd
Số lượng:
131
Số lượng:

Ic sạc u.1401 IPHONE 6

273600 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

171000 Vnd
Số lượng:
131
Số lượng:

Ic sạc u.1403 IPHONE 6

243200 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

152000 Vnd
Số lượng:
131
Số lượng:

Ic USB u.1700 IPHONE 6

273600 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

171000 Vnd
Số lượng:
131
Số lượng:

Ic u.2301 IPHONE 6

243200 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

152000 Vnd
Số lượng:
131
Số lượng:

Ic u.2100 IPHONE 6

243200 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

152000 Vnd
Số lượng:
131
Số lượng:

Ic u.1602 IPHONE 6

243200 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

152000 Vnd
Số lượng:
131
Số lượng:

IC âm thanh 6

192000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

120000 Vnd
Số lượng:
131
Số lượng:

ic đèn iphone 6

84000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

60000 Vnd
Số lượng:
131
Số lượng:

ic đèn flash iphone 6

112000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

80000 Vnd
Số lượng:
131
Số lượng:

ic đèn flash iphone 6 plus

192000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

120000 Vnd
Số lượng:
131
Số lượng:

IC NGUỔN IPHONE 6

272000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

170000 Vnd
Số lượng:
131
Số lượng:

IC NGUỔN IPHONE 6 PLUS

272000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

170000 Vnd
Số lượng:
131
Số lượng:

IC WIFI IPHONE 6

105000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

75000 Vnd
Số lượng:
131
Số lượng:

IC WIFI IPHONE 6 PLUS

105000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

75000 Vnd
Số lượng:
131
Số lượng:

IC USB IPHONE 6

160000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

100000 Vnd
Số lượng:
131
Số lượng:

Ic nguồn iphone 5S

160000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

100000 Vnd
Số lượng:
131
Số lượng:

IC công suất iPhone 5s

70000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

50000 Vnd
Số lượng:
131
Số lượng:

HDD iphone 5

450000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

250000 Vnd
Số lượng:
131
Số lượng:

CPU A6 nguyên vỉ iPhone 5

810000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

450000 Vnd
Số lượng:
131
Số lượng:

IC hiển thị iPhone 5

98000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

70000 Vnd
Số lượng:
131
Số lượng:

IC kiểm soát đèn iphone 5

70000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

50000 Vnd
Số lượng:
131
Số lượng:

Ic hiển thị iPhone 5S

112000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

80000 Vnd
Số lượng:
131
Số lượng:

Ic hiển thị iPhone 5S đen

160000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

100000 Vnd
Số lượng:
131
Số lượng:

IC USB IPHONE 5

84000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

60000 Vnd
Số lượng:
131
Số lượng:

IC âm thanh 5s

84000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

60000 Vnd
Số lượng:
131
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

55000 Vnd
Số lượng:
131
Số lượng:

Ic cảm ứng iPhone 5S đen

77000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

55000 Vnd
Số lượng:
131
Số lượng:

Ic cảm ứng iphone 5 trắng

77000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

55000 Vnd
Số lượng:
131
Số lượng:

Ic cảm ứng iphone 5 đen

70000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

50000 Vnd
Số lượng:
131
Số lượng:

Ic wifi iPhone 5S

84000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

60000 Vnd
Số lượng:
131
Số lượng:

IC nguồn iphone 5

77000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

55000 Vnd
Số lượng:
131
Số lượng:

IC âm thanh iphone 5

84000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

60000 Vnd
Số lượng:
131
Số lượng:

IC USB IPHONE 5S bóc máy

63000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

45000 Vnd
Số lượng:
131
Số lượng:

IC USB IPHONE 5S NEW

105000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

75000 Vnd
Số lượng:
131
Số lượng:

ic Wifi iPhone 5

84000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

60000 Vnd
Số lượng:
131
Số lượng:

Ic mic audio iphone 4

56000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

40000 Vnd
Số lượng:
131
Số lượng:

Cặp Qt iphone 4

594000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

330000 Vnd
Số lượng:
131
Số lượng:

IC Flash trắng iphone 4

70000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

50000 Vnd
Số lượng:
131
Số lượng:

Ic wifi iPhone 4

176000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

110000 Vnd
Số lượng:
131
Số lượng:

Ic Công suất iPhone 4

56000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

40000 Vnd
Số lượng:
131
Số lượng:

ic đèn iphone 4

70000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

50000 Vnd
Số lượng:
131
Số lượng:

IC âm thanh đen iphone 4

56000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

40000 Vnd
Số lượng:
131
Số lượng:

IC âm thanh iphone 4s

70000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

50000 Vnd
Số lượng:
131
Số lượng:

ic cam ứng iphone 4s

56000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

40000 Vnd
Số lượng:
131
Số lượng:

Ic Công suất iPhone 4S

28000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

20000 Vnd
Số lượng:
131
Số lượng:

Ic nguồn iphone 4

70000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

50000 Vnd
Số lượng:
131
Số lượng:

Ic Audio iPhone 4S

49000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

35000 Vnd
Số lượng:
131
Số lượng:

IC âm thanh kiến iphone 4

56000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

40000 Vnd
Số lượng:
131
Số lượng:

 ic wifi iphone 4s bóc máy

77000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

55000 Vnd
Số lượng:

BÌNH LUẬN