Chưa mua hàng

>
  

Linh kiện iphone 6s Linh kiện iphone 6s plus Linh kiện iphone 6 Linh kiện iphone 6 plus Linh kiện iphone 5s Linh kiện iphone 5 Linh kiện iphone 4s Linh kiện iphone 4 Linh kiện iphone 3gs Linh kiện iphone 3g Linh kiện iphone 7 Linh kiện iphone 7 plus
Để đặt hàng thuận tiện nhất - Quý khách vui lòng chọn dòng sản phẩm ở dòng trên
83
Số lượng:

Vỏ sườn iphone 7 plus đỏ

990000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

550000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

Vỏ sườn iphone 7 màu xanh

1980000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

1100000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

Dây Bluetooth 5

184000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

115000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

khay sim 5 zin thao may

21000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

15000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

ốc đít 5

2100 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

1500 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

dây cảm biến+ camera zin 5

70000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

50000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

Nút home 5 zin lk

26600 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

19000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

19000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

45000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

19000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

Loa ngoài 5

28000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

20000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

Nút home 5g giả 5s

12600 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

9000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

ron 5 zin có keo

14000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

10000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

90000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

Dây Ănten wifi 5

26600 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

19000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

38000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

35000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

dây socket nút home 5

21000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

15000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

45000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

Cùm dưới iphone 5 Đen

70000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

50000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

Cùm dưới iphone 5 trắng

70000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

50000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

Loa trong 5

14000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

10000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

dây anten sóng 5G

28000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

20000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

80000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

 Camera sau 5

112000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

80000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

ốc bộ 5G

21000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

15000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

dây ĂNGTEN WIFI 5

32200 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

23000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

pin 5 zin thao may

163200 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

102000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

530000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

190000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

210000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

190000 Vnd
Số lượng:
83

(Đăng nhập xem giá sỉ)

140000
Số lượng:
83
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

455000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

455000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

190000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

180000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

305000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

50000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

60000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

 Ốc dưới 5S

2800 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

2000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

Nút home 5C đen

35000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

25000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

19000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

Cảm biến + camera nhỏ 5S

91000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

65000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

55000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

22000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

22000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

Ron 5s zin máy

14000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

10000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

125000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

38000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

Cụm chuông iphone ip 5s

112000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

80000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

65000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

 Cùm dưới iphone 5S zin

77000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

55000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

Nút home 5S zin

63000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

45000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

Dây Ăngten wifi iphone ip 5C

70000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

50000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

Dây Ănten wifi 5s

42000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

30000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

105000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

ron iphone 5c zin có keo

9800 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

7000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

 Camera sau 5S

160000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

100000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

Dây test màn hình 5s

65800 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

47000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

210000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

190000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

210000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

190000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

140000
Số lượng:
83
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

64000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

455000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

455000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

190000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

180000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

22000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

Loa trong 6 plus

112000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

80000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

dây mở nguồn iphone 6 plus

216000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

135000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

98000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

Khay sim iPhone 6 Plus 5.5

21000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

15000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

Cùm trên iphone 6 plus

105000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

75000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

55000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

Bộ ốc iphone 6 plus

35000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

25000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

70000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

Loa ngoài 6 plus

126000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

90000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

100000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

Dây Anten wifi 6 plus

42000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

30000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

45000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

Camera sau 6 plus

272000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

170000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

dây test màn hình 6 plus

110600 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

79000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

80000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

(Đăng nhập xem giá sỉ)

15000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

Loa trong 6

112000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

80000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

Camera sau 6

98000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

70000 Vnd
Số lượng:
83
Số lượng:

dây mở nguồn iphone 6

208000 Vn


(Đăng nhập xem giá sỉ)

130000 Vnd
Số lượng:
1 2 3 4 5 6

BÌNH LUẬN